Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PATER_moje.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
425.06 Кб
Скачать

Struktura geograficzna bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie

(stan na 1 stycznia 2009 roku) w mln USD

Kraje

Wartość BIZ

% udziału

Ogołem

w tym:

35 723,4

100

1.

Cypr

7 682,9

21,5

2.

Niemcy

6 393,8

17,9

3.

Niderlandy

3 180,8

8,9

4.

Austria

2 445,6

6,8

5.

Wielka Brytania

2 273,5

6,4

6.

Rosja

1 851,6

5,2

7.

Stany Zjednoczone

1 471,5

4,1

8.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

1 361,1

3,7

9.

Szwecja

1 263,0

3,5

10.

Francja

1 226,1

3,4

11.

Włochy

914,3

2,6

12.

Szwajcaria

715,6

2,0

13.

Polska

694,7

1,9

14.

Węgry

595,5

1,7

Inne kraje

3 689,4

10,4

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy

W 2009 r. pozycję lidera wśrod krajow pochodzenia inwestycji zagranicznych na Ukrainie utrzymali inwestorzy zarejestrowani na Cyprze (7.682,9 mln USD). Niezmiennie na drugim miejscu pod względem zaangażowanych środkow znajdują się inwestorzy z Niemiec (6.393,8 mln USD). Trzecią pozycję uzyskaną w 2007 r. zachowała Holandia (3.180,8 mln USD), ktora, podobnie jak na początku 2008 r., wyprzedza Austrię (2.445,6 mln USD), Wielką Brytanię (2.273,5 mln USD), Rosję (1.851,6 mln USD) i Stany Zjednoczone (1.471,5 mln USD). Awans o jedną pozycję zanotowali inwestorzy zarejestrowani na brytyjskich Wyspach Dziewiczych (1.316,1 mln USD) oraz Szwecja (1.263,0 mln USD), wyprzedzając Francję (1.226,1 mln USD), ktora tym samym przesunęła się z 8 na 10 pozycję. Na wymienioną wyżej pierwszą dziesiątkę inwestorow przypada łącznie ponad 81% kapitału zagranicznego ulokowanego na Ukrainie. Polska wśrod krajow pochodzenia inwestycji spadła z 11 na 13 miejsce (694,7 mln USD), wyprzedzona przez inwestorow z Włoch (914,3 mln USD) i Szwajcarii (715,6 mln USD). Łącznie na Ukrainę napłynęły do tej pory inwestycje ze 124 państw świata.

6. Zakończenie

Gospodarka Ukrainy jest mniej rozwinięta niż kraje Unii Europejskiej, z tego powodu państwo potrzebuje zagranicznych wkładów. Ale pozatym, zagraniczne inwestorzy inwestując w Ukrainę, mają wielkie szansy na zdobycie sukcesów w swoich działaniach. Przez to, że Ukraina posiada wygodne polożenie geograficzne, ma dużą ilość natyralnych surowców co naprawdę jest wielkim zachęcaniem dla zagranicznych inwestorów. Ukraina posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników i państwo sytara się o jak najwiekszym zachęcaniu do inwestowania. W projekcie przedstawiliśmy przykłady inwestowania firm zagranicznych i tez dlaczego warto inwestować w Ukrainę. Myślę że na przyszłość Ukraina ma wszelkie szansy do rozwijania się, tylko to potrzebuje dużo czasu, cierpliwości oraz coraz nowszych działań i wkładów w jej rozwój.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]