Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма для вступного тестування з _стор_ї Укр....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
134.14 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Севастопольський міський гуманітарний університет

Кафедра історії і соціально-гуманітарних наук

«Затверджую»

Ректор ______________ Лапенок М.І.

«____» _______________ 2011 р.

ПРОГРАМА

з історії України для вступного тестування

Севастополь

2011

Програма

вступних екзаменів з «Історії України»

для всіх категорій

Назва розділу із програми

Приблизний розподіл завдань в %

1. Найдавніша історія України. Виникнення Київської Русі.

Племена трипільської культури на території України в стародавні часи.

Державні утворення кіммерійців та таврів. Скіфи й сармати в Північнім Причорномор'ї. Грецькі міста-держави на території України. Херсонес Таврійський.

Україна в епоху Великого переселення народів. Держави готів і гунів. Аварський та Тюркський каганати. Хазарія.

Проблема походження й розселення слов'ян. Анти.

Виникнення перших слов'янських державних утворень на території України. Формування Києва, інших адміністративних, ремісничих і торгових центрів.

Перші київські князі. Взаємини із сусідніми державами. Реформи Володимира Святославовича. Прийняття християнства і його значення. Розвиток давньоруської державності при Ярославі Мудрому. Князь київський Володимир Мономах.

10-15%

2. Роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинське князівство - спадкоємець Київської Русі.

Початок політичної децентралізації Київської Русі. Зовнішньополітичні пріоритети окремих російських князівств.

Українські землі під владою Золотої Орди. Проблема «Київської спадщини». Галицько-Волинська Русь при Романі Мстиславовичі, Данилі Галицькому і його спадкоємцях. Взаємини із середньоєвропейськими державами (Польщею, Угорщиною, Чехією, Литвою, Тевтонським орденом).

5-10%

3. Українські землі в складі Великого князівства литовського й Речі Посполитої у ХІ-ХVІ ст.

Зовнішньополітична ситуація навколо українських земель до середини XIV століття. Приєднання до Великого князівства Литовському українських земель. Створення полі етнічної Литовсько-Російської держави.

Кревська унія (1385 рік).

Польська й Угорська експансія на українські землі в ХIV – ХV ст. Люблінська унія (1569 рік).

Брестська унія (1596 рік). Православна церква в Речі Посполитої. Петро Могила.

5-10%

4. Виникнення козацтва. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої. Виникнення Гетьманщини й боротьба за незалежність у ХVІІ-ХVІІІ ст.

Причини виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. Реєстрове козацьке військо. Гетьман Петро Сагайдