Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_8.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
236.03 Кб
Скачать

16

Тема 8: "Узагальнення результатів аудиту"

План

  1. Поняття та зміст аудиторського звіту.

  2. Поняття, види, загальна структура аудиторського висновку.

  3. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення.

  4. Модифікація висновку незалежного аудитора.

  5. Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення.

4. Поняття та зміст аудиторського звіту

Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звітності. У зв'язку з тим, що зміст аудиторського звіту залежить від конкретних обставин та наслідків перевірки, він складається за довільною формою. Аудиторський звіт складається тільки для замовника і може бути опублікований тільки за його дозволом.

Аудиторський звіт включає загальну (вступну), аналітичну і підсумкову частини.

У вступній частині вказують місце і дату складання звіту, назву аудиторської організації та її адресу, номер і дату видачі Сертифіката та Свідоцтва про включення до Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності, період, за який здійснюється перевірка, склад облікової та звітної документації, посилання на Закон і положення (стандарти) бухгалтерського обліку, МСА, якими керувався аудитор.

В аналітичній частині аудиторського звіту наводять результати перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності, стану внутрішнього контролю, спосіб перевірки (суцільний, вибірковий), факти порушень законодавчих, інших нормативно-правових актів та встановлених правил ведення бухгалтерського фінансового обліку і складання фінансової звітності.

Третя, підсумкова частина аудиторського звіту включає висновок за результатами аудиторської перевірки.

Складаючи аудиторський звіт необхідно розуміти, інтереси майбутніх його читачів. Це зумовлено тим, що аудит як незалежний контроль має перш за все зменшити інформаційну невизначеність замовника аудиту щодо предмету перевірки та надати останньому впевненість у інформації, яка створена третьою особою (управлінським персоналом, емітентом, позичкарем тощо) та перевірялась аудитором.

Окрім цього аудиторові слід розуміти саму мету аудиторської перевірки. Мета визначається безпосередньо замовником.

Загалом теорія аудиту визначає досить невелике коло користувачів (читачів) аудиторського звіту, а саме: керівництво підприємства, корпоративні власники (акціонери), засновник (безпосередній власник або група власників), фінансовий кредитор, кредитор, контрагент(постачальник), персонал підприємства, фактичний інвестор, потенційні прямі інвестори, потенційні покупці цінних паперів, учасники біржових операцій (брокери, маклери), держава: регуляторні органи, податкові органи, слідчі органи, суди.

Користувачів аудиторського звіту можуть цікавити (повністю або вибірково) наступні питання щодо об’єкта аудиторської перевірки: платоспроможність; ліквідність; безперервність функціонування; розмір фінансового результату; розмір дивідендів; реальність фінансової звітності; відсутність (або наявність) фактів обману або помилок з боку персоналу; ефективність управління діяльністю.

Аудиторський звіт — звіт, який готується аудитором за результатом перевірки фінансової звітності клієнта. Тобто, в аудиторському звіті повинні бути представлені результати з лаконічним описом виявлених порушень, помилок, відхилень, з оцінкою стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності та законності господарських операцій. Інформація у звіті повинна бути чіткою, надійною, незалежною, об’єктивною та правдивою. Аудиторський звіт складається в довільній формі, він призначений тільки для замовника і його зміст не підлягає оприлюдненню.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]