Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц_я 4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.07.2019
Размер:
26.77 Кб
Скачать
  1. Загальна характеристика Угоди з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (тріпс)

Питанню захисту інтелектуальної власності почали приділяти увагу і на міжнародному рівні. Так, було уколадено Бернську, Партзьку та інші угоди і конвенції. Надзвичайно активно це питання обговорювалось і на уругувайському раунді ГАТТ. В результаті було укладено Угоду з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка поряд з ГАТТ та ГАТС стала третім базовим документом СОТ.

У преамбулі визначаються 2 основні цілі ТРІПС:

1) сприяти адекватному захисту прав інтелектуальної власності

2) забезпечити, щоб права інтелектуальної власності не стали бар’єром для законної торгівлі та поширення технічного прогресу.

Для цього було угзоджено ряд нових правил , які були обєднані в 7 частин та 73 статті.

  1. Загальні положення та основоположні принципи

  2. Норми, які стосуються наявності обєму та використання прав інтелектуальної власності

  3. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності

  4. Набуття та підтримання в силі прав інтелектуальної власності і повязані з ними процедури inter partes

  5. Запобігання та врегулювання спорів

  6. Перехідні домовленості

  7. Інституційні заходи та Заключні положення.

3.Сфера дії тріпс: авторські і суміжні права та права промислової власності

У ст. 1 визначається сфера дії угоди – авторські та суміжні права та промислової власності. Відповідно до угоди термін інтелектуальна власність включає в себе:

1) авторські права; 2) суміжні права; 3) товарні знаки; 4) географічні вказівки; 5) промислові взірці; 6) патенти; 7) топологі(топографії) інтегральних мікросхем тощо 8) закриту інформацію).

В угоді визнається, що ТРІПС не применшує існуючих зобовязань відповідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової власності 1967 р., Бернської конвенції про захист літературних та художніх творів 1971, Міжнародної конвенції про захист інтересів артистів-виконавців, виробників фонограм та організацій з трансляції.

На ТРІПС поширюються як національний режим, так і РНС(у сфері суміжних прав та не потребує взаємності). Виняток з нього становлять переваги, які зафіксовані в міжнародних угодах та конвенціях, які набули чинності до прийняття ТРІПС. У другій частині угоди дається характеристика окремих видів прав інтелектуальної власності.

Авторські права. Норми ТРІПС поширюються на них. Поширюються на твори літератури, науки та мистецтва. Автор має немайнові(опублікування, захист репутації) та майнові права(виключні права на використання в будь-якій формі та в будь-який спосіб Крім цього автор має право на відтворення, поширення, імпорт, публічний показ або виконання, передачу в ефір, переклад та переробку творів. Строк захисту твору становить не менше 50 років від дня його правомірного опублікування).

Суміжними правами є права виконавців, виробників фонограм та організацій ефірного та кабельного віщання, тобто тих посередників, які допомагають розповсюджувати твір.

Без дозволу виконавців не дозволяється записувати, відтворювати та транслювати твір. А організації мовлення можуть забороняти ретрансляцію, запис та відтворення своїх передач, а виробники фонограм – впряме чи опосередковане відтворення фонограм.

Строк захисту - 20 років з моменту виконання, запису чи передачі в ефір.

Власник зареєстрованого товарного знаку має виключне право не дозволяти третім особам без його згоди використовувати подібні або ідентичні позначення товарів чи послуг.. Строк дії – не менше 7 років.Найбіль поширеним договором, повязаним з комерційним використанням товарних знаків є договір франчайзингу (може здійснюватись як шляхом передачів виключних прав. Наприклад готель Хілтон надає міській раді Львова право викоритовувати назву Хілтон для готелю Жорж, або може здійснюватись шляхом створення філії чи дочірнього підприємства.)або договір комерційної концесії.

Для цілей ТРІПС географічні вказівки представляють собою позначення, які ідентифікують товар, як такий, що походить з певної країни, регіону чи місцевості, і репутація чи інші характеристики товару значною мірою повязуються з його географічним походженням(ст.22). Такі заходи вважаються заходами недобросовісної конкуренції. Система особливого захисту використовується наприклад для вин.(шампанське).

Промислові зразки також захищаються, якщо їх естетичні та ергонометричні характеристики, в тому числі форма, конфігурація, поєднання кольорів визнані новими. Власник промислового зразка може заборонити іншим виробляти, продавати вироби, які втілюють промисловий зразок

Патент – виключне право на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, яке дозволяю власнику перешкоджати собам сторювати, продавати чи ввозити вище згаданих продуктів чи способів.Патенти можуть передаватись, продаватись. Також країни можуть вилучати певні винахои зі цієй сфери, наприклад методи лікування людей та тварин, способи вирощування рослин та тварин.

Строк захисту 20 років від дня подачі заявки.

Топологія інтегральних мікросхем – зафіксоване на матеріальному носії трьохмірне розміщення елементів мікросхеми. Воно є обєктом за хисту і не може бути ввезено, продано чи розповсюджено в комерційних цілях без дозволу власника. Строк дії – 10 років з дати подачі на реєстрацію або з першого комерційного використання.

.Також ст. 37 ТРІПС передбачає захист закритої інформації – таємної інформації, яка має комерційну цінність а також є обєктом заходів спрямованих на забезпечення її секретності. Так країни-члени СОТ, які в якості умови допуску до ринку фармацевтичної та агрохімічної продукції вимагають представлення закритих даних про випробовування зобовязуються зберігати такі дані від недобросовісного комерційного використання.

В пятій частині угоди держави зобовязуються забезпечити принцип транспарентност, тобто публікувати і робити доступними закони, судові та адміністративні рішення, які стосуються інтелектуальної власностію

Також угодою передбачається можливість надання кр., що розвиваються та країнам з перехідною економікою перехідного періоду до 10 років.

Рада ТРІПС здійснює нагляд за дотриманням державами ТРІП, консультує по питаннях інтелектуальної власності та сприяє у вирішенні спорів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.