Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Org_pratsi_testi_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
92.16 Кб
Скачать

60 Яким чином рекомендується виконувати менеджеру рутинну роботу і так звані «дрібниці» протягом робочого дня?

61 Вибір пріоритетних справ може здійснюватися за допомогою: Принципу Паретто 20/80, АБВ-аналіз, Метод Ейзенхауера.

62 Визначена кількість об'єктів (кількість машин, одиниць обладнання, пра­цівників), яку повинен обслуговувати один або група працівників відповідної кваліфікації за одиницю часу в конкретних умовах це:норма обслуговування

63 Що таке норма чисельності? Кількість працівників відповідної кваліфікації, яка необхідна для виконання певних видів робіт, або обслуговування певних об’єктів

64 Встановлення міри витрат праці на виконання певного обсягу робіт у даних організаційно-технічних умовах являє собою: нормування праці

65 Сукупність однорідних за функціональним призначенням і взаємопов'язаних документів це: Б) документація;

66 Яким чином класифікуються документи за видами діяльності? В) організаційно-розпорядчі; з фінансових питань; з питань постачання і збуту з особового складу;

67 Внутрішнє погодження проекту документа це: візування

68 Відображає результат розгляду документа керівником, містить вказівки щодо його виконання: : В) резолюція;

69 На які групи поділяють організаційно-розпорядчу документацію за функціональною ознакою? А) організаційну, розпорядчу, довідково-інформаційну, обліково-фінансову;

70 Документ, що фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах, нарадах, конференціях і засіданнях колегіальних органів, або документ, скла­дений офіційною особою для посвідчення будь-якого факту, це: Б) протокол;

71 Що оформляється наказами по особовому складу? А) прийом, переміщення, переведення, звільнення, надання відпустки

72 Встановлення єдиної форми мовного вираження, яка найточніше передає зміст управлінських ситуацій або дій, що регулярно повторюються, це: А) уніфікація текстів документів;

73 Яка дата є датою документів (листа, наказу)? Г) день підписання

74 На які групи поділяються документи за видами діяльності? Г) організаційно-розпорядчі документи; документи з фінансово-розрахункових питань; документи з постачально-збутових питань; документи з особового складу.

75 Які документи відносяться до категорії розпорядчих? А) накази, розпорядження, вказівки

76 Положення бувають наступних видів: Г) про підприємство, про структурні підрозділи.

77 Правовий, акт, що встановлює правила, які регулюють організаційні і спе­ціальні сторони діяльності підприємств, їх підрозділів і окремих посадових осіб, це:інструкція

78 Протоколи можуть бути наступних видів: А) короткі, повні, стенографічні

79 Документи, які є підставою для приймання і видачі грошей, товарно-ма­теріальних та інших цінностей, а також ті, що змінюють кредитні і розра­хункові зобов'язання з іншими організаціями, підписуються: керівник або бухгалер?????????

80 Що таке документування?процес створення документів

81 Документи, які складає комісія, підписується:усіма членами комісії

82 За формою документи бувають:

83 Що називається документацією по особовому складу ? формується для призначення, переміщення, звільнення, заохочення звільненнія.

84 Інформує керівника про завершення роботи або хід виконання вказівок, реко­мендацій, планів та ін.: доповідна записка

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]