Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
127544_E5D8A_kursova_robota_administrativna_vid...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
166.91 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

комплексу «Києво-Могилянська академія»

Юридичний факультет

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу

Курсова робота

з дисципліни „Адміністративне право”

на тему:

Адміністративна відповідальність

Студента групи 251

Барсука Олександра Ігоровича

Науковий керівник:

Синьов Олександр Володимирович

Дата здачі на кафедру____________

Миколаїв − 2008

  1. ЗМІСТ 4

ВСТУП…………………………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Глава 1.1 Поняття відповідальності, її різновиди………………..…………………………. 5

Глава 1.2 Юридична відповідальність: сутність, ознаки, класифікація…..………………...8

Глава 1.3 Принципи юридичної відповідальності…………………………………………..10

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Глава 2.1 Поняття адміністративної відповідальності……………………………..………...15

Глава 2.2 Основні ознаки адміністративної відповідальності………………...…………….18

Глава 2.3 Функції адміністративної відповідальності……………………………………….19

Глава 2.4 Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності…………………………………….20

Глава 2.5 Підстави настання адміністративної відповідальності…………………………..22

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

Глава 3.1 Адміністративна відповідальність юридичних осіб……………………………..25

Глава 3.2 Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства………..26

Глава 3.3 Адміністративна відповідальність неповнолітніх……………………………….29

ВИСНОВОК…………………………………………………………………………………...33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………..…34

ВСТУП

Мета дослідження. Метою дослідження є з’ясування місця й ролі інституту адміністративної відповідальності в системі права. Дослідження проблематики застосування адміністративної відповідальності дає змогу більш глибоко аналізувати надзвичайно актуальні й складні питання притягнення до відповідальності, доцільності її застосування у деяких випадках. Адміністративні проступки є одними з найбільш масових проявів правопорушень, а боротьба з ними є актуальною і важливою, насамперед, як запобігання злочинам, виховання населення у дусі поваги до законів.

Ця мета конкретизована у комплексі науково-дослідницьких завдань. До них належать:

  • визначити загальне поняття відповідальності, сутність відповідальності;

  • дослідити класифікацію відповідальності, принципи та засади, на яких вона здійснена;

  • з’ясувати місце адміністративної відповідальності в системі видів відповідальності;

  • розкрити сутність поняття адміністративної відповідальності, її специфічні ознаки;

  • визначити підстави настання адміністративної відповідальності;

  • висвітлити специфіку адміністративної відповідальності різних категорій осіб;

  • з’ясувати перспективи розвитку інституту адміністративної відповідальності, можливі вдосконалення та зміни його.

Об’єкт дослідження – адміністративна відповідальність.

Предметом дослідження є правове регулювання інституту правової відповідальності, визначення тенденцій, можливості та особливостей притягнення до адміністративної відповідальності різних категорій осіб, виявлення колізій у законодавстві, що стосуються адміністративної відповідальності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]