Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фінансовий ринок тема 11.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
108.12 Кб
Скачать

2. Визначте, правильні чи неправильні такі твердження:

  1. Одна з відмінностей між грошовими ринками і ринками капіталів полягає в типах фінансових інструментів, що використовується для проведення на них операцій.

  2. Облігації держави і облігації підприємств - це один вид цінних паперів.

  3. Грошові ринки обслуговують процес розширеного відтворення.

  4. Чи регулюється мінімальний розмір статутного капіталу для приватних підприємців?

  5. Міністерство фінансів України є основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів?

3. Кожному з наведених нижче положень, позначених цифрами, знайдіть відповідний термін чи поняття:

а) фінансовий ринок;

б) вторинний ринок цінних паперів;

в) ощадний сертифікат;

г) спот-курс;

д) вексель;

ж) ліквідність;

з) ринок капіталів;

к) пасивні операції банківських установ;

л) активні операції комерційних банків;

м) акція.

1. Обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій без будь-якої попередньої угоди для здійснення майбутньої купівлі або продажу.

2. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання, сплатити після настання строку суму грошей власнику такого цінного паперу.

3. Час, за яким цінний папір можна перетворити на гроші.

4. Письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право власника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів за ним.

5. Ринок призначений для середньо - та довгострокового інвестування фінансових активів на термін більше одного року.

6. Цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

7. Особлива сфера ринкових відносин, де завдяки перепродажу раніше випущених цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності.

8. Операції, щодо розміщення тимчасово-вільних коштів банківських установ.

9. Депозитні операції комерційних банків.

10. Складова частина інфраструктури фінансової системи, яка забезпечує територіальне (місце, віртуальне місце), часове і функціональне здійснення трансакцій суб'єктів національної та міжнародної економіки, встановлення рівноважної ціни за відповідних обсягів купівлі-продажу фінансових активів, інструментів, технологій, а також надання фінансових послуг, необхідних для здійснення господарської та фінансової діяльності

Варіант 2

Тест №1.

Короткострокові депозитно-кредитні операції належать до інструментів:

а) грошового ринку;

б) кредитного ринку;

в) депозитного ринку;

г) валютного ринку.

Тест № 2.

До інститутів інфраструктури фінансового ринку належать:

а) комерційні банки;

б) фондові біржі;

в) пенсійні фонди;

г) кредитні спілки.

Тест №3.

Індикатором стану українського фондового ринку є індекс:

а) ПФТС;

б) RTS;

в) Nasdaq;

г) DM.

Тест № 4.

Стягнення банком платежу за векселем з боржника - це:

а) інкасація;

б) доміциляція;

в) дисконтування;

г) тратта.

Тест № 5.

Особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частики майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду - це:

а) ощадні сертифікати;

б) депозитні сертифікати;

в) приватизаційні папери;

г) казначейські зобов'язання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.