Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Paket_KKR_NPZIB_01.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
62.32 Кб
Скачать

Список розробників пакетів ккр

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номери варіантів

Юдін

Олександр Костянтинович

Завідувач кафедрою

1-30

Чунарьова

Анна Вадимівна

Асистент

1-30

Критерії оцінки виконання завдань

комплексної контрольної роботи

з дисципліни

«Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах

оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за

національною шкалою

Критерії оцінки

11-12

Відмінно

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

10

Добре

Виконання вище середнього рівня з кількома помилками

9

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

8

Задовільно

Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків

7

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

менше 7

Незадовільно

Виконання не задовольняє мінімальним критеріям

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №1

 1. Закон України "Про інформацію". Основна мета та призначення.

 2. Опишіть порядок надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

 3. Назвіть основні етапи робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних згідно Постанови КМУ від 4 лютого 1998 р. № 121.

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №2

 1. Поняття інформації. Класифікація інформації відповідно до Закону України "Про інформацію".

 2. Основні положення та поняття згідно «Концепції технічного захисту інформації в Україні».

 3. Проведіть класифікацію автоматизованих систем відповідно до НД ТЗІ 2.5-005-99 «Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №3

 1. Назвіть інформацію, що відносить та ні до державної таємниці відповідно Закону України «Про державну таємницю».

 2. Проведіть класифікацію загроз безпеці інформації та стан її технічного захисту згідно «Концепції технічного захисту інформації в Україні».

 3. Проведіть підкласів автоматизованих систем відповідно до НД ТЗІ 2.5-005-99 «Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №4

 1. Компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

 2. Система ТЗІ. Принцип формування і проведення державної політики у сфері ЗІ згідно «Концепції технічного захисту інформації в Україні».

 3. Функціональні профілі захищеності автоматизованих систем. Семантика профілю згідно НД ТЗІ 2.5-005-99 «Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №5

 1. Здійснення права власності на секретну інформацію та її матеріальні носії відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

 2. Система ТЗІ. Основні функції організаційних структур системи ТЗІ згідно «Концепції технічного захисту інформації в Україні».

 3. Проведіть класифікацію критеріїв конфіденційності автоматизованих систем відповідно до НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №6

 1. Назвіть порядок віднесення інформації до державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

 2. Принцип формування і проведення державної політики у сфері захисту інформації відповідно до «Концепції технічного захисту інформації в Україні».

 3. Проведіть класифікацію критеріїв цілісності відповідно до НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №7

 1. Рішення державного експерта з питань таємниць відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

 2. Задачі та функції «Положення про технічний захист інформації в Україні та контроль за його функціонуванням».

 3. Проведіть класифікацію критеріїв доступності відповідно до НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №8

 1. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

 2. Нормативно-правові основи та порядок проведення державної експертизи в сфері ТЗІ.

 3. Проведіть класифікацію критеріїв спостереженості відповідно до НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №9

 1. Порядок проведення діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Режими та грифи секретності відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

 2. Порядок проведення державної експертизи в сфері ТЗІ.

 3. Критерії гарантій відповідно до НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №10

 1. Порядок обмеження на оприлюднення секретної інформації відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

 2. Мета та задачі сертифікації засобів технічного захисту інформації.

 3. Мета створення СЗІ. Правова основа для створення і діяльності СЗІ. Завдання служби захисту інформації відповідно до НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №11

 1. Права та обов’язки режимно-секретних відділів відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

 2. Нормативно-правові основи та порядок сертифікації засобів ТЗІ.

 3. Функції СЗІ під час створення комплексної системи захисту інформації НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №12

 1. Проведіть класифікацію загрози інформаційній безпеці України відповідно до Концепції інформаційної безпеки України

 2. Задачі та організаційні основи створення комплексів ТЗІ.

 3. Повноваження та відповідальність служби захисту інформації відповідно до НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №13

 1. Джерела загроз інформаційній безпеці України. Зовнішні джерела відповідно до Доктрини інформаційної безпеки України.

 2. Вимоги та порядок атестації комплексів ТЗІ.

 3. Штатний розклад та структура служби захисту інформації відповідно до НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №14

 1. Джерела загроз інформаційній безпеці України. Внутрішні джерела відповідно до Доктрини інформаційної безпеки України.

 2. Основні положення та поняття Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах».

 3. Назвіть Завдання захисту інформації в АС відповідно до НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №15

 1. Поняття національних інтересів. Назвіть декілька пріоритетних національних інтересів визначених Концепцією національної безпеки держави.

