Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
T_246__246_ohutus_ja_t_246__246_tervishoiu_korr...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
50.18 Кб
Скачать

Müra ja vibratsioon

Paljudes töökohtades on masinate ja seadmete tekitav müratase kahjulik kuulmisele ning võib kahjustada töötajate tervist. Kui kaks töötajat seisavad teineteisest käsivarre pikkuse kaugusel ega saa teineteisega normaalse tooniga rääkida, siis on müratase liiga kõrge (Müratase üle 85-90 dB(A) kahjustab kuulmist).

Kõrge müratase võib põhjustada õnnetus ja mõjutada tootlikkust, kuna nii hoiatus- kui ka teised signaalid pole kuuldavad. Müra vähendamiseks on parim lahendus masinate, eriti mürarikaste masinaosade kinnikatmine. Kui müra ei saa vähendada selle allika juures, siis tuleb püüa töökohal müra tekitavad masinad eemaldada.

Sageli on halb hooldus ja mittevajalik vibratsioon tööriistade ja masinate mürataseme suurenemise põhjuseks. Regulaarne hooldus aitab oluliselt mürataset vähendada. Müra võib tekkida masinate vabalt liikuvates kinnitamata osadest või lahtiste metallosade kokkupõrgetest. Sellist müra vähendab oluliselt regulaarne hooldus.

Häiriv müra võib segada tööd ja põhjustada vigu. Ka ühtlane madala tasemega müra võib olla segav. Tuleb olla veendunud, et ühtlane madala tasemega müra ei segaks suhtlemist ega häiriks inimesi. Mürarikastes töökeskkondades on töötajate omavahelise suhtlemise võimalused väga tähtsad. Vajadusel oleks soovitatav kasutada valgussignaale.

Paljus masinad või elektrikäsitööriistad kannavad oma vibratsiooni üle töötaja kehale. Vibratsioonid on koos müraga organismile kahjulikud. Nad võivad kahjustada lihased ja kõõluseid ning mõjutada vereringet. Valuline näide on vibratsioontõbi, mis on tekkinud töötajatel pikaajalisest tööst vibreerivate elektrikäsitööriistadega.

Üldised vibratsioonid, mis mõjutavad kogu keha töötajatel, kes töötavad sõidukitega, kraanadega jne, on samuti probleemiks. Nad võivad põhjustada ebamugavustunnet, nägemishäireid ja isegi siseorganite kahjustusi. Neid vibratsioone on tavaliselt raske

kontrollida. Kuid tänapäeval on masinad nii arenenud, et nad vibreerivad palju vähem kui varem.

Ohtlikud kemikaalid

Kemikaalid võivad töötajaid tõsiselt kahjustada. Üldisteks näideteks on värvid, lahustid, puhastusvahendid, happed, pestitsiidid ja gaasid. Vigastuste ennetamiseks peab töötajal olema täpne teave riskidest ja hädavajalikest vastuabinõudest.

Kemikaalide toime mõjutab töötaja suutlikust ja täpsust. Kemikaalide vale kasutus võib kahjustada ka töökohast väljapoole jäävat keskkonda. Alates kemikaalide saabumisest töökohta kuni nende kasutamiseni on vaja rakendada hädavajalikke ettevaatusabinõudeid.

Paljudel kemikaalidel on pikaajaline toime, mis ei ole kohe nähtav. Nende kahjustustest tulenevad kompensatsioonimaksud võivad olla väga kõrged. Kahjustuste ennetamine on vähem kulukas.

Teatud kemikaalidega seotud ohud ei ole inimese meeleelunditega tajutavad. Nende riskidest ja vajalikest ettevaatlusabinõudest tuled töötajaid teavitada ja neid vastavalt koolitada. Töötajate kaitsmine ohtlike kemikaalide eest on majanduslikult märgatavalt odavam kui tulenevate kahjustuste kompensatsioonide maksmine.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]