Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
розвязана база з лфк.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
63.08 Кб
Скачать

Спортивна медицина. Оцінка фізичного розвитку.

1. Спортивна медицина являє собою галузь медичної науки, яка вивчає:

А.Методику, організацію та проведення занять фізкультурою і спортом серед населення. Б. Позитивний і негативний вплив на людський організм різних видів навантажень. В.Закономірності адаптації всіх органів і систем до фізичних навантажень. Г.Різні методи дозування фізичних навантажень під час тренувань. Д Засоби для підвищення працездатності спортсменів та методи профілактики їх захворювань.

2. Первинний медичний огляд людей, які займаються фізкультурою і спортом передбачає такий об’єм обстежень:

А. Зовнішній огляд і оцінка стану тренованості спортсмена. Б. Опитування, зовнішній огляд та лабораторні дослідження. В. Збір загального і спортивного анамнезу, соматоскопія , огляд по системах, антропометрія, оцінка фізичного розвитку та здоров’я. Г.Оцінка рівня тренованості та стану здоров’я. Д. Усі відповіді правильні.

3. Під час проведення соматоскопії (огляду тіла) оцінюють:

А. Масу та зріст, товщину підшкірної жирової клітковини, силу м'язів. Б. Стан шкіри, ступінь розвитку м'язів та жировідкладень, поставу, тип тілобудови. В. Зріст, вагу тіла, діаметри плеча, грудної клітки, таза, рухомість у суглобах. Г. Рельєф та силу мускулатури, форму та об’єми грудної клітки, рухомість у суглобах. Д. Тип тілобудови, окружності шиї, грудної клітки, талії, ЖЄЛ, силу м'язів кисті та спини.

4. В нормі товщина підшкірної жирової клітковини біля пупка у чоловіків складає:

А. 0-0,5 см. Б.0,8-1,0см. В.1,5-2,0см. Г.2,0-2,5см. Д.2,5-3,0 см.

5. Фізичний розвиток людини оцінюється наступними методами:

А. Методи стандартів, антропометрич¬ного профілю, індексів, кореляції. Б. Зовнішній огляд, пальпація, перкусія, аускультація та динамометрія. В. Загальне лікарське обстеження органів і систем та опитування. Г. Збір загального та спортивного анамнезу, соматоскопія, антропометрія. Д. Загальний огляд, огляд по системах та додаткові методи обстеження.

6. Типи тілобудови людини є наступні:

А. Нормотонічний, атонічний, гіпертонічний Б. Нормотонічний, гіпотрофічний, гіпертонічний.

В. Астенічний, гіпертонічний, пікнічний. Г. Кіфотичний, гіпогонадичний, гіпертонічний.

Д. Нормостенічний ,астенічний, гіперстенічний.

7. Постава людини свідчить про наступне:

А. Пропорційність розвитку тулуба і кінцівок. Б. Правильне співвідношення росту і ваги. В. Форму тулуба і спини в вертикальному положенні. Г. Про ступінь жировідкладень і розвиток м’язів. Д. Про шкідливі звички і низький фізичний розвиток.

8. Нормальні форми грудної клітки є такі

А. Циліндрична, конічна, куряча Б. Кругла, плоска, круглозапала. В. Нормостенічна, астенічна, гіперстенічна. Г. Циліндрична, лійкоподібна, бочкоподібна. Д. Циліндрична, конічна, плоска.

9. Досліджуючи фізичний розвиток застосовують:

А. Велоергометрію і біометрію Б. Антропометрію, велоергометрію. В. Степергометрію та динамометрію Г. Соматоскопію, антропометрію Д. Міографію та електрокардіографію.

10. Антропометричний профіль креслять на основі оцінки фізичного розвитку методом:

А. Антропометричних індексів. Б. Методу кореляції В. Антропометричних стандартів. Г. Огляду та антропометрії. Д. Індексів Кетле та Ерісмана.

11. При динамометрії кистей динамометр стискується:

А. В опущеній внизу руці, одноразово. Б. В опущеній внизу руці, тричі. В. У відведеній вбік і напівзігнутій у лікті руці. Г. У відведеній вбік прямій руці. Д. Усі відповіді правильні.

12. Який з перерахованих прийомів дозволяє визначити силу м’язів спини?

А. Фізіометрія. Б.Міографія. В. Каліпометрія. Г. Морфоміометрія. Д. Станова динамометрія.

