Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразок курсової.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
1.1 Mб
Скачать

32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АЕРОКОСМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Механіко-енергетичний факультет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Курсова робота

з дисципліни «Комп’ютерна техніка і програмування»

на тему:

ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ

Виконав:

студент групи МЕФ-103 П.І.Б.

Перевірив:

Асистент кафедри АЕМ Ю.А. Захарченко

Київ - 2012

АНОТАЦІЯ

Дана пояснювальна записка містить опис програми, яка будує графіки всіх функцій з файлу в різних кутах екрану різним кольором, що включає опис логічної її структури, тобто алгоритм, на основі якого написана програма з використовуваними бібліотеками (Graph, CRT) і процедурами, а також константи і перемінні, вхідні і вихідні дані. У даній програмі зазначені її призначення й умови застосування. Тут же описане керівництво користувача.

Початковий текст програми знаходиться у файлі GRAPHICS.pas и займає об’єм пам’яті рівний 3 Кбайт, а виконуючий модуль знаходиться у файлі GRAPHICS.exe и займає 36864 байт.

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ 4

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 6

2. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 7

3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 8

4. ОПИС ПРОГРАМИ 9

Опис логічної структури 9

4.1 Алгоритм на основі якого написана програма 9

4.2.2 Використання бібліотеки CRT 15

4.3 Процедури використовувані в програмі. 16

4.4 Змінні 17

a,b,c,d: zet ; глобальні перемінні типу zet(zet=array[1..102] of real) – це масиви дійсного типу, вміщаючи до 102 елементів, які застосовуються в процедурі COORDMAS для створення масивів a,b,c і d, що містять координати чотирьох графіків. 17

5 ОПИС ЗАСТОСУВАННЯ 20

5.1. Призначення й умови застосування даної програми. 20

5.2 Інструкція користувача 21

ВИСНОВОК 22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

Додаток Б 32

Введення

Система програмування Turbo Pascal, розроблена американською корпорацією Borland, залишається однієї із найпопулярних систем програмування у світі. Цьому сприяє простота лежачої в її основі мови програмування. Придумана швейцарським ученим Ніколасом Віртом як засіб для навчання студентів програмуванню, мова Pascal перетворилась в могутню сучасну професійну систему програмування, якій по плечу будь-які задачі - від створення простих програм, призначених для рішення нескладних обчислювальних задач, до розробки найважчих реляційних систем керування базами даних.

Як і деякі мови Турбо Паскаль дозволяє писати добре структуровані програми (завдяки в ньому процедур і функцій). У структурованих програмах звичайно легко просліджується основний алгоритм, їх неважко зрозуміти будь-якому читачу, вони простіше в налагодженні і менш чуттєві до помилок програмування. Усі ці властивості є наслідком важливої особливості процедур (функцій), кожна з який являє собою багато в чому самостійний фрагмент програми, зв'язаний з основною програмою лише з допомогою декількох параметрів. Самостійність процедур (функцій) дозволяє локалізувати в них деталі програмної реалізації тієї чи іншої алгоритмічної дії і тому зміна цих деталей, наприклад, у процесі налагодження звичайно не приводить до зміни основної програми. Розбивка основної програми на ряд незалежних одна від одної частин це ще і засіб економії пам'яті : кожна підпрограма існує в програмі в єдиному екземплярі, у той час як звертатися до неї можна багаторазово з різних місць програми.

Слід зазначити надійність синтаксису мови Turbo Pascal, що не допускає неоднозначність трактування умови (на відміну Сі). Так само наслідком твердої вимоги мови є те, що будь-який нестандартний ідентифікатор, використовуваний в операторах, що виконуються, повинний бути попередньо описаний у розділі описів. Такі вимоги здаються надто суворими і роблять мову менш вільною. Насправді ж у цьому виявляється тенденція розвитку мови у сторону підвищення надійності створюваних програм і захист їх від деякого роду помилок. Важлива перевага Турбо Паскаля перед іншими мовами програмування, у яких допускається автоматичне перетворення типів – це контроль за використанням перемінних ще на етапі компіляції. У Турбо Паскалі майже неможливі неявні (автоматичні) перетворення типів. Зрозуміло, це не означає, що в Турбо Паскалі немає засобів перетворення даних. Вони, звичайно ж, є, але їх потрібно використовувати явно.

Розроблювачі Турбо Паскаля включили в мову механізм так званих модулів. Модулі являють собою прекрасний інструмент для розробки бібліотек прикладних програм і могутній засіб модульного програмування. Важлива особливість модулів полягає в тім, що компілятор Турбо Паскаля розміщає їхній програмний код в окремому сегменті пам'яті. Максимальна довжина сегмента не може перевищувати 64 Кбайта, однак кількість одночасна використовуваних модулів обмежується лише доступною пам'яттю, що дає можливість створювати дуже великі програми.

Середовище Турбо Паскаля подає вичерпну інформацію про характер і місце виявлення помилки. Якщо на якому-небудь етапі середовище знайде помилку, вона припиняє подальші дії, відновлює вікно редактора і поміщає курсор на той рядок програми, при чи компіляції виконанні якої виявлена помилка. При цьому у верхньому рядку редактора з'являється діагностичне повідомлення про причину помилки. Усе це дозволяє дуже швидко налагодити програму, тобто усунути в ній синтаксичні помилки і переконатися в правильності її роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.