Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
общая_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
133.63 Кб
Скачать

Індивідуальні завдання до переддипломноi практики

ЗАВДАННЯ №1 Види мереж, мережного обладнання, мережне програмне забезпечення, принципи проектування мереж (локальних та глобальних), організація монтажу (локальних та глобальних), організація засобів захисту, вартість апаратно-програмних компонентів.

ЗАВДАННЯ №2 Індивідуальні завдання по монтажу, випробуванню, тестуванню програмного та апаратного забезпечення інформаційного центру (по 3 завдання з таблиці №1)

Таблиці №1

№ Варіанта

№ Питання з апаратної частини ПК та периферійних пристроїв

№ Питання з програмного забезпечення та комп’ютерних мереж

1

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7

8

8

7

9

6

10

5

11

4

12

3

13

2

14

1

15

14

16

13

17

12

18

11

19

10

20

9

21

8

22

7

23

6

24

5

25

4

26

3

27

2

28

1

29

5

18

Звіт з виробничої технологічної практики повинен складатися з наступних розділів:

 • коротка характеристика підприємства;

 • структура підприємства, взаємозв'язок головних цехів, загальна технологічна схема виробництва;

 • перелік та опис офісного обладнання, яке використовується в обчислювальному центрі;

 • перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується в обчислювальному центрі;

 • перелік та опис мережної апаратури, структуру мережі підприємства;

 • опис характерних несправностей комп’ютерної мережі та методи їх усунення;

 • опис засобів ремонту та їх технічні характеристики;

 • перелік діючої технічної документації, яка використовується в обчислювальному центрі підприємства;

 • охорона праці та техніка безпеки при виконанні супроводження та ремонтно-налагоджувальних робіт;

 • планування та обладнання робочого місця;

 • індивідуальне завдання: з курсового проекту по «Комп’ютерним мережам» (види мереж, мережного обладнання, програмне забезпечення, принципи проектування; вартість апаратно-програмних компонентів); завдання з монтажу, випробування, тестування програмного та апаратного забезпечення інформаційного центру.

Звіт складається на листах формату А4. Об'єм матеріалу 20-25 листів. До звіту можуть додаватись схеми, технічна документація систем та характеристика студента з місця проходження практики. Звіт перевіряється та затверджується керівниками практики від бази та коледжу. Звіт оформляється згідно методичних вказівок «Вимоги і правила до оформлення текстових документів (пояснювальних записок до курсових, дипломних проектів та робіт)».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]