Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тематика завдань із ОБЖ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
26.62 Кб
Скачать

Тематика завдань із охорони праці

 1. Державне управління з питань ОП у транспортній галузі;

 2. Державне управління з питань ОП у системі дорожньо-будівельної інфраструктури;

 3. Особливості організації служби ОП на об’єкті господарювання транспортної галузі;

 4. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання) на підприємстві (галузі);

 5. Особливості навчання з питань охорони праці;

 6. Паспортизація санітарно-технічного стану робочого місця;

 7. Порядок розробки інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки;

 8. Розслідування нещасних випадків;

 9. Економічне обґрунтування травматизму (аналіз);

 10. Розрахунок природної вентиляції;

 11. Розрахунок штучної вентиляції;

 12. Розрахунок природного освітлення;

 13. Розрахунок штучного освітлення.

Питання з «Охорони праці»

***

 1. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

 2. Органи державного управління охороною праці в Україні.

 3. Управління охороною праці підприємства та обов’язки роботодавця.

 4. Охорона праці жінок.

 5. Навчання з питань охорони праці.

 6. Фінансування охорони праці.

 7. Відшкодування роботодавцем юридичним особам та державі збитків, завданих порушенням вимог з охорони праці.

 8. Страхові виплати працівнику потерпілому від нещасного випадку.

 9. Витрати на обов’язкові планові та позапланові медичні огляди працівників.

 10. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

****

 1. Органи державного управління охороною праці в Україні.

 2. Органи громадського контролю за охороною праці на підприємстві: права та обов’язки.

 3. Служба охорони праці підприємства.

 4. Охорона праці неповнолітніх.

 5. Страхування працівників підприємства від нещасного випадку: порядок страхування, фінансування.

 6. Обсяги та джерела фінансування заходів з охорони праці підприємства.

 7. Забезпечення працівників підприємства спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

 8. Регулювання охорони праці у колективному договорі.

 9. Розслідування нещасних випадків на підприємстві.

 10. Відшкодування підприємством шкоди потерпілому від нещасного випадку.

***

 1. Визначення понять і термінів: охорона праці, роботодавець, працівник, шкідливі та небезпечні чинники.

 2. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

 3. Права працівника під час укладання трудового договору.

 4. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

 5. Охорона праці жінок.

 6. Мета атестації робочих місць за умовами праці.

 7. Організація та проведення інструктажів з охорони праці.

 8. Структура організації охорони праці на підприємстві.

 9. Сфера дії Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

 10. Страховий ризик і страховий випадок. Страхування від нещасного випадку осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

***

 1. Сфера дії Закону України «Про охорону праці».

 2. Органи державного нагляду за охороною праці в Україні. Права та повноваження.

 3. Нормативно-правові акти з охорони праці: опрацювання, прийняття та скасування.

 4. Інформація та звітність про стан охорони праці.

 5. Обов’язки працівника щодо додержання вимог, нормативно-правових актів з охорони праці.

 6. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації.

 7. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

 8. Навчання працівників та посадових осіб з питань охорони праці.

 9. Охорона праці жінок та неповнолітніх.

 10. Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та ЗІЗ

***

 1. Законодавчі акти з охорони праці, їх загальна характеристика.

 2. Нормативно-правові акти з охорони праці, їх прийняття та скасування.

 3. Відповідальність за порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці.

 4. Права працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.

 5. Обов’язки роботодавця щодо створення здорових та безпечних умов праці.

 6. Державний нагляд за охороною праці. Органи нагляду, їх права та повноваження.

 7. Громадський контроль за охороною праці. Повноваження та права органів громадського контролю.

 8. Навчання та інструктажі з охорони праці.

 9. Обов’язкові медичні огляди.

 10. Служба охорони праці на підприємстві, порядок її створення, основні функції та завдання.

 11. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві.

 12. Порядок розслідування нещасних випадків.

 13. Виробнича санітарія. Фактори, які визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.