Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пз 2_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
87.55 Кб
Скачать
 1. Види зовнішніх зв’язків мд і їх навантаження.

Профіль навантаження від типових користувачів обирається студентом самостійно у межах заданих табл.2 з урахуванням особливостей конкретної технології та розміру міста. Характеристики навантаження типового постачальника послуг визначаються на основі інформаційно-потокового розрахунку мережі.

Таблиця 2. Характеристики навантаження від користувачів

мережі доступу(у годину найбільшого навантаження – ГНН)

Види послуг

Мінімальний набір послуг

Максимальний набір послуг

Максимальна швидкість, кбіт/с

Інтенсивність навантаженняЕрланг

Максимальна швидкість, кбіт/с

Інтенсивність навантаженняЕрланг

А. Квартирний користувач

Електронна пошта

Пересилання файлів

Web-сеанси

Телефон

Відеотелефон

Аудіо-програми

Відео-програми звичайної чіткості

Відео-програми високої чіткості

Б. Виробничий користувач

Електронна пошта

Пересилання файлів

Web-сеанси

Телефон

Відеотелефон

Аудіо-програми

Відео-програми звичайної чіткості

Відео-програми високої чіткості

В. Постачальник послуг

Пропускна здатність вхідних ліній

(від і до користувачів А, Б)

Пропускна здатність вихідних ліній (до і від маршрутизатора на міжміській станції)

9,6

19,2

19,2

19,2

-

-

-

-

19,2

64

128

19,2

128

-

-

-

\

\ відповідно

/ розрахунку

/

0,01

0,01

0,2

0,1

-

-

-

-

0,1

0,2

5х0,2

10х0,1

2х0,1

-

-

-

128

512

512

32

2048

512

2048

8448

512

2048

1024

32

2048

512

2048

8448

0,01

0,01

2х0,2

2х0,1

0,05

2х0,2

2х0,3

0,1

0,1

0,2

10х0,2

20х0,1

5х0,1

2х0,2

2х0,2

0,1

3. Показники надійності мд для користувачів та оператора мд.

Якість функціонування МД при наданні послуг користувачам в годину найбільшого навантаження повинна бути не гіршою наступних показників:

 • коефіцієнт готовності доступу – ≥ 0,999;

 • середня затримка доступу – ≤ 1 с;

 • середня затримка передачі пакетів – ≤ 10 мс;

 • варіація затримки передачі пакетів – ≤ 5 мс;

 • коефііцієнт втрати пакетів – ≤ 0,001.

Заключення

Підведення підсумків заняття. Аналіз виконання робіт в зошитах. Виведення найкращої групи та їх оцінка. Відповіді на запитання, що винекли.

Завдання на срс.

1. Підготовка до обговорення проблем, винесених на практичне заняття.

 1. Види користувачів мд та їх кількість.

Література на СР:[1-5].

Викорестана література:

 1. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Проектування телекомунікаційних мереж. Київ, “Техніка”, 2003 – 923 с.

 2. ГОСТ 34.601. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

 3. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

 4. . В.О.Гребенніков, Б.Ю.Жураковський. Методичні вказівки по курсовому проекту з дисципліни "Телекомунікаційні та інформаційні мережі" – Київ, 2002. – 17 с.

 1. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи.Учебн. пособие для ВУЗов. М., “Радио и связь”, 1996.

 2. Фахові періодичні видання останніх двох років: “Зв’язок”, “ДК-Зв’язок”, “Телеком”, “Сети и системы связи”, “Сети и телекоммуникации”, “Электросвязь”, “Вестник связи”, “LAN”, “Сети” та інш.

Методичну розробку склав

Ст. викладач кафедри інформаційних технологій

_________________С.А. Сєрих

Асистент

_________________Г.І. Гайдур

“___”__________200_р.

CheckBox1

Додаток А

Зразок оформлення титульного листа

Курсового проекту(роботи)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.