Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6 ПС.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
132.31 Кб
Скачать

Тема 6: « Податок на доходи фізичних осіб»

 1. Платники та об’єкт оподаткування

 2. Види доходів, що включаються і не включаються до загального оподатковуваного доходу

 3. Податкові соціальні пільги

 4. Податкова знижка

 5. Ставки податку та особливості оподакування окремих видів доходів

 1. ПДФО – одна з двох форм прибуткового оподаткування.

ПДФО – більш справедлива форма (перевага – вважаеться)

Платники:

 1. Резиденти

  1. Доходи з джерела походження в Україні та іноземні доходи

 2. Нерезиденти (особа що має дипломатичні привілеї – Не сплачує ПДФО)

  1. Доходи з джерела походження в Україні

 3. Податковий агент: Зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також вести податковий облік, подаввати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення норм ПК

  1. Юридична особа (філія чи відокремлений підрозділ)

  2. Самозайнята особа

  3. Представництво нерезидента – юридичної особи

База оподаткування:

 1. Загальний оподатковуваний дохід

 2. Чистий річний дохід – для доходів отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності

Загальний оподатковуваний дохід:

 1. Доходи які оподатковуваються у складі річного оподатковуваного доходу

  1. Загальний річний (ОД) =

   1. Сума загальних місячних ОД – складається з суми ОД, нарахованих(виплаченх, наданих) протягом звітного місяця

   2. Іноземні доходи, отримані протягом звітного року

   3. Доходи, отримані ФО – підприємем від провадження господарської діяльності

   4. Доходи отримані ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність

 2. Доходи які остаточно оподатковуваються під ча їх нарахування(виплати, надання)

 3. Доходи які оподатковуваються за іншими правилами визначеними Податковим кодексом

 1. Загальний оподатковуваний дохід:

 1. Дохід від трудової діяльності:

  1. Зарплата за трудовими договорами

  2. Винагороди за цивільно-правовим договорами

 2. Доходи від операцій з майном та немайновими правами:

  1. Доходи від оренди майна

  2. Продаж майна (рухоме/нерухоме)

  3. Авторське право

 3. Доходи від фінансових операцій:

  1. Отримані дивіденди

  2. Інвестиційний прибуток від операцій з Цінним паперами

  3. Доходи від операцій зі страхування (страхування життя)

  4. Проценти на іпотечні сертифікати, ощадні сертифікати, на депозити(цей з 2014 року, але мало з 2000, потім з 2010)

 4. Спадок, виграш, приз

 5. Додаткове благо

  1. Вартість використання житла, автомобіля інших об’єктів матеріального і нематеріального майна (якщо підприємство надає об’єкт для своїх цілей)

  2. Харчування (підприємство надає талони або кошти але це не зазначено в контракті)

  3. Вартість послуг домашнього обслуговуючого персоналу

  4. Безповоротна фінансова допомога

  5. Анульований борг

  6. Безоплатно отримані товари

 6. Інші:

  1. Хабар, скарб, викрадені доходи

  2. Неустойки, штрафи, пені

  3. Надміру витрачені кошти, отримані під звіт та не повернуті в установлені строки.

Доходи що не включаються до загального оподатковуваного доходу (їх взагалі 49 позицій):

 1. Виплати, допомоги соціального характеру з бюджетів цільових фондів та за міжнародними договорами

  1. Державна соціальна матеріальна допомога, житлові субсидії, компенсації

  2. Домоги жертвам нацистських переслідувань, репресованим, реабілітованим

  3. Допомога членам сімї військовослужбовців, працівникам органів МВС що загинули при виконання службових обов’язків

  4. Відшкодування шкоди чорнобильням,

  5. щорічна допомога ветеранам війни

  6. Виплати товариства червоного креста

 2. Доходи у вигляді виплат за особливі заслуги:

  1. Нобелівські/абелівські премії

  2. Плата за звання члена та сленакореспондента члена наук України

  3. Винагороди спортсменам, призерам міжнародних змагань, або чемпіон України

  4. Винагороди переможцям конкурса Петра Яцека

 3. Виплати, які по суті не є доходом:

  1. Вартість товарів як гарантійна заміна

  2. Кошти або майно, що отримує член подружжя у результаті поділу сумісної власності при розлученні

  3. Основна сума депозиту

  4. Вартість грамот, орденів, медалів, кубків і квітів(якщо подарунок на на половину мінімальної зарплати не оподатковується 563,5)

  5. Вартість безплатного луквального профілактичного харчування, спецодягу, спецвзуття

 4. Доходи пов’язані з опреаціями з цінними паперами

  1. Проценти на ЦП емітовані Мінфіном

  2. Дивіденди виплачені у вигляді акцій/часток/паїв

  3. Суми внеску до статуного фонду в обмін на корпоративні права

 5. Інші:

  1. Доходи за різні види донорства

  2. Доходи від здачі вторинної сировини ( крім брухту чорних та кольорових металів)

  3. Еліменти, пенсії

  4. Путівки на відпочинок дітей до 18 років (профспілкою має надаватись а не підприємством за рахунок прибутку)

  5. Сума сплачена роботодавцем на користь закладів освіти за навчання особи у встановлених законодавством межах

  6. Стипендії студентам/аспірантам/адьюнтам у встановлених законах межах

База оподаткування – оподаткування підлягають доходи виплачені в грошовій та негрошовій формі

 • При негрошовій – базою є вартість доходу розрахована за зичайними цінами і помножена на коефіціент К = 100(100 – Ставка ПДФО)

 • Такий же коефіцієнт встановлюється при оподатковувані надміру витрачених коштів отриманих під звіт і не повернених вчасно

 1. Обмеження:

ПСП застосовується виключно до доходу у вигляді заробітньої плати, і тільки тоді коли величина зарплати не перевищує прожиткового мінімуму установленого для працездатної особи на 1 січня звітного року помноженої на 1,4 та округлений до найближчих 10 років.

На 01.01.2012 Прожитковий мінмум для працездатної особи 1073грн, а значить від 1500 грн - оподатковуеться

Виняток при визначені права на пільгу на дітей:

З/П = ПМ*1,4*кількість дітей

Види пільг:

 1. Зменшення сіми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді З\П

  1. На 100%(50% до 2014 року) ПМ на 01.01 звітного року

   1. Для будь-якого платника податку

   2. Для платника, що утримує двох чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну дитину

 2. На 150% (75%) ПМ на 01.01:

  1. Для одиноких матерів/батьків, водва аобо опікун у розрахунку на кожну дитину до 18 років

  2. Утримує дитину-інваліду – у розрахункі на кожну дитину віком до 18 років

  3. Є особою Чорнобильської катастрофи

  4. Є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, адьюнтом

  5. Інвалід 1 та 2 групи

  6. Особа якій присуджено довічну стипендію що зазнав переслідувань за правоохорону діяльність

  7. Інші воєнні дітей

 3. На 200%(100%) ПМ на 01.01

  1. Героєм України, герой радянського союзу, соціалістичної праці і т.д. за другу світову

  2. Учасники бойових дій під час Другої світової війни

  3. Колишні в’язні концлагерів, ГЕТО

  4. Особи які були насильно вивезені з території колишнього СРСР

  5. Особи які перебували на блокадній території колишнього Ленінграду

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]