Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НЕ 1.3..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.08.2019
Размер:
1.65 Mб
Скачать

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Факультет фізичної культури та здоров´я людини

"ЗАТВЕРДЖУЮ":

В.о. завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

І. Л. Куковська

«______»________________2011 р.

“Погоджено”

Голова методичної ради

факультету фізичної культури

та здоров´я людини

___________ Гнесь Н.О.

Навчально – методичний комплекс лекційного заняття № 1.3

з дисципліни “----БЖД---------”

Курс: 1-4

Розглянуто та затверджено

на засіданні кафедри

безпеки життєдіяльності

Протокол № 1 від _______ 2010 р.

Укладач: доцент

Іванушко Я.Г.

Чернівці – 2011

Зміст

навчально – методичного комплексу

лекційного заняття

 1. Методичні рекомендації до лекційного заняття.

 1. Текст лекції

 2. Матеріали проведення лекційного заняття ( таблиці, схеми).

 1. Матеріали контролю знань студентів ( глосарій, контрольні запитання).

ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді

кафедри безпеки життєдіяльності

В. о. завідувача кафедри ________Куковська І.Л.

Протокол № „____” ______________ 20 р.

Протокол № „____” ______________ 20 р.

Методичні рекомендації

для проведення лекційних занять

з навчальної дисципліни

« Безпека життєдіяльності»

Змістовий модуль № 1

« БЖД у повсякденних умовах»

Тема:

«Природні загрози»

(Н.Е 1.3.1)

Методичні рекомендації склала

Доц..Іванушко Я.Г.

Чернівці

1. Актуальність

2. Навчальна мета.

 • Знати:

 • класифікацію природних небезпек;

 • класифікацію стихійних лих;

 • принципи профілактики інфекційних захворювань;

Вміти:

- визначати шляхи профілактики інфекційних захворювань;

3. Виховна мета:

4. Кількість учбових годин: 2 год.

5. План та організаційна структура навчального заняття з дисципліни

Основні етапи заняття та їх зміст

Розподіл часу*

Тип лекції, методи та засоби активізації студентів, оснащення

1.

Підготовчий етап

10хв

- Комплексна лекція

Засоби наочності:

технічні засоби навчання,

таблиці:

Класифікація НС

1.1

Організаційні питання

1.2

Формування мотивації

2.

Основний етап

План викладення лекційного матеріалу:

 1. Класифікація природних небезпек та їх вражаючих факторів.

 2. Загальна характеристика біологічних небезпек.

 3. Регіональний комплекс природних небезпек.

.

65хв

3.

Заключний етап

5хв

3.1

Резюме лекції, загальні висновки

3.2

Відповіді на можливі запитання

3.3

Завдання для самопідготовки студентів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.