Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОГРОР_ІДЗ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.08.2019
Размер:
430.08 Кб
Скачать

Вибіркові значення функції корисності

Корисність середньої експлуатаційної готовності обладнання

Значення показника

80

85

90

95

97

100

Корисність

0,00

0,36

0,53

0,75

0,92

1,00

Корисність питомої ваги збоїв обладнання

Значення показника

0

3

5

8

9

10

Корисність

1,00

0,82

0,65

0,50

0,21

0,00

Корисність ефективності витрат на ремонт

Значення показника

0

8

10

12

13

15

Корисність

1,0

0,7

0,6

0,4

0,2

0,0

Корисність середнього часу ліквідації збоїв

Значення показника

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

Корисність

1,00

0,75

0,50

0,35

0,15

0,00

Корисність середнього часу простоїв обладнання

Значення показника

0,00

0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

Корисність

1,0

0,9

0,8

0,6

0,4

0,0

Установлено, що ефективна робота ремонтної служби підприємства з допущеним рівнем ризику забезпечується за умови, що загальний рівень корисності не менше за 0,75. У табл. 3.4 за варіантами подано фактичні значення показників діяльності ремонт­ної служби за певний час.

Потрібно прийняти рішення, яке враховує припустимий рівень ризику, щодо ефективності роботи ремонтної служби та дійти висновку стосовно необхідності вживання заходів, спрямованих на її поліпшення. Варіант задається однією цифрою з табл. 3.4, де подано фактичні значення показників ефективної роботи обладнання на підприємстві.

Таблиця 3.4

Фактичні значення показників ремонтної служби за варіантами

Варіант

Середня експлуатаційна готовність облад­нання, %

Питома вага збоїв обладнання, %

Ефективність витрат

на ремонт, %

Середній час ліквідації збоїв обладнання, год.

Середній час простоїв облад­нання, год.

1

90

4

6,5

2,5

0,8

2

85

5

8,5

3

0,5

3

85

6

7

3

1

4

95

4,5

8

2

0,2

5

90

3

9

3

0,5

6

95

4,5

6

1,5

1,5

7

92

6

7,5

2,5

1

8

85

4

8

3

0,5

9

95

5,5

9

2

1

10

90

4,5

8,5

2,5

0,5

11

95

5

5

1

0,4

12

90

6

6

1

1

Методичні вказівки до виконання ІДЗ:

1. Спочатку потрібно знайти аналітичні рівняння функцій корисності кожного показника ефективності роботи обладнання у вигляді функцій прямої лінії за допомогою методу найменших квадратів, де — значення відповідного показника.

2. Підставивши в аналітичні функції корисності значення показників за своїм варіантом, можна розрахувати значення корисності для кожного фактичного значення відповідного показника ефективності.

3. Знайти вагові коефіцієнти (суб’єктивні ймовірності) корисності оцінюваних показників на підставі інформації, поданої в табл. 3.2.

4. Використовуючи середньозважену формулу функції корисності щодо всіх п’яти показників ефективності роботи обладнання, розрахувати фактичний рівень корисності (за своїм варіантом з табл. 3.4) та дійти висновку, чи задовільна робота ремонтної служби із заданим рівнем ризику.

ІДЗ 4. Структура проектного ризику

Компанія, яка спеціалізується на випуску м’ясних консервів, розглядає два інвестиційні проекти, кожен з яких передбачає випуск нових видів консервів. Дані про очікувані доходи цих інвестиційних проектів за роками подано в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]