 2. Об'єкти захисту та суб'єкти відносин відповідно до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах».

 3. Проведіть класифікацію загрози інформації в АС відповідно до НД ТЗІ 1.4-001-2000. «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №16

 1. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України згідно Доктрини інформаційної безпеки України.

 2. Поняття доступу до інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах».

 3. Класифікація інформації, що обробляється та опис компонентів АС і технології обробки інформації відповідно до НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №17

 1. Система забезпечення національної безпеки відповідно до Концепції інформаційної безпеки України.

 2. Шляхи забезпечення захисту інформації. Умови обробки інформації в автоматизованій системі відповідно до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах».

 3. Модель порушника в АС відповідно НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №18

 1. Першочергові заходи щодо реалізації політики забезпечення інформаційної безпеки України відповідно до Концепції інформаційної безпеки України.

 2. Назвіть основні завдання служби захисту інформації відповідно до НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

 3. Закон України "Про інформацію". Основна мета та призначення.

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №19

 1. Правова основа забезпечення національної безпеки України.

 2. Функції СЗІ під час експлуатації АС відповідно до НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі».

 3. Закон України "Про інформацію". Поняття інформації. Класифікація інформації відповідно до ЗУ.

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №20

 1. Постановка проблеми захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу відповідно до НД ТЗІ 1.1-002-99 «Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу».

 2. Основні положення Закону України "Про електронний цифровий підпис".

 3. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування специфікації функціональних послуг захисту НД ТЗІ 2.5-001-99. Семантика функціональних послуг захисту. Навести приклади.

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №21

 1. Концепція забезпечення захисту інформації в сучасних комп’ютерних системах та мережах відповідно до НД ТЗІ 1.1-002-99 «Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу».

 2. Структура програмно-керованих АТС із позицій ТЗІ відповідно до НД ТЗІ 1.1-001-99 «Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування основні положення»

 3. Особливості використання цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №22

 1. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Політика безпеки інформації.

 2. Закон України "Про електронний цифровий підпис".Суб'єкти правових відносин у сфері послуг цифрового підпису

 3. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування специфікації гарантій захисту НД ТЗІ 2.5-002-99. Гарантії забезпечення конфіденційності і цілісності інформаційних ресурсів технологічного середовища.

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №23

 1. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Комплекс засобів захисту і об'єкти комп’ютерної системи

 1. Порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні.

 2. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування основні положення НД ТЗІ 1.1-001-99. Види загроз для інформації на АТС

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №24

 1. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Основні принципи забезпечення захисту інформації

 1. Закон України "Про електронний цифровий підпис". Центр сертифікації ключів. Припинення діяльності центру сертифікації ключів.

 2. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування основні положення НД ТЗІ 1.1-001-99. Вимоги щодо захисту інформації на АТС.

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №25

 1. Основні положення Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

 2. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Планування захисту і керування системою захисту

 3. Положення про порядок розроблення, виготовлення та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації. Особливості розроблення засобів КЗІ

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №26

 1. Закон України "Про радіочастотний ресурс України". Управління у сфері радіочастотного ресурсу України.

 2. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Основні принципи керування доступом

 3. Положення про порядок розроблення, виготовлення та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації. Виробництво засобів КЗІ

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №27

 1. Нормативно-правові основи функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку.

 2. План захисту інформації в автоматизованій системі (НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі). Система документів з забезпечення захисту інформації в АС.

 3. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Безперервний захист

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №28

 1. Закон Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Довірче і адміністративне керування доступом

 1. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування специфікації гарантій захисту НД ТЗІ 2.5-002-99. Гарантії стандартизації технологічного середовища.

 2. Закон України "Про електронний цифровий підпис". Сертифікат ключа Посилений сертифікат ключа. Вимоги до посиленого сертифіката ключа

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №29

 1. Мета та напрями ліцензування господарської діяльності у сфері криптографічного захисту інформації (КЗІ).

 1. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Комплекс засобів захисту і об'єкти комп’ютерної системи

 2. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування основні положення НД ТЗІ 1.1-001-99. Основні функції систем захисту інформації на АТС.

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Білет №30

 1. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (НД ТЗІ 1.1-002-99). Атрибути доступу

 1. Нормативно-правові основи та порядок проведення державної експертизи в сфері КЗІ.

 2. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування основні положення НД ТЗІ 1.1-001-99. Основні функції систем захисту інформації на АТС.

Завідувач кафедрою

Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]