Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бакалаврская робота дощанська - копия.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
203.78 Кб
Скачать

46

Анотація

Тема бакалаврського проекту «Підготовка рекламного видання спортивної тематики» є актуальною в контексті вивчення рекламних видань. Новизна полягає в системному розгляді серії рекламних видань, на прикладі спортивної тематики.

Результатом роботи стали рекламні кишеньковий та настільний календарі, листівка, закладка та буклет. Призначений для мешканців Кіровограда, редакторів, видавців, що готують до друку рекламні видання, а також може бути використаний студентами фізичного виховання та філологічного факультетів Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка з навчальною метою.

Ключові слова: рекламні видання, буклет, календар, листівка, закладка.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНИХ ВИДАНЬ…………………………………………………………………………8

1.1. Види рекламних видань………….…………………...……………...8

1.2. Робота редактора з рекламними виданнями…………………..…....12

1.3. Розробка серії рекламних видань на сучасному етапі……...……...15

1.4. PR та реклама у спорті…………………..………………………...…23

Висновки до РОЗДІЛУ 1…………………………………………..…......28

РОЗДІЛ 2. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА РЕКЛАМНОГО ВИДАННЯ………………………………………………………………………29

2.1. Концепція видавничого продукту……………………………….….29

2.2. Етапи розробки друкованого видання………………………….…32

2.3. Особливості роботи редактора над буклетом та календарем…….34

Висновки до РОЗДІЛУ 2…………………………………………………38

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….40

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………43

ВСТУП

Актуальність дослідження полягає у широкому використанні реклами у сьогоденному світі. Реклама - це явище, в якому тісно переплітаються наука, творчий розрахунок і інтуїція. Ринок рекламних видань стає все більш спеціалізованим, успішно освоюються нові перспективні ніші.

Реклама як показове явище сучасного комунікативного простору становить собою важливу сферу журналістської діяльності. Вона входить у життя сучасної людини-споживача, перебираючи на себе функції чинника, який не лише значною мірою визначає економічну сферу життя суспільства, а також відбиває й одночасно формує масову культуру і свідомість. З огляду на це реклама повинна бути багаторівнево вивчена й усвідомлена майбутніми журналістами з огляду на її справжнє місце у функціонуванні як матеріальної, так і духовної сфер буття кожної людини й суспільства в цілому. У сучасних українських дослідженнях реклами переважають економічний, психологічний, лінгвістичний ракурси її вивчення, і на сьогодні феномен реклами повинен бути й об’єктом журналістикознавчих зацікавлень, усвідомлюючись передусім як одна зі сфер масової комунікації, і, відповідно, журналістської творчості.

Мета цієї кваліфікаційної роботи полягає у дослідженні актуальності рекламного видання у сучасному інформаційному середовищі, їх функціональність, зручність та основне призначення, робота редактора з рекламними виданнями та, як результат, створити серію рекламних видань. Дуже важливим аспектом є виявлення та створення умовного шаблону з усіма необхідними складовими для виготовлення успішного видання. Через недостатню вивченість теми у видавничій діяльності, вагомою складовою мети даної роботи є визначення особливостей, притаманних лише даним видам видань.

Головним завданням бакалаврської роботи є дослідження рекламного видання, на прикладі: кишенькового та настільного календарів, листівки, закладки та буклету, як самостійних видань. Мова йде про текстовий, семантичний, архітектонічний, ілюстративний, декоративний і естетичний аспекти видання. Важливе завдання – визначити концепцію успішного створення рекламних видань. На базі створеного алгоритму роботи над виданням створити власний продукт, який відповідатиме всім нормам сприймання читачем і вимогам видавничих стандартів.

Об’єктом роботи виступають серія рекламних видань ˗ це кишеньковий та настільний календарі, листівка, закладка та буклет .

Предмет дослідження ˗ види рекламних видань та робота редактора з ними.

За методологічну основу взято визначення вимог до рекламних видань, їх практичне дослідження на вже існуючих екземплярах. Також чималих результатів варто очікувати від вивчення та порівняння рекламних видань, притаманних їм особливостей. У результаті проведених методів дослідження буде створено єдиний шаблон якостей, якими має бути наділені першокласні рекламні видання.

Кваліфікаційна робота проводиться у доволі розвиненій темі, а висновки ґрунтуються на зіставленні наявних прикладів рекламних видань з загальними рекомендаціями щодо виготовлення видавничого продукту такого типу. Тому можна сказати, що значна частина роботи будується на власних висновках і практичній діяльності, й через це представляє високий ступінь наукової новизни.

Результати роботи теоретичних досліджень будуть використані як підказка у роботі над власним проектом і втіляться у практичній діяльності. Вони допоможуть знайти вірне рішення у створенні якісного й успішного рекламного видання, а саме у створенні серії рекламного видання.

Дана структура роботи побудована за зручним принципом. У першому розділі йде мова про власні дослідження і висновки, зроблені на основі аналізу раніше виготовлених рекламних видань, спеціалізованої літератури. Ці матеріали є теоретичними знаннями, які будуть необхідні при втіленні в життя власного видавничого проекту.

Процес роботи над власною серією рекламних видань написано у другому розділі, де також містяться власні висновки про те, яким має бути якісне видання, зроблені на основі набутих теоретичних знань.

Вагомість частин за інформативністю рівнозначна, але другий розділ має більш практичний характер, адже він створений на базі виконаних реальних дій. Таким чином у ньому зазначено описання концепції видавничого продукту та фіксування етапів розробки видання. Визначаються особливості концепції та етапи розробки на усіх рівнях підготовки елементів видання. Особливо вагомою є наявність підрозділу, присвяченого технічним ресурсам втілення продукту, адже існуючі теоретичні джерела не дають вичерпної інформації щодо даної складової створення видання. 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНИХ ВИДАНЬ