Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
САМ. ПОЗААУД. (укр.)08.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
126.98 Кб
Скачать

Методична вказівка до самостійної позааудиторної роботи з дисципліни

Стандартизація лікарських засобів” для студентів

Тема № 1

ТЕМА: Хроматографічні методи визначення тотожності чистоти та кількісного вмісту лікарських засобів.

АКТУАЛЬНІСТЬ: Хроматографія - процес розділення сумішей речовин, який заснований на кількісних відмінностях у поведінці компонентів, що розділюються при їх безперервному перерозподілі між двома фазами, що контактують, і одна із них нерухома, а друга має постійний напрямок руху. Хроматографію використовують у наступних випадках: розділення складних сумішей на компоненти, визначення ступеня чистоти або однорідності хімічних сполук, ідентифікація речовини, кількісне визначення компонентів суміші.

ЗНАТИ: Сутність хроматографії як методу аналізу лікарських засобів.

ВМІТИ: 1. Провести ідентифікації інградієнтів в складних лікарських препаратах за допомогою хроматографії в тонкому шарі сорбенту.

2. Провести кількісне визначення солей мінеральних і органічних кислот, солей алкалоїдів і азотовмісних органічних основ з застосуванням іонообмінної хроматографії.

Основні питання теми:

 1. Хроматографічні методи аналізу. Загальна характеристика методів.

 2. Види хроматографії (Класифікація).

 3. Хроматографія в тонкому шарі сорбента (обладнання, нерухома фаза, рухома фаза, перевірка придатності хроматографічної системи, нанесення на пластинку, проявлення (детектування)).

 4. Застосування ТШХ для ідентифікації ЛЗ.

 5. Хроматографія на папері. Спеціальні прийоми хроматографії в тонкому шарі сорбенту і на папері.

 6. Іонообмінна хроматографія (класифікація іонообмінних смол, ємкість іоніту, подготовка колонок до роботи, регенерація катіонітів і аніонітів).

 7. Ідентифікація і визначення кількісного вмісту інгредієнтів в багатокомпонентних лікарських формах.

 8. Рідинна хроматографія; високоефективна рідинна хроматографія (обладнання, нерухома фаза, рухома фаза, детектори).

 9. Критерії, що характеризують хроматографічний процес.

 10. Проведення аналізу.

 11. Застосування ВЕРХ.

 12. Газова хроматографія. Загальна характеристика методу.

 13. Застосування газової хроматографії.

.

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

Дисципліна

Знати

Вміти

Фізична хімія

Методи визначення фізичних показників

Визначати температуру плавлення, час розчинення, час повної деформації

Латинська мова

Основи граматики

Правильно написати латинські препарати

Аналітична хімія

Реакції ідентифікації катіонів і аніонів

Виявити катіони і аніони в складі лікарських засобів

Біологічна хімія

Номенклатуру лікарських засобів, в склад яких входять досліджувані катіони і аніони

Обгрунтування застосування в медицині лікарських засобів, в склад яких входять досліджувані катіони і аніони

Внутріпредметна інтеграція

Основні реакції ідентифікації, які використовуються Державною фармакопеєю

Проводити загальні реакції на тотожність в складі лікарських речовин катіонів і аніонів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.