Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тест для руководителей подразделений

.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.07.2019
Размер:
625.66 Кб
Скачать

ТЕСТЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (НАЧАЛЬНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТОВ, ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ)

 

  Вопрос№ 1:

1.1. Система яких заходів входить до поняття охорони праці?

a)

1. Правових.

b)

2. Соціально-економічних.

c)

3. Організаційно-технічних.

d)

4. Санітарно-гігієнічних.

e)

5. Лікувально-профілактичних.

f)

6. Адміністративних.

Правильный ответ: a, b, c, d, e

 

  Вопрос№ 2:

1.2. На які підприємства поширюється сфера дії Закону "Про охорону праці"?

a)

1. На всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

b)

2. На підприємства державної форми власності.

c)

3. На підприємства державної та колективної форм власності.

Правильный ответ: a

 

  Вопрос№ 3:

1.3. На яких громадян поширюється сфера дії Закону "Про охорону праці"?

a)

1. На громадян України, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території України.

b)

2. На громадян України, які працюють, а також залучених до праці на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності.

c)

3. На всіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на всіх підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

Правильный ответ: c

 

  Вопрос№ 4:

1.4. Коли на території України застосовуються правила міжнародного договору або угоди в галузі охорони праці?

a)

1. У випадку, коли міжнародний договір (угода) прийнято Міжнародною Організацією Праці.

b)

2. У випадку, коли міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлено більш високі вимоги до охорони праці, ніж ті, що передбачено законодавством України.

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 5:

1.5. На яких основних принципах базується державна політика в галузі охорони праці?

a)

1. Пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

b)

2. Комплексне розв'язання завдань охорони праці.

c)

3. Соціальний захист працівників.

d)

4. Встановлення єдиних нормативів з охорони праці.

e)

5. Використання економічних методів управління охороною праці.

f)

6. Здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

g)

7. Забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об'єднань громадян, що вирішують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між власниками та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами при прийнятті рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях.

h)

8. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

Правильный ответ: a, b, c, d, e, f, g, h

 

  Вопрос№ 6:

1.6. Хто з перелічених осіб має такі ж права на охорону праці, як і громадяни України?

a)

1. Іноземні громадяни, що працюють на підприємствах, розташованих на території України.

b)

2. Особи без громадянства, що працюють на підприємствах, розташованих на території України.

c)

3. Всі іноземні громадяни, що знаходяться на території України.

Правильный ответ: a, b

 

  Вопрос№ 7:

2.1. Про що повинен бути проінформований громадянин під розписку при укладенні трудового договору?

a)

1. Про умови праці на підприємстві.

b)

2. Про наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я.

c)

3. Про права на пільги і компенсації за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці у відповідності з законодавством і колективним договором.

Правильный ответ: a, b, c

 

  Вопрос№ 8:

2.2. Чи дозволяється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота?

a)

1. Забороняється.

b)

2. Дозволяється по угоді сторін при укладенні трудового договору.

c)

3. Дозволяється тимчасово, але не більш ніж на півроку.

Правильный ответ: a

 

  Вопрос№ 9:

2.3. В яких випадках працівник має право відмовитися від дорученої роботи?

a)

1. Створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я.

b)

2. Створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища.

c)

3. Створилася виробнича ситуація, коли необхідно виконати роботу, що не відповідає професії працівника.

Правильный ответ: a, b

 

  Вопрос№ 10:

2.4. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про охорону праці та умови колективного договору з цих питань?

a)

1. Ні

b)

2. Має право

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 11:

2.6. Які пільги та компенсації передбачено законодавством працівникам за роботу у важких і шкідливих умовах праці?

a)

1. Безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою.

b)

2. Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення.

c)

3. Скорочення тривалості робочого часу.

d)

4. Додаткова оплачувана відпустка.

e)

5. Пільгова пенсія.

f)

6. Оплату праці у підвищеному розмірі.

g)

7. Інші пільги та компенсації, що надаються у передбаченому законодавством порядку.

Правильный ответ: a, b, c, d, e, f, g

 

  Вопрос№ 12:

2.8. Чи може власник за свої кошти додатково встановлювати працівникам пільги та компенсації, не передбачені чинним законодавством?

a)

1. Може, визначає самостійно та видає наказ по підприємству.

b)

2. Власник може за свої кошти додатково встановлювати, за колективним договором, працівникам пільги та компенсації, не передбачені чинним законодавством.

c)

3. Не може.

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 13:

2.9. Про що власник повинен вчасно інформувати працівника на протязі дії трудового договору?

a)

1. Про зміни у виробничих умовах.

b)

2. Про зміни у розмірах пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

c)

3. Про зміни у розмірах пільг та компенсацій, що надаються працівнику додатково.

Правильный ответ: a, b, c

 

  Вопрос№ 14:

2.10. На яких роботах працівникам безкоштовно видаються засоби індивідуального захисту, а також змиваючи та знешкоджуючі засоби?

a)

1. На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці.

b)

2. На роботах, які здійснюються у несприятливих температурних умовах.

c)

3. На роботах, пов'язаних із забрудненням.

Правильный ответ: a, b, c

 

  Вопрос№ 15:

2.11. Чи компенсуються працівнику витрати на придбання засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами термін видачі цих засобів порушений, і працівник був вимушений придбати їх за власні кошти?

a)

1. Не компенсується.

b)

2. Компенсується власником.

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 16:

2.12. Чи може видаватися працівникам спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту понад установлених норм?

a)

1. Не може.

b)

2. Може за угодою з представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства.

