Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЩОДЕННИК_2012.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
28.29 Кб
Скачать

6. Правила ведення и оформлення щоденника

6.1. Щоденник є основним документом студента під час проходження практики.

6.2. Для студента, який проходить практику за межами м. Одеса, щоденник є також посвідченням про відрядження, яке підтверджує термін перебування студента на практиці.

6.3. Під час практики студент щоденно коротко повинен записувати в щоденнику все, що ним було зроблено за день по виконанню календарного графіку проходження практики. Детальні записи ведуться в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

6.4. Не рідше ніж один раз на тиждень студент зобов’язаний надати щоденник на перегляд керівнику практики від академії та підприємства, які перевіряють щоденник, письмово вказують свої зауваження, дають додаткові завдання та підписують записи, зроблені студентом.

6.5. По закінченні практики щоденник разом зі звітом повинен бути перевірений керівником практики, який складає відгук та підписує його.

6.6. Оформлений щоденник разом зі звітом здається студентом на кафедру.

6.7. Без заповнених належним чином щоденника та звіту практика не зараховується.

Одеська Державна академія

будівництва та архітектури

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

студента

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Інститут, Факультет

курс

група

спеціальність

(шифр, назва напряму, спеціальності)

Розпорядження на практику

Студент

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

направляється на

практику до

(вид практики)

міста

на

(найменування підприємства)

Термін практики: з

по

20

р.

(включаючи проїзд туди і назад)

Керівник практики від кафедри

(Посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

Печатка

академії

Директор інституту / Декан факультету

(посада)

(підпис) (Прізвище, ім'я, по-батькові)

Керівник практики від підприємства

(посада)

(підпис) (Прізвище, ім'я, по-батькові)

Прибув на підприємство:

Печатка

підприємства

„ ”

20

р.

(посада, підпис, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Відбув з підприємства:

Печатка

підприємства

„ ”

20

р.

(посада, підпис, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.