Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
T_246__246_ohutus_ja_t_246__246_tervishoiu_korr...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
50.18 Кб
Скачать

EESTI MEREAKADEEMIA

Dmitri Allikas

KS-12

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes

Referaat

Tallinn 2012

Sisukord

Sissejuhatus.....................................................................................................lk 3

Tööohutuse ja tervishoiu mõiste ja kasutusvaldkonnad..........................................................................................lk 3-4

Töötajate heaoluvõimalused.............................................................................lk 4-5

Müra ja vibratsioon........................................................................................lk 5-6

Ohtlikud kemikaalid.......................................................................................lk 6-7

Valgustus.......................................................................................................lk 7-8

Kokkuvõte.....................................................................................................lk 9

Kasutatud kirjandus.......................................................................................lk 10

Sissejuhatus

Ergonoomika ning tööohutuse ja tevisekaitse normid on Eestis veel üsna vähe vähetuntud, kuid siiski tehakse kõik selleks, et see saaks osaks meie elust. Selle abil on võimalik vältida tööõnnetusi kui ka õnnetus kodus. Õiged töötingimused on just need, mis on inimese tervise hoidmiseks kõige tähtsamad. Töös käsitlen nelja tööohutuse ja tervishoiu alla kuuluvat teemat, mis on minu jaoks ühed tähtsamad, et töötajatel oleks ohutum ja tervislikum töödata.

Töohutuse ja tervishoiu mõiste ja kasutusvaldkonnad

Tööohutuse eesmärk on töövahendite, töökeskkonna ja töökorralduse kohandamine inimesele.

Töötervishoid on suunatud eelkõige haiguste ennetamisele. Vale oleks arvata, et tööohutusest ning ergonoomiast räägitakse seoses konkreetse töökohaga mõnes ettevõttes. Oluline on ergonoomia printsiipe rakendada ka oma igapäevaellu - näiteks kodu kujundamisel, valides endale sobiva kõrgusega köögimööblit. Uurimused näitavad, et just koduperenaistel on suur oht skeleti-lihassüsteemi vaevuste tekkele.

Tööohutuste ja töötervishoiu printsiipide väljatöötamisel ja ellurakendamisel osalevad väga erinevate erialade esindajad nagu disainerid, teadlased, tehnoloogid, arstid, füsioterapeudid, psühholoogid, ökonomistid, insenerid, pedagoogid jne. Eelkõige on see meeskonnatöö.

Ergonomistide teenuseid vajavad riik, tööstusettevõtted, asutused, pangad, koolid, haiglad. Raske on leida ala, kus see poleks tarvilik. Analüüsil ja lahendite leidmisel arvestatakse eelkõige inimese heaoluga. Probleemile lähenetakse väga komplekselt, arvestades kõiki antud töökeskkonda mõjutavaid faktoreid. Nagu näiteks töö iseloomu, üldist organisatsiooni kultuuri, inimese enda omapära, majanduslikku situatsiooni.

Töötajate heaoluvõimalused

Heaoluvõimalused on heade töötingimuste oluliseks osaks need sisaldavad endas rohkemat kui ainult õigusaktide nõuet. Nad aitavad suurel määral vähendada väsimust, suurendada tootlikkust ja säilitada töötajate tervist. Neid tuleb parandada töötajate ja juhtkonna tihedas koostöös. On tähtis, et neid olulisi heaoluvõimalusi kasutataks sihipäraselt. Seda aitab kindlustada nende planeerimine ja parandamine koos töötajatega.

Soovitav on luua töötajatel piisavalt head hügieeni-, söömis-, joomisvõimalues ning parandada töökoha heaoluvõimalusi koos töötajatega. Samas on ka tähtis, et oleks olemas korralikud nõupidamis ja koolituseks sobivad ruumid. Soovitav oleks ka kindlaks määrata vastutus igapäevase puhastamise ja hoolduse eest.

Hästi hooldatud pesemis- ja tualettruumid ning lukustavad kapid on töötajate oluliseks vajaduseks. Need võimalused esindavad ettevõtte „Nägu“. Sobivalt paidutatud pesemiskohad aitavad ära hoida kemikaalide neeldumist naha kaudu ja sissevõtmist toitudega- Mustus on ebameeldiv ja võib põhjustada haigusi.

Need soovitused aitavad kaasa hea tööõhkkonna loomisele ning aiitavad palju kaasa isiklikule heaolule ja hügieenile.

Tööandja peaks kontrollima neid erinevad võimalus :

  • Kontrollige, kas pesemisvõimalused, tualettruumid ja lukustatavad kapid pole kaugel töökohast, kas neid pole vähe ja kas nad pole halvasti hooldatud

  • Soovitatav on teha plaan olemasolevate võimaluste parandamiseks, arvestades ruumide ja esemete arvu, sobivat paigutust ja kujundust. Oluline on teada, et palju saab parandada ka väheste kulutustega.

  • Õigusaktid on sobivaks juhendiks, kuid väga kasulik võib olla veelgi suuremate võimaluste loomine kuigi nõuded on erinevates maades väga erinevad, kasutavad siiski enamus ettevõtetest miinimum nõudmisi, mis on järgnevad: üks tualettruum kuni viiele mehele, kaks tualettruumi kuuele kuni 40 mehele; üks eraldatud tualettruum kuni viiele naisele ja kaks tualettruumi kuuele kuni 30

naisele. Üks pesemisvõimalus igale 15 töötajale, riietusruumise, lukustavate kappide ja duššide olemas olu.

  • Ruum kus töötajad saavad süüa peab olema mugav ja lõdvestava õhkkonnaga (eemal töökohtadest).

  • Valige ruum, kus on hea korraldada nõupidamisi või koolitust. See ruum peab olema vaba härivatest mõjudest ja mürast, niii et seal oleks hea kuuldavus.

Heaoluvõimalusi saab kasutada iga päev mitmel viisil. Nende kasutamine võib olla kas raske või kerge, ebameeldiv või mugav tervist kahjustav või tervist parandav. Ühised jõupingitused, mis on heaoluvõimaluste parandamiseks tehtud, kaaluvad pikemas perspektiivis üles sellesse investeeritud aja ja raha.

Siiski jäetakse sageli heaoluvõimaluste parandamine hooletusse vaatamata selle tähtsusele. Ühine planeerimine peab alati sisaldama ka parandamist ja korrashoidu.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]