Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гражданское от колесник.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
55.64 Кб
Скачать

11 Відшкод. Шкоди завданої працівникові у звязку з виконанням ним службових обовязків

Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою

Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі підрядником, якщо він діяв за завданням замовника. Підприємницькі товариства, кооперативи відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи кооперативу. 1. Коментована стаття передбачає три спеціальні випадки, коли обов'язок відшкодуван­ня шкоди за певних умов покладається не на того, хто її завдав, а на іншу особу. При цьому критерієм виокремлення таких випадків є розрізнення суб'єкта відшкодування, яким може бути: 1) роботодавець, 2) замовник у цивільно-правовому договорі; 3) підприємницькі то­вариства або кооперативи стосовно своїх членів. Особою, яка завдала шкоду, відповідно є працівник, підрядник, учасник (член) підприємницького товариства або кооперативу. У разі завдання шкоди працівником, підрядником, учасником (членом) товариства або кооперативу протиправними діями (хуліганство, пустощі тощо), які за своїм змістом не ви­пливають з його трудового (службового) становища, не тягнуть покладання обов'язку від­шкодування шкоди на юридичну або фізичну особу, замовника, товариство або кооператив. Відшкодування здійснює сама особа, яка завдала шкоди, на загальних підставах (див. ко­ментар до ст. 1166 ЦК). Відповідачем у таких справах є юридична або фізична особа, замовник, підприємни­цьке товариство або кооператив, а той, хто завдав шкоди, залучається до участі у справі як третя особа. Працівник, підрядник, учасник (член) товариства або кооперативу, який завдав шкоди, відповідає перед юридичною або фізичною особою, замовником, підприємницьким това­риством або кооперативом у регресному порядку (див. коментар до ст. 1191 ЦК). Розмір відшкодування визначається законодавством, яке регулює відносини працівника, підряд­ника та учасника (члена) підприємницького товариства або кооперативу. Для виникнення обов'язку відшкодування шкоди за ст. 1172 ЦК необхідна наявність загальних умов відшкодування шкоди (див. коментар до ст. 1166 ЦК). Крім того, необхідні спеціальні умови, які визначаються залежно від суб'єктного складу відповідних відносин. Згідно з частиною 1 коментованої статті юридична або фізична особа відшкодовує шко­ду, завдану їхнім працівником, за наявності таких спеціальних умов: наявність трудових (службових) відносин між особою, яка завдала шкоду, і юридич­ною або фізичною особою, на яку покладається обов'язок відшкодування шкоди. При цьому характер відносин — постійні, тимчасові, сезонні, виконання іншої роботи за тру­довим договором — значення не має (частина 1 п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27 березня 1992 року «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди»); завдання шкоди працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. У такому випадку працівник у той чи інший спосіб втілює волю свого робото­давця. Отже, дії працівників юридично оцінюються як дії самої юридичної або фізичної особи. 2. Згідно з частиною 2 коментованої статті замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі підрядником, за наявності таких спеціальних умов: між ним і особою, яка завдала шкоду, існує договір підряду; підрядник діяв за завданням замовника. 3. Покладення обов'язку відшкодування шкоди на підприємницьке товариство або ко­ оператив за шкоду, завдану їх учасниками (членами), може мати місце за наявності таких додаткових умов: існування членських відносин між ними і особою, яка завдала шкоду; завдання шкоди під час здійснення особою, яка завдала шкоду, підприємницької або іншої діяльності. Так, учасники (члени) товариства займаються підприємницькою діяль­ністю від імені товариства (див. коментар до ст. 116 ЦК), а члени кооперативу спільно здійснюють виробничу або іншу господарську діяльність, яка базується на їхній власній трудовій участі (див. коментар до ст. 163 ЦК).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.