Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Методика Автропортрет..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
88.06 Кб
Скачать

Інтерпретація 2. (Інтегративно - оцінююча)

Нашою задачею була розробка тесту «Автопортрет» для виявлення індивідуально – типологічних особливостей людини, його уявлень про себе, про свою зовнішність, особистість і відношення до неї.

Мета методики: виявлення індивідуально–типологічних особливостей людини.

Матеріал: олівці або ручка, аркуш паперу розміром (10х15см.).

Інструкція: «Намалюйте свій портрет».

При аналізі малюнків виділяють признаки зображення, на основі яких всі малюнки можна об’єднати наступним чином:

1.Естетичне зображення – виконується особами, які мають художні здібності. За графічним текстом і за тестом «Автопортрет», завжди можна виділити осіб, які володіють»рукою художника». Легкість, гнучкість ліній виразність рис, лаконічність образу відрізняють малюнки цих людей.

2.Схематичне зображення – у вигляді обличчя, схеми тіла, бюста, намальованих в профіль і анфас, частіше до такого типу зображення мають схильність особи інтелектуального складу, для яких важливо отримати найбільш загальні уявлення про явище, деталі їх не цікавлять по мірі потрібності. Це зображення відповідає синтетично – когнітивному стилю є тенденцією до узагальнення.

3.Реальне зображення – виконується з більш старанними подробицями, тобто промальовкою обличчя, волосся, вух, шиї, одягу. Зазвичай так малюють люди, які відрізняються великою педантичністю, схильні до деталізації, аналітичному когнітивному стилю.

4.Метафоричне зображення – людина зображує себе у вигляді якого-небудь предмета. Наприклад: чайника або хімічної пробірки, спортивного снаряду, тварини, рослини, літературного героя. Таке зображення виконують особи художнього складу, які володіють розвинутою фантазією, творчими здібностями і, звичайно відомою долю почуття гумору.

5.«Автопортрет в інтер’єрі» - зображення людини в оточенні яких-небудь предметів, на фоні пейзажу, кімнати. До такого типу зображення схильні особи, які володіють здібностями до сюжетного опису, а також направленість на зовнішнє предметне оточення.

6.Емоційний автопортрет – людина відобразила себе в якомусь емоційному стані, часто є шаржами, або часто нагодують його. Особи, які володіють високою емоційністю, рефлектуючи власний стан, схильність до такого виду малюнка. Причому емоція, яка переживається може бути часто протилежною тій, яка зображується. Наприклад: зажурена людина часто малює усміхнене обличчя.

7.Зображення пози або руху – людина зображує себе в період здійснення якої-небудь дії. Можливо, такий тип зображення властивий особам з виразними рухами, захопленістю спортом, танцями.

8.Зображення автопортрета зі спини – замість обличчя малюється потилиця, зазвичай таке зображення властиве людям, які мають протест по відношенню до інструкції. Наприклад, при небажанні малювати обличчя і інші зображення.

Виділені групи малюнків дозволяють виконати перший етап обробки матеріалу. Способи обробки даного тексту можуть бути різні – від поверхневого співвідношення з тим або іншим типом зображення до складних і точних вимірювань і співставленням з фотографією.

Для обробки цього тесту нами розроблена спеціальна схема, яка дозволяє виявити як якісні, так і кількісні показники зображення.

Таблиця № 1.

Виділений показник

1.

Зображення у вигляді одного обличчя.

2.

-/-/-/-/-/ у вигляді бюсту

3.

-/-/-/-/-/ в повний зріст

4.

-/-/-/-/-/ профіль

5.

-/-/-/-/-/ анфас

6.

Схематичне зображення

7.

Реалістичне зображення

8.

Метаморфозне зображення

9.

Автопортрет в інтер’єрі

10.

Більше одного зображення в 2-3 і т.д.

11.

Автопортрет на фоні пейзажу

12.

-/-/-/-/-/ в декоративній рамці

13.

-/-/-/-/-/ в емоційному стані

14.

-/-/-/-/-/ у вигляді літературного героя

15.

-/-/-/-/-/ виконаний у вигляді рушійного зображення

16.

-/-/-/-/-/ з предметом в руках

17.

Розмір зображення в кв. см.

18.

Висота зображення

19.

Ступінь схожості зображення з оригіналом по шкалі 1,2,3.

20.

Ступінь натиску, товщина ліній 1,2,3.

21.

Наявність штриховки 1,2,3,

22.

Емоційна виразність зображення 1,2,3,

23.

Ступінь промальовки обличчя

24

- наявність очей

24.

- наявність носа

26.

- наявність рота

27.

- наявність брів

28.

- наявність вій і т.д.

На основі схеми обробки ми отримаємо можливість порівняти індивідуальні і групові дані виконання тесту, а також порівняти дані за графічною методикою з показником інших методик (персональних опитувачів, параметрів сприймання, пам'ять і інше).

Ось, наприклад, опис одного з зображень за допомогою табл..№1.: портрет відноситься до групи реалістичних зображень в якому присутні всі елементи обличчя, зачіска, одяг з малюнком; портрет виконаний у вигляді бюсту, поміщений у декоративну рамку, розмір портрету свідчить про благоприємний фізичний стан, що підкреслює наявність рум’янцю на щічках. Його оригінал володіє вираженою товариськістю, зацікавленістю до людей і деякою демонстративністю (про це свідчить наявність декоративної рамки і особливістю промальовки обличчя). Ступінь натиску і штриховки показують наявність незначної внутрішньої напруги.

В табл..№2. подане відсоткове співвідношення виділених при обробці при знаків по групі в 500 осіб (дорослих випробуваних – чоловіків і жінок).

З таблиці помітно, що найбільший відсоток приходиться на реалістичне зображення обличчя анфас (31%) і реалістичне зображення у вигляді бюста (15%), найбільший відсоток – на сюжетне зображення (2%), а також портрет в інтер’єрі (4%). Метафоричне зображення зустрічається у (10%).

Таблиця №2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]