Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
11-20_ABD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
72.7 Кб
Скачать

13. Аналіз депозитів до запитання.

Для аналізу депозитів до запитання використовують ся майже ті самі показники, що і при аналізі строкових депозитів:

  1. оборотність депозитних вкладень(N)=оборот по видачі вкладів/середній залишок депозитів. Відображає к-сть оборотів, яку здійснюють депоз. вклади за певний період

  2. тривалість 1 обороту онкольних депозитів у днях(t)=середній залишок коштів на поточних рахунках клієнтів/оборот з видачі коштів(дебетовий оборот)*к-сть днів у періоді. Чим більший цей показник, тим стабільніша ресурсна база

  3. рівень осідання коштів на поточних рахунках=зал на кінець-зал на початок/оборот з надходження коштів

  4. кооф нестабільності депозитів=середнє абсолютне відхилення залишків на поточних рахунках від їх середньої величини/середній залишок на поточних рахунках в аналізованому періоді

Оскільки значна частина коштів,які надходять на поточні рахунки клієнтів банку, залишаються без руху протягом тривалого часу. Банки зацікавлені в залученні цих коштів на строкові депозити для зміцнення стабільної депозитної бази:Чсд=Нпл*Зср/Нфакт*100%, Чсд-частка коштів від планової виручки, що може бути розміщена на строковий депозитний рахунок, Зср-середній залишок коштів на поточному рахунку за відповідний період минулого року

Н факт-фактичні надходження на поточний рахунок, Нпл-очікувані надходження на поточний рахунок п-ва.

14. Аналіз використання міжбанківських кредитів у формуванні ресурсів банку.

Міжбанківські позики аналізують за їх видами, строками погашення, типами кредитних установ, від яких вони були отримані. Характеристику використання МБК починають з аналізу зміни питомої ваги МБК у загальних зобов’язаннях банку за допомогою таких показників:

  1. частка МБК у загальному обсязі зобов’язань банку=МБКотримані/зобов’язання, всього. Оптимальне значення 0,25-0,4. показує ступінь мінімізації ризику стійкості ресурсної бази або її витратності

  2. питома вага МБК, отриманих у валюті балансу=МБК ортимані/валюта балансу. Оптимальне значення 0,2-0,35

  3. кооф відношення МБК до статутного капіталу=МБК отримані/статутний капітал. Не має перевищувати 6 разів або 600%.

Чим вищі ці показники тим більша залежність банків від МБК. Рекомендований рівень частки МБК у ресурсній базі банку 20-25%, проте в сучасний умовах банки вимушені збільшувати частку МБК до 40% і більше.

Для порівняння обсягів пасивний операцій із залучення МБК та активних операцій, використовують кооф їх співвідношення: МБК отримані/МБК надані ≤1.

Для оцінки рівнів і масштабів МБК використовують такі коефіцієнти:

Кооф отримання МБК=МБК отримані+сума залучених централізованих коштів/ капітал банку * 100. Орієнтоване значення 300%.

Кооф надання МБК=МБК надані/капітал банку*100. орієнтоване значення 200%.

15. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів.

Враховуючи специфіку функціонування банку як специфічного фінансового посередника, співвідношення К до З формується в межах 1:4 або 1:5.

Для оцінювання ефективності використання банківських зобов’язань у банку розглядають такі показники:

  1. ефективність використання пасивів=Дохідні активи/Платні пасиви (не менше 90%).

  2. ефективне використання сукупних зобов’язань=Дохідні активи/сукупні зобов’язання (не менше 75%)

  3. відносна вартість (витрат) ресурсів= витрати за залишками кожного ресурсу/середньорічні залишки ресурсів

Завершальний аналіз ефективності формування зобов’язань шляхом порівняння попереднього показника (в т.ч. ефективне використання МБК) у кооф ефективності активів:

1.Ефективність використання МБК=доходи від наданих МБК/середні залишки наданих МБК

2. ефективність активів=доходи від активних операцій/середні залишки активів, які принесли дохід.

16. Мета, завдання та основні етапи аналізу активів банку.

Актив- будь-який об’єкт, який відображає у бухгалтерського обліку суб’єкта банку і відповідає таким вимогам: приносить дохід банку і може бути обміняний на інший об’єкт.

Активні операції – операції з розміщення коштів з метою отримання прибутку. До ак оп відносять надання кредитів, придбання ЦП і вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові операції, факторингові.

Метою аналізу активів банку та операцій з ними є оцінка раціональності фактичної структури активів з погляду забезпечення прибутковості і стабільності роботи банку і визначення шляхів її оптимізації та узагальнюючої оцінки, прогнозу майбутніх результатів діяльності і фінансового потенціалу банку.

Мета аналізу активів банку конкретизується в таких завданнях: дослідження та оцінка динаміки складу, обсягів і структури дохідних і недохідних активів; досл та оцінка якості активів; встановлення ефективності використання активів.

Якість активів передбачає аналіз активів банку за ступенем ризику розраховуючи показники, які свідчать про стан ліквідності, платоспроможності, якості кредитного портфеля.

Основним інформаційним забезпеченням для аналізу активів є: фінансова звітність(баланс і додаток до нього «Звіт про прибутки і збитки», розшифровка окремих статей балансу, «звіт про рух грошових коштів».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.