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 17:

2.13. Чи можуть видаватися працівникам засоби індивідуального захисту, якщо вони були використані?

a)

1. Не можуть.

b)

2. Можуть.

c)

3. Можуть тільки після прання, хімчистки, дезинфекції та ремонту.

Правильный ответ: c

 

  Вопрос№ 18:

2.16. На кого покладається відповідальність за вчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту?

a)

1. На власника.

b)

2. На профспілковий комітет.

c)

3. На службу охорони праці.

Правильный ответ: a

 

  Вопрос№ 19:

2.17. На яких роботах забороняється застосування праці жінок?

a)

1. На важких роботах і на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці.

b)

2. На підземних роботах (крім нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).

c)

3. На роботах із залученням жінок до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Правильный ответ: a, b, c

 

  Вопрос№ 20:

2.18. Яка гранично допустима вага вантажу, що допускається підіймати та переміщати жінкам постійно на протязі робочої зміни?

a)

1. 5 кг

b)

2. 7 кг

c)

3. 10 кг

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 21:

2.19. На яких роботах забороняється використання праці вагітних жінок?

a)

1. Роботах, пов'язаних із підійманням засобів праці з підлоги або вище рівня плечового поясу.

b)

2. Роботах, що вимагають значної нервово-емоційної напруги.

c)

3. Роботах у нічний час.

d)

4. Понаднормових роботах та роботах у вихідні днів.

Правильный ответ: a, b, c, d

 

  Вопрос№ 22:

3.1. Що робить власник для забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?

a)

1. Створює відповідні служби і призначає службових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій.

b)

2. Забезпечує усунення причин, призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями, за підсумками розслідування цих причин.

c)

3. Організує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці.

d)

4. Розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

e)

5. Здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту.

f)

6. Організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

Правильный ответ: a, b, c, d, e, f

 

  Вопрос№ 23:

3.2. Які обов'язки працівника щодо охорони праці?

a)

1. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами та механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

b)

2. Додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

c)

3. Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Правильный ответ: a, b, c

 

  Вопрос№ 24:

3.3. Які медичні огляди власник зобов'язаний організувати за свої кошти?

a)

1. Попередні медичні огляди працівників(при прийнятті на роботу).

b)

2. Періодичні (на протязі трудової діяльності) медогляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

c)

3. Щорічний обов'язковий медичний огляд осіб віком до 21 року.

d)

4. Позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці.

Правильный ответ: a, b, c, d

 

  Вопрос№ 25:

3.6. Хто забезпечує організацію  медичних оглядів працівників?

a)

1. Власник підприємства.

b)

2. Органи та установи Міністерства охорони здоров'я України.

c)

3. Служба охорони праці підприємства.

Правильный ответ: a

 

  Вопрос№ 26:

3.7. З якою метою проводяться попередні медичні огляди при прийнятті на роботу?

a)

1. З метою встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи по конкретно визначеній професії, спеціальності, посаді.

b)

2. З метою попередження захворювань і нещасних випадків, виявлення захворювань (інфекційних та інших), які викликають небезпеку зараження працівників, продукції, що випускається.

c)

3. З метою допуску до роботи осіб у віку до 21 року.

Правильный ответ: a, b, c

 

  Вопрос№ 27:

3.13. При якій кількості працюючих на підприємстві виробничої сфери функції служби охорони праці можуть виконувати, в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку?

a)

1. Менше 100 працюючих.

b)

2. Менше 50 працюючих.

c)

3. Менше 20 працюючих.

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 28:

3.14. Кому безпосередньо підпорядковується служба охорони праці підприємства?

a)

1. Керівнику підприємства.

b)

2. Головному інженеру.

Правильный ответ: a

 

  Вопрос№ 29:

3.15. Які права мають спеціалісти з охорони праці?

a)

1. Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.

b)

2. Одержувати від керівників підрозділів підприємства необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.

c)

3. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативів з охорони праці.

d)

4. Зупиняти роботу виробництв, цехів, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих.

e)

5. Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Правильный ответ: a, b, c, d, e

 

  Вопрос№ 30:

3.16. Хто має право скасувати припис спеціаліста з охорони праці?

a)

1. Головний інженер.

b)

2. Керівник підприємства.

c)

3. Керівник структурного підрозділу.

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 31:

3.17. У якому випадку допускається ліквідація служби охорони праці?

a)

1. Не допускається.

b)

2. Допускається за рішенням трудового колективу.

c)

3. Допускається тільки у випадку ліквідації підприємства.

Правильный ответ: c

 

  Вопрос№ 32:

3.18. Які завдання вирішує служба охорони праці?

a)

1. Забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд.

b)

2. Забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту.

c)

3. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці.

d)

4. Вибір оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.

e)

5. Професійний добір виконавців для визначених видів робіт.

Правильный ответ: a, b, c, d, e

 

  Вопрос№ 33:

4.3. У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, який не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці?

a)

1. У випадку, якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням обладнання, використанням приладів та інструментів, збереженням і переробкою сировини та матеріалів.

b)

2. Допуск до роботи осіб без навчання та перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

Правильный ответ: b

 

  Вопрос№ 34:

4.4. У якій формі проводиться перевірка знань працівників з питань охорони праці?

a)

1. У формі співбесіди.

b)

2. У формі письмового іспиту по екзаменаційним білетам.

c)

3. У формі іспиту, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування.

d)

4. У формі іспиту, який проводиться за екзаменаційними білетами шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]