Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма вступних _спит_в з французької мови дл....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.07.2019
Размер:
84.48 Кб
Скачать

5

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор СМГУ

к.пед.н., доцент

____________ М.І. Лапенок

„___”_____________ 2011 р.

Програма вступних іспитів

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ СМГУ

(на базі повної загальної середньої освіти)

м. Севастополь

2011

Анотація

Тестування – одна з найпоширеніших форм проведення вступних іспитів, яка дозволяє зменшити емоційне напруження абітурієнтів і разом з тим за відносно короткий час максимально об’єктивно оцінити рівень їх знань, умінь і навичок.

Метою вступного тестування з французької мови є перевірка рівня сформованості теоретичних знань і практичних умінь учнів з шкільного курсу французької мови.

Випускники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, середніх навчальних закладів, які планують продовжити навчання в університеті повинні ЗНАТИ:

  • будову мови, мовні рівні (фонетичний, орфографічний, лексичний, граматичний);

  • одиниці мовної системи (звуки, букви, морфеми, слова, словосполучення, речення);

  • звукові характеристики французької мови;

  • основні правила французької орфографії;

  • лексичне значення слів;

  • визначення кожної частини мови, її значення, морфологічні ознаки, особливості

словотворення й синтаксичну роль у реченні;

  • будову словосполучення й речення, їх класифікацію;

ВМІТИ:

  • говорити французькою мовою з дотриманням правил орфоепії;

  • відзначати у тексті частини мови, граматичні форми, типи речень;

Запропоновані тести саме мають на меті перевірити вищезазначені знання, уміння, навички абітурієнтів.

Види завдань

До структури тесту входять два роздiли (за типами мовленневоi дiяльностi) 1.Читання (32%)

2.Письмо (68%)

Опис розділів :

1.Частина тесту «Читання» містіть тестові завдання закритої форми. 2.Частина тесту «Письмо» передбачає виконання двох завдань: перше - на заповнення пропусків у тесті, друге – на створення власного висловлювання в письмовій формі. Під час тестування учасники отримують тестовий бланк для виконання завдань частини тесту «Письмо» .

Тест містить завдання таких форм:

- завдання з вибором однієї правильної відповіді;

- завдання на встановлення відповідності;

- завдання на визначення правильності/ неправильності твердження;

- завдання на заповнення пропусків у тексті;

- завдання з розгорнутою відповіддю.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, з яких лише один є правильним.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку А.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

2. Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях такої форми пропонується підібрати заголовки/ситуації/твердження (із запропонованих) до текстів/частин текстів.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник установив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку А.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.