Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OsnoviZED.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Недержавними органами управління ЗЕД є: товарні, фондові, валютні біржі, торгові палати, асоціації, союзи та інші координаційні структури

Для малих країн введення країною ввізного мита:

За походженням мита бувають: автономні, договірні, преференційні

З метою регулювання попиту і пропозиції всередині країни, для досягнення збалансованого торговельного балансу в країни використовують: митне/ валютне регулювання (мито)

Вивізне мито — це:ставка експортного мита визначена на основі відсоткового перевищення експортної ціни товару від ціни за якою він продається на внутрішньому ринку

За способом стягнення мита бувають:адвалерне, специфічне, комбіноване

До тарифних інструментів регулювання ЗЕД належить: митні мита і тарифні квоти

Непрямий податок, який стягується з товарів, що ввозяться або вивозяться до/з країни - це: мито

ПДВ у процесі здійснення ЗЕД сплачують у випадку: залежно від місця здійснення операції, ввезення товарів, робіт, послуг на митну територію України

Квота — це: форма нетарифних обмежень, яка визначає кількісні обмеження щодо експорту чи імпорту товарів на певний період часу

До прихованих видів нетарифних обмежень відносять: технічні бар’єри, внутрішні податки і збори, внутрішні закупівлі

В Україні управління ЗЕД здійснюють: ВРУ, КМУ, НБУ, міністерство ЗЕ зв’язків, Державна митна служба, антимонопольний комітет міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, ДПА, ТПП, яка є недержавним органом

Під ембарго розуміють: заборона на ввезення чи вивезення товару, нульова ставка

За правилами COT прямі субсидії: заборонені

Ліцензії як інструмент нетарифного регулювання, бувають: глобальна, генеральна, разова, автоматична

Вказати квоту, що встановлюється на експорт або імпорт певного товару на певний період часу і не залежить від того, з якої країни він імпортується або в яку країну він експортується: глобальна квота

Як кількісне обмеження нетарифного регулювання ЗЕД квоти бувають: експортні, імпортні / індивідуальні і глобальні

Який спосіб продажу імпортних квот має найбільший адміністративний характер: відкритий аукціон

До умов купівлі валют за гривні, які передбачають поставку валют на другий робочий день з дня укладання угоди відносять:

Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій видаються: експорт чи імпорт протягом року без обмеження кількості угод

Головний орган валютного контролю: НБУ

До заходів НБУ щодо вирішення проблем конвертованості української національної валюти належать:

Принципами ЗЕД є: суверенітету народу України у здійсненні ЗЕД, свободи зовнішнього підприємництва, юридичної рівності і недискримінації. Верховенства закону, захисту інтересів суб’єктів ЗЕД. Еквівалентності обміну і недопустимості демпінгу

Офіційний курс гривні для вільно конвертованих ва­лют встановлюється: щодня

Індивідуальна ліцензія на здійснення валютних операцій видається: резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на термін необхідний на її здійснення

Імпортні операції — це: операції пов’язані із ввозом товарів у країну

Складовими зовнішньоторговельної моделі ЗЕД підприємства є: експортно-імпортні операції, традиційна і зустрічна торгівля, зовнішніми торговельними послугами, продукцією інтелектуальної власності

Копірайт є об'єктом: інтелектуальної праці. Ексклюзивне право автора товару на показ і відтворення своєї роботи

Експортні операції — це: операції пов’язані із вивозом товарів з країни

ЗЕД охоплює дві підсистеми: зовнішньоторговельна і виробничоінвестиційна моделі ЗЕД

При підготовці товару до відвантаження виконуються вимоги щодо: упакування та маркірування з врахуванням умов транспортування, кліматичних особливостей і специфіки митного режиму призначення

Контрактні ціни визначаються суб'єктами ЗЕД: відповідно до індикативних цін / на договірних засадах з врахуванням попиту і пропозиції

Письмова пропозиція продавця, спрямована можливому покупцеві про продаж товару на встановлених умовах: оферта

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]