Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_2011normat_pravov_zabezp_ZOSh_4_kurs__SG.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
442.37 Кб
Скачать

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг

Теми

Назви тем та анотований зміст

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

№1

Тема 1. Нормативно-правова політика держави в галузі освіти

Конституція України про освіту. Концептуальні засади розвитку освіти в Україні. Закон України „Про освіту”. Національна доктрина розвитку освіти. Характеристика нормативних актів та рішень уряду щодо освіти. Структура освіти в Україні.

2

№2

Тема 2. Умови створення та особливості функціонування окремих типів загальноосвітніх навчальних закладів

Закон України „Про освіту” про порядок відкриття, реорганізації і ліквідації навчального закладу. Ліцензування освітніх послуг. Правова регламентація суб'єктів та об'єктів управління. Положення про навчально-виховний заклад. Статут навчального закладу. Правила трудового розпорядження. Колективний договір. Функції, повноваження, відносини, відповідальність. Організація роботи. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу. Характеристика правових актів та вимоги до них. Навчальний процес у ЗОШ та реалізація правових норм.

2

№3

Тема 3. Правові основи управління навчально-виховним процесом школи.

Нормативно-правова база управління закладами освіти. Управлінські органи в школі та їх функції. Правові основи системи методичної роботи в школі. Рада школи. Педагогічна рада. Положення про батьківський комітет.

2

№4

Тема 4. Порядок наймання, організації роботи і звільнення педагогічних працівників ЗОШ

Педагогічні працівники. Загальна характеристика посад педагогічних працівників. Прийом на роботу. Трудовий договір та умови його укладення. Договори про роботу за сумісництвом. Порядок укладання контракту та його зміст. Порядок добору управлінських та педагогічних кадрів. Укладання контракту з керівниками освітніх закладів. Організація роботи педагогічних працівників ЗОШ. Додаткові види педагогічної діяльності. Розірвання трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Звільнення працівника. Додаткові підстави для звільнення працівника з ініціативи адміністрації. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу.

2

№5

Тема 5. Правове регулювання трудових відносин з педагогічними працівниками

Зміни трудового договору: переведення працівників на іншу роботу. Обов'язки керівника та інших педагогічних працівників. Трудова книжка. Сумісництво. Додаткові види педагогічної діяльності. Заробітна плата. Відпустки. Нормування праці. Гарантії щодо підвищення кваліфікації. Прийом, переведення, і відрахування учнів. Індивідуальна форма навчання учнів. Платні послуги. Документи про освіту.

2

№6

Тема 6. Правове забезпечення діяльності вчителя та класного керівника

Робочий час. Система роботи вчител. Посадові інструкції вчителя. Робота класного керівника. Атестація педагогічних кадрів.

2

№7

Тема 7. Правові питання дисципліни праці педагогічних працівників

Методи забезпечення дисципліни праці. Стимулювання праці. Заохочувальні відзнаки. Стягнення за порушення трудової дисципліни. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, завдану організації, установі. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні ЗОШ.

2

№8

Тема 8. Соціально-правовий захист педагогічних працівників

Безпека життєдіяльності. Трудові спори в закладах освіти та порядок їх розгляду і вирішення. Соціально-правовий захист педагогічних працівників. Особливості пенсійного забезпечення. Охорона праці. Медичні огляди. Житлово-побутове забезпечення.

2

Всього годин

16

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]