Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Узоры.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
334.85 Кб
Скачать

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Установа адукацыі

«МАЗЫРСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ

імя I. П. ШАМЯКIНА»

Кафедра методыкі пачатковай адукацыі

Курсававая работа

па дысцыпліне

«Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання »

Развіццё творчых здольнасцей малодшых школьнікаў пры вывучэнні тэмы «назоўнік»

Выканаўца:

студэнтка 4 курса, 3 групы

факультэта дашкольнай і

пачатковай адукацыі

завочнай формы навучання Л. Р. Кабанава

Навуковы кіраўнік:

кандыдат філалагічных навук,

дацэнт кафедры методыкі пачатковай адукацыі А. В. Солахаў

Мазыр 2012

Рэферат

Работа 48 с., 4 ч., 8 табл., 2 дыяграмы., 22 крыніцы, 4 дадаткі.

Ключавыя словы: пазнавальная актыўнасць, займальнасць, прыметнік, разрады прыметнікаў, ступені параўнання прыметнікаў, правапіс прыметнікаў, дзняслоў, змяненне дзеяслова па часах, неазначальная форма дзеяслова, змяненне дзеясловаў па асобах і ліках

Аб’ектам даследавання выступае пазнавальная актыўнасць вучняў.

Мэта даследавання – даследаваць развіццё пазнавальнай актыўнасці вучняў сродкамі займальнасці на ўроках беларускай мовы пры вывучэнні тэм “Прыметнік” і “ Дзеяслоў” у малодшай школе.

Метады даследавання. Метадалагічнай асновай даследавання з’яўляецца навуковае палажэнне аб узаемасувязі і ўзаемаабумоўленасці тэорыі і практыкі ў пазнанні моўных фактаў. Пры аналізе фактычнага матэрыялу выкарыстоўваюцца апісальны, параўнальна-супастаўляльны і статыстычны метады.

Асноўныя вынікі даследавання, іх навуковая і практычная значнасць. Упершыню ў методыцы выкладання беларускай мовы распрацавана сістэма займальнага матэрыялу і паказана методыка яго выкарыстання па тэмах “Прыметнік” і “Дзеяслоў” у пачатковых класах пры фарміраванні пазнавальнай актыўнасці. Матэрыял даследавання можа быць выкарыстаны настаўнікамі на ўроках беларускай мовы пры вывучэнні тэм “Прыметнік” і “Дзеяслоў” у пачатковых класах, пры распрацоўцы спецкурсаў і спецсемінараў па актуальных праблемах методыкі беларускай мовы ў сярэдніх і вышэйшых навучальных установах, у практыцы напісання студэнтамі курсавых і дыпломных прац.

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ ............................................................................................................3

Глава 1. Тэарэтычныя асновы развіцця творчых здольнасцей малодшых школьнікаў ………………………………………………………………………..7

    1. Развіццё творчых здольнасцей як псіхолага-педагагічная

праблема ..................................................................................................................7

    1. Сутнасць і ўмовы творчай дзейнасці малодшых

школьнікаў …………………………………………….………………………...10

1.3 Патрабаванні праграмы да развіцця творчых здольнасцей малодшых школьнікаў ………………………………………………………….19

1.4 Аналіз практыкаванняў, змешчаных у школьных падручніках па беларускай мове …………………………………………………………………20

Глава 2. Творчая праца на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах па тэме “назоўнік”......................................................................................................31

2.1 Арганізацыя творчай працы з вучнямі ў 2-ім класе ………………..31

2.2 Асаблівасці развіцця творчых здольнасцей вучняў ў 3-ім

класе .......................................................................................................................34

2.3 Выкарыстанне творчых відаў дзейнасці пры навучанні ўменням і навыкам у 4-ым класе ……………………………………………………...........36

2.4 Вынікі эксперыментальнай працы

ў школе …………………………..........................................................................40

ЗАКЛЮЧЭННЕ ……………………………………………………....................50

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ …………………………………………..52

ДАДАТАК А Даць назву дадатка…………........................................................55

ДАДАТАК Б Даць назву дадатка.........................................................................66

ДАДАТАК В Даць назву дадатка........................................................................77

ДАДАТАК Г Даць назву дадатка.........................................................................88

ДАДАТАК Д Даць назву дадатка........................................................................99

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]