Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 10_задан_правознав.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
24.45 Кб
Скачать

Контрольні питання

 1. Як ви вважаєте, чому Кримінальний кодекс України визначено єдиним джерелом кримінального права?

 2. За якими ознаками злочин відрізняється від адміністративного правопорушення?

 3. Який вік кримінальної відповідальності встановлений у Кримінальному кодексі України?

 4. Чи може бути притягнута до кримінальної відповідальності юридична особа за вчинення злочинів у господарській сфері?

 5. Що означає осудність особи і яке значення вона має для притягнення до відповідальності?

 6. Що є єдиною підставою для притягнення до кримінальної відповідальності?

 7. Що означає малозначність діяння?

 8. Які складові елементи входять до складу злочину?

 9. Які обов’язкові ознаки мають мати злочини з матеріальним складом?

 10. Які форми вини вам відомі? Охарактеризуйте їх.

 11. У злочинах з якою форми вини виділяють стадії їх вчинення?

 12. Чи притягується особа до відповідальності, якщо її затримали на стадії готування до злочину?

 13. Що собою являє дієве каяття? Яке його значення?

 14. Чи можна виділити стадії вчинення злочину у злочинах з необережною формою вини?

 15. Що таке обставини, які виключають злочинність діяння?

 16. Які ознаки співучасті характерні для такого явища?

 17. Поясніть значення таких понять: “виконавець злочину”, “організатор злочину”, “підбурювач”, “пособник”.

 18. Що собою являє ексцес виконавця? Які його види ви знаєте?

 19. Чим пояснюється підвищена відповідальність за злочини, вчинені за співучасті?

 20. У чому полягає відмінність між необхідною обороною та уявною обороною?

 21. За якими критеріями встановлюється перевищення меж необхідної оборони?

 22. Що собою являють “організована група”, “злочинна організація” та “попередня змова групи осіб”?

 23. Яке значення має інститут алібі в кримінальному праві?

 24. Що собою являє “презумпція невинуватості”?

 25. Які види покарань належать до основних, а які – до додаткових? Які з них можуть бути віднесені як до основних, так і до додаткових?

 26. Які обставини пом’якшують, а які обтяжують відповідальність?

 27. Які види покарань не можуть застосовуватись до неповнолітніх? Чому?

 28. Що означає зняття і погашення судимості?

 29. Які строки притягнення до кримінальної відповідальності встановлюються Кримінальним кодексом України?

 30. Хто і в якому порядку може здійснювати помилування та амністію?

Теми рефератів

1. Сучасні тенденції декриміналізації законодавства.

2. Недонесення про злочин: історія та сучасна кримінальна відповідальність.

3. Покарання: історичні та сучасні підходи.

4. Амністія (сучасне законодавство).

5. Помилування (сучасне законодавство).

6. Помилування – історичне минуле.

7. Рівень злочинності на Україні (АРК).

8. Підліткова злочинність: сучасні тенденції.

Термінологічний словник

Готування до злочину – це підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова про вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця – це добровільне й остаточне припинення особою попередньої злочинної діяльності при усвідомленні нею можливості її завершення.

Закінчений злочин – це діяння, що містить всі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу.

Замах на злочин – це умисні дії (бездіяльність) особи, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не був доведений до кінця з незалежних від неї причин.

Злочин – це передбачене Кримінальним кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

Злочини з матеріальним складом – це злочини, для об’єктивної сторони яких Кримінальний кодекс потребує наявності як діяння (дії або бездіяльності), так і настання суспільно небезпечних наслідків.

Злочини з усіченим складом – це різновид злочинів з формальним складом, вони є закінченими з моменту вчинення самого діяння.

Злочини з формальним складом – це злочини, для об’єктивної сторони яких чинний Кодекс вимагає наявності тільки діяння (дії чи бездіяльності).

Кримінальне право – галузь права України, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та які покарання необхідно застосувати до осіб, що їх вчинили.

Неосудність – це обумовлена розладом психіки нездатність особи усвідомлювати свої дії або керувати ними в момент скоєння суспільно небезпечного діяння.

Об’єкт злочину – це те, проти чого спрямований злочин, тобто те, чому він спричиняє або може заподіяти шкоду.

Об’єктивна сторона злочину це те, як злочин виявляється у реальній дійсності. Може складатися з протиправного діяння (дії чи бездіяльності), шкідливих наслідків та причинно-наслідкового зв’язку між причиною та наслідком.

Обмежена осудність означає, що під час здійснення злочину особа внаслідок психічного розладу була нездатна повною мірою усвідомлювати свої дії (або бездіяльність) і керувати ними.

Осудність – здатність особи під час вчинення діяння, передбаченого чинним Кодексом, усвідомлювати значення своїх дій, розуміти їх характер, передбачати їх наслідки для себе і оточуючих, свідомо керувати своїми діями і нести в зв’язку з цим кримінальну відповідальність і покарання.

Покарання – примусовий захід, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у скоєнні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Склад злочину – це сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно-небезпечне діяння як злочинне.

Співучасть у вчиненні злочину – це спільна, умисна діяльність двох і більше деліктоздатних осіб у вчиненні злочинного діяння.

Суб’єкт злочину – осудна, фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Суб’єктивна сторона злочину – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої чинним Кодексом, та наслідків, що настали або можуть настати в результаті її дії чи бездіяльності.

Судимість це особливий правовий стан особи, який виникає у зв’язку з постановленням обвинувального вироку і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

Тестові завдання до теми «Основи кримінального права»

1. Джерелом кримінального права є:

2. Закон про кримінальну відповідальність приймається:

4. Злочин середньої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбав­лення волі на строк:

5. З якого віку наступає кримінальна відповідальність неповнолітнього?

6. Під співучастю в злочині слід розуміти:

а) умисну спільну участь двох або більше осіб у вчиненні злочину;

б) умисну спільну участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні злочину;

в) умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні умисного злочину;

г) спільну участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисних або необережних зло­чинів.

д) умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину;

7. Види співучасників?

8. Види стадій злочину, які передбачені Кримінальним Кодексам:

9. Як впливає вчинення злочину у стані сп'яніння на відповідальність?

а) є пом'якшуючою обставиною;

б) не впливає на відповідальність;

в) може бути обтяжуючою обставиною.

10. Що таке осудність особи?

11. Де визначений перелік злочинів, за які кримінальна відповідальність настає з 14 років?

12. Які ознаки суб'єкта злочину визначені в КК?

6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.