Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФІНАНСОВІ ТА МАРКЕТИНГОВІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ П...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
96.26 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

Економічний факультет

Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

демонстраційнИЙ МАТЕРІАЛ № 3

Навчальна дисципліна

«Управління ризиками в маркетинг-менеджменті»

Змістовий модуль 1.

Теоретичні та методологічні основи економічного ризику

Тема ЛекціЇ: Фінансові та Маркетингові ризики в діяльності підприємства (2 ак. Год.)

У структуру економічного ризику включають наступні види ризиків:

• виробничі ризики;

• ризики незапитаності виробленої продукції;

• ризики за господарчими контрактами

• ризики виникнення непередбачених витрат та зниження доходів;

• ризики втрати майна підприємницької організації;

• ризик необхідності сплати штрафних санкцій та арбітражних судових витрат.

• маркетингові ризики;

• фінансові ризики.

Виробничі ризики

Під виробничими ризиками розуміють небезпеку нанесення збитків підприємству та третім особам внаслідок порушення нормального ходу виробничого процесу. Крім того до них відносять небезпеку ушкодження або втрати виробничого обладнання та транспорту, зруйнування споруд внаслідок впливу таких зовнішніх факторів, як сили природи та зло навмисні дії.

До основних причин виробничого ризику відносяться:

  • зниження запланованих об'ємів виробництва і реалізації продукції внаслідок зниження продуктивності праці, простою устаткування, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості початкових матеріалів, підвищеного відсотка браку продукції, що виробляється;

  • зниження цін, за якими заплановано реалізовувати продукцію або послугу, у зв'язку з її недостатньою якістю, несприятливою зміною ринкової кон'юнктури, падінням попиту;

  • збільшення матеріальних витрат у результаті перевитрати матеріалів, сировини, палива, енергії, а так само за рахунок збільшення транспортних витрат, торгових витрат, накладних і інших побічних витрат;

  • збільшення податкових платежів і інших відрахувань у результаті зміни ставки податків в несприятливу для підприємницької фірми сторону і їх відрахувань в процесі діяльності;

  • низька дисципліна постачань, перебої з паливом і електроенергією;

  • фізичний і моральний знос устаткування підприємств.

Ризики незапитаності виробленої продукції це ймовірність втрат для підприємства-виробника внаслідок можливої відмови споживача від його продукції. Він характеризується величинами можливого економічного і морального збитку, понесеного фірмою з даної причини внаслідок падіння попиту на її продукцію.

Ризики незапитаності виробленої продукції виникають внаслідок внутрішніх та зовнішніх причин.

Внутрішні причини виникнення ризику залежать від діяльності самої підприємницької організації, її підрозділів та окремих робітників. До них належать:

• кваліфікація виробничого персоналу;

• організація виробничого процесу;

• організація постачання матеріальних ресурсів на підприємство;

• вид продукції;

• організація збуту готової продукції;

• організація реклами виробленої продукції;

• управління підприємством;

• маркетингові дослідження ризику.

Зовнішні причини ризику незапитаності продукції безпосередньо не залежать від діяльності підприємницької організації (інженерно-конструкторські; платоспроможність споживача; нормативно-правові; нестабільна економічна ситуація, політичні та демографічні фактори).

Ризики за господарчими контрактами включають наступні види ризиків:

• ризик відмовлення партнера від укладання договору після проведення переговорів;

• ризик укладання підприємницькою фірмою договорів на умовах, що відзначаються від найбільш прийнятих для фірми та галузі;

• ризик вступу у договірні зобов'язання з неплатоспроможними партнерами;

• ризик затримки виконання партнерами поточних договірних зобов'язань;

• ризик нанесення збитків третім особам;

• ризик складання контракту на обсяги поточного постачання виробництва, що не забезпечені збутом готової продукції.

• ризик виходу партнерів із спільної діяльності викликаний неможливістю прогнозування поведінки партнерів по своїй діяльності внаслідок невизначеності. Одним із способів зниження втрат у разі реалізації даного виду ризику є наявність у кожного з партнерів альтернативної стратегії своєї діяльності.

Основним способом зниження ступеня даного ризику є чіткий і грамотно складений контракт з детальним і усестороннім висвітленням всіх можливих проблем, які можуть виникнути в ході проведення господарської діяльності

Ризик виникнення непередбачених витрат та зниження доходів настає, по-перше, у разі збільшення ринкових цін на ресурси (послуги), що купуються в процесі виробничої діяльності, вище запланованого рівня у зв'язку з:

• помилками в аналізі та прогнозуванні кон'юнктури на ринках ресурсів;

• зміною політики ціноутворення у постачальників ресурсів;

• зменшенням кількості постачальників;

• терміновістю виконання робіт та поставок.

Ризики втрати майна підприємницької організації поділяються:

• ризик втрати майна внаслідок стихійного лиха;

• ризик, що пов'язаний з втратою майна внаслідок розкрадання;

• ризик, що пов'язаний з втратою майна внаслідок аварійних ситуацій на виробництві;

• ризик втрати або ушкодження майна під час транспортування;

• ризик, що пов'язаний з відсудженням майна внаслідок неправомірних дій місцевих органів влади або інших власників.

Ризик необхідності сплати штрафних санкцій та арбітражних судових витрат настає в разі;

• забруднення виробничою фірмою навколишнього середовища;

• завдання збитків життю та здоров'ю робітників підприємства, споживачам продукції та населення;

• сплати штрафів споживачам при реалізації товарів, що виготовляються з порушеннями вимог стандартів;

• виникнення матеріальної відповідальності, яку приймає на себе фірма за своїми зобов'язаннями перед клієнтами;

• неможливості урегулювання претензій фірми до контрагентів у двобічному порядку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.