13. Основні завдання комплексного лікарського обстеження фізкультурників:

А. Визначення рівня фізичного розвитку, типу тілобудови та стану психіки. Б. Визначення та оцінка рівня фізичного розвитку, дослідження загальної фізичної працездатності. В. Дослідження та оцінка функціонального стану, тілобудови та здібностей організму. Г. Визначення рівня фізичного розвитку, постави, проведення лікарсько-педагогічних спостережень. Д. Визначення та оцінка рівня фізичного розвитку, функціонального стану і функціональних здібностей організму та стану здоров'я.

14. Які основні показники розвитку організму вивчаються при антропометрії?

А. Рельєф та силу мускулатури, форми грудної клітки спини і хребта, форму ніг, рухомість у суглоба Б. Тип тілобудови, рухомість у суглобах, шиї, талії. В. Масу, зріст, ЖЄЛ, окружності грудної клітки. Г. Довжину тіла, окружності шиї, грудної клітки, талії, форми грудної клітки і хребта. Д. Стан шкіри, ступінь розвитку м'язів та жировідкладень поставу, форми грудної клітки, спини, хребта, форму ніг, стан склепіння стопи, тип тіло будови.

15. Первинні медичні огляди фізкультурників проводяться з метою:

А. Визначення придатності людини до занять спортом. Б. Надання дозволу для допуску до змагань. В. Встановлення рівня фізичного розвитку і здоров’я. Г. Для контролю впливу занять фізкультурою на здоров’я. Д. 3 метою виявлення захворювань.

16. Індекс маси тіла («масіндекс») являє собою такі відношення:

А. Відношення ЖЄЛ (л) до маси тіла в (кг). Б. Відношення зросту (см) до об’єму грудної клітки (літр). В. Відношення маси тіла в гр. до зросту в сантиметрах. Г. Відношення маси тіла (кг) до квадрату росту в метрах. Д. Відношення ЖЕЛ (л) до сили м’язів спини (кг).

17. Які вигини хребта відносяться до фізіологічних:

А. Боковий лордоз і кіфоз. Б. Шийний і поперековий лордоз. В. Шийний і поперековий кіфоз.

Г. Грудний і крижовий кіфоз. Д. Грудний сколіоз.

18. На фізичний розвиток впливає:

А. Заняття спортом. Б. Режим харчування. В. Спосіб життя та соціально-побутові умови. Г. Генотип та стан здоров’я організму. Д. Усі відповіді правильні.

19. По яких показниках визначається тип конституції людини?

А. Ріст, вага, сила. Б. ЖЄЛ, форма голови, жировідкладення. В. Форма грудної клітки і пропорції тіла. Г. Форма шиї, лопаток і живота.

20. Які є варіанти постави людини?

А. Нормостенічна. Б. Сутула. В. Плоска. Г. Гіперстенічна. Е. Кругловвігнута. Д. Струнка.

21. Що таке сколіоз?

А. Це вигини хребта вперед. Б. Це бічні вигини хребта. В. Це плоска спина. Г. Це вигини хребта назад. Д. Це вигини хребта вперед і назад.

22. Які антропометричні показники можуть впливати на величину ЖЄЛ?

А. Окружність грудної клітки та показники динамометрії. Б. Окружність грудної клітки та її рухливість. В. Рухливість ребер та маса тіла. Г. Окружність грудної клітки та сила м’язів спини. Д. Всі відповіді вірні.

23. Від чого залежить фізичний розвиток? .

А. Харчування і здоров'я. Б. Спадковості, статі, здоров'я, віку. В. Екологічних і соціальних умов. Г. Всі відповіді вірні. Д. Є неправильні відповіді.

24. За якими ознаками визначається форма стопи:

А. Наявністю і вираженістю поперечного і повздовжнього склепіння. Б. Відношенням довжини і ширини стопи на рівні пальців. В. Відношенням загальної ширини стопи до ширини перешийка. Г. Є неправильні відповіді. Д. Усі відповіді правильні.

25. Які показники характеризують нормостеніка?

А. Відповідність довжини кінцівок тулубу, конічна грудна клітка та втягнутий живіт. Б. Середній зріст, довгі кінцівки, та циліндрична грудна клітка. В. Відповідність довжини кінцівок тулубу, циліндрична грудна клітка та плоский живіт. Г. Високий зріст, плоска грудна клітка, довгі кінцівки та випуклий живіт. Д. Низький зріст, конічна грудна клітка, випуклий живіт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.