Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТПП єквіваленти.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
60.84 Кб
Скачать

Lesson 7

To consider a question – розглянути питання

Awkward question – недоречне питання

To resolve (solve, settle) a problem – вирішити проблему (врегулювати питання)

To put (a matter) to a question – поставити під сумнів

Insurmountable problem – непереборна проблема

Pressing problem – гостра (невідкладна) проблема

To field a question – відпарирувати питання

Loaded question – питання з підтекстом

To bring up a problem – поставити проблему на розгляд

Fruitless task – безплідне завдання

Residential area – житловий район

Oil (gas, etc.)-supplying country – країна-постачальник нафти (газу, тощо)

Advanced country – передова країна

Nuclear power – ядерна держава

Developing country – країна, що розвивається

Industrialized country – промислово розвинута країна

Great Powers – великі держави

Great Seven (G 7) – велика сімка

Market-economy country – країна з ринковою економікою

Urban area – міський район

State of law – правова держава

Non- allied country – країна, що не приєдналася

Associate member (partner) – молодший член (партнер)

Representatives of official bodies – представник офіційних органів

Envoy – посланець

Embassy – посольство

To appoint an ambassador – призначити посла

To recall an ambassador – відкликати посла

Member-state – країна-член (організації, союзу, тощо)

To admit new members (into) – приймати нових членів

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (to) – Надзвичайний і Повноважний Посол

Authorized representative – повноважний представник

Mediator – посередник

To convene (summon) a congress (conference) – скликати з’їзд (конференцію)

Clandestine meeting – таємна зустріч

To adjourn a meeting – перенести засідання

To hold a conference – провести конференцію

Meeting behind closed doors – зустріч за закритими дверима

Round-table conference – конференція круглого столу

Rally – масовий мітинг

To chair (to preside at) a meeting – головувати на зустрічі

To break up a meeting – перервати засідання

Chairman of the Board – голова правління

Chairman (Speaker) of the Parliament – голова (спікер) парламенту

Presidency – посада президента

High-ranking official – високопоставлений чиновник

Secretary – General (of UNO, NATO) – Генеральний секретар (ООН, НАТО)

Head of the delegation – голова делегації

Deputy chairman – заступник голови

To preside (at) – головувати (на)

High-level talks – переговори на високому рівні

Fruitful (fruitless) talks – плідні (безрезультатні) переговори

Direct talks – прямі переговори

To hold talks – вести переговори

To lead a discussion – спрямовувати хід дискусії

Heated (animated) discussion – гаряча дискусія

Population explosion – демографічний вибух

Growing (expanding) population – зростаюче населення

Shrinking population – населення, що зменшується

Population control – контроль народжуваності

Lesson 8

Party dues – партійні внески

To switch to another party – перейти до іншої партії

Party affiliation – партійна приналежність

Majority (minority) party – партія більшості (меншості)

Ruling party (party in office) – правляча партія (партія, що перебуває при владі)

Party purge – партійна чистка

Radical party – радикальна партія

Party militants – радикально настроєні члени партії

Party coalition – партійна коаліція

Centrist party – центристська партія

Left (right)-wing party – партія лівого (правого) крила

To propose a resolution – подати резолюцію (на розгляд)

Draft resolution – проект резолюції

To adopt (pass) a resolution – прийняти резолюцію

To arrive at (make, reach) a decision – прийняти рішення

Crucial decision – важливе рішення

Peace process – мирний процес

Fragile peace – крихкий мир

Durable (lasting) peace – стійкий мир

Peace settlement – мирне урегулювання

In peacetime – в мирний час

Peaceful application of atomic energy – мирне застосування ядерної енергії

Peaceful coexistence – мирне співіснування

To achieve (bring about) peace – досягти миру

Peace-keepers – миротворці

Peace keeping troops – війська для підтримки миру

Peace march – марш миру

To break (disturb, shatter) peace – порушити мир

Truce – перемир’я

Modern life – сучасне життя

To implement into life – запроваджувати в життя

Life in megacities – життя у великих містах

Rural life – сільське життя

Way of life – спосіб життя

To bring back to life – відроджувати

Fight for life – боротьба за життя

To sacrifice life – пожертвувати життям

The crash claimed 23 lives – внаслідок аварії (катастрофи) загинуло 23 особи

An attempt on the Prime Minister’s life – замах на прем’єр-міністра

The right to life – право на життя

Life insurance – страхування життя

To risk one’s life – ризикувати життям

To devote one’s life to children – присвятити життя дітям

Life expectancy – середній вік (середня тривалість життя)

Everyday life – повсякденне життя

Private life – приватне життя

Academic life – академічне життя

Cultural life – культурне життя

Family life – сімейне життя

Public life – громадське життя

Political life – політичне життя

Party life – партійне життя

School life – шкільне життя

Life attitude – відношення до життя

Life philosophy – життєва філософія

Quality of life – якість життя

To come to know life – пізнати життя

In the prime of life – у розквіті життя

Genuine (true) democracy – справжня демократія

Political democracy – політична демократія

Constitutional democracy – конституційна демократія

Parliamentary democracy - парламентська демократія

Multi-party democracy – багатопартійна демократія

Western democracy – західна демократія

To believe in democracy – вірити в демократію

To support democracy – підтримувати демократію

To fight for democracy – боротися за демократію

To establish democracy – встановити демократію

To restore (renew) democracy – відновити демократію

To live in a democratic society – жити в демократичному суспільстві

Pro-democratic demonstration – демонстрація на підтримку демократії

Way to democracy – шлях до демократії

Spreading (proliferation) of democracy – поширення демократії

Industrial bourgeoisie – промислова буржуазія

Local bourgeoisie – місцева буржуазія

National bourgeoisie – національна буржуазія

New bourgeoisie – нова буржуазія

Petite (petty) bourgeoisie – дрібна буржуазія

To become poorer in relation to the bourgeoisie – стати біднішим по відношенню до буржуазії

The difference in wealth between the bourgeoisie and the proletariat – різниця у статках між буржуазією та пролетаріатом

Class of bourgeoisie – клас буржуазії

Bourgeoisie and its allies – буржуазія та її союзники

Bourgeois culture – буржуазна культура

Colonial bourgeoisie – колоніальна буржуазія

Considerable interest – значний інтерес

Keen interest – гостра зацікавленість

Particular interest – особливий інтерес

Growing interest – зацікавленість, що зростає

General interest – загальна зацікавленість

Widespread interest – широко поширена зацікавленість

World-wide interest – інтерес в усьому світі

Serious interest – серйозна зацікавленість

Lifelong interest – інтерес всього життя

Passing interest – плинний інтерес

Renewed interest – поновлений інтерес

Active interest – активний інтерес

Media interest – зацікавленість з боку ЗМІ

Personal interest – особиста зацікавленість

To display interest – виявляти інтерес

To demonstrate interest – демонструвати інтерес

To stimulate (to promote) interest – стимулювати зацікавленість

To support interest – підтримувати зацікавленість

Loss of interest – втрата зацікавленості

To be of historic interest –становити історичний інтерес

Added interest – додаткова (подвійна) зацікавленість

To simulate interest – удавати зацікавленість

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.