Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_10.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Тема 10: Державні цільові фонди

План

 1. Система державних цільових фондів. Принципи формування і функціонування.

 2. Соціально-економічна сутність фондів:

  1. Пенсійний фонд України

  2. Фонд соціального страхування на випадок безробіття

  3. Фонд соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності

  4. Фонд охорони навколишнього природного середовища

  5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

1. Система державних цільових фондів. Принципи формування і функціонування

Державні цільові фонди – це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільове призначення.

Державні цільові фонди (ДЦФ)це самостійна ланка сфери державних фінансів. Економічна сутність ДЦФ полягає у створенні і використанні фондів фінансових ресурсів для задоволення соціальних і економічних потреб держави, підприємств, окремих громадян.

Необхідність їх створення зумовлена потребою в наданні певних соціальних гарантій населенню у разі втрати працездатності, місця роботи, годувальника, досягнення пенсійного віку та інших випадках.

Функціонування цільових фондів пов’язане з фінансуванням заходів держави, які непередбачені у державному бюджеті. Однак, саме ці цільові фонди є складовою державного бюджету, крім пенсійного фонду України (позабюджетний фонд).

Принципи формування і використання ДЦФ:

 1. Формування фонду регулюється відповідно чинного законодавства (відповідно закону про пенсійне забезпечення, зайнятість населення, обов’язкове соціальне страхування).

 2. Відрахування в цільові фонди є обов’язковими платежами і можуть бути стягнені примусово.

Цільові фонди бюджетів включають бюджетні призначення виключно на конкретні цілі у таких випадках:

А) якщо законом передбачене покриття видатків із конкретно визначеного джерела надходжень;

Б) у випадку одержання центральними, місцевими органами влади або безпосередньо розпорядником бюджетних коштів дотації, гранту чи дарунка у вартості розрахунку на конкретну мету.

 1. Відрахування є власністю держави.

 2. Витрати фондів здійснюються суворо на цілі, які передбачені відповідними законами.

Рахунки цільових фондів Державного бюджету створюють у відповідності до законів.

Передача коштів з рахунка загального фонду на рахунки цільових фондів бюджету дозволяється тільки відповідно до бюджетних призначень.

Управління коштами державних цільових фондів є автономним відносно бюджетів. Керівництво цих фондів самостійно визначає напрями витрачення коштів відповідно до законодавства.

Цільові фонди певною мірою доповнюють Державний бюджет, мають суворо цільове призначення і на інші цілі не використовуються.

Основні джерела формування ДЦФ:

 1. Відрахування від фонду оплати праці (наприклад у пенсійний фонд відрахування становлять 32%).

 2. Відрахування від індивідуальних доходів працівників (відрахування у пенсійний фонд – 2%).

 3. Бюджетні асигнування – відокремлення видатків Державного бюджету на певні цілі, що мають першорядне значення для країни на даний момент.

 4. Кредитні ресурси.

 5. Благодійні та спонсорські вклади.

 6. Формування спеціальних фондів, які мають самостійні джерела доходів.

ДЦФ класифікують залежно від заходів, які фінансуються з них, на:

 1. Соціальні.

 2. Економічні.

До найважливіших соціальних фондів України належать:

 • Пенсійний фонд;

 • Фонд Чорнобиля;

 • Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

 • Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

 • Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

До економічних фондів належать:

 • Державний дорожній фонд України (у складі Державного бюджету України);

 • Державний фонд охорони навколишнього природного середовища;

 • Державний фонд сприяння конверсії та ін.

У процесі трансформації економіки України у ринкову передбачається формування не тільки державних цільових фондів, але і приватних. Це дозволить знизити напруженість на державний бюджет, створити надійну систему соціального забезпечення громадян і підвищити рівень суспільного добробуту в цілому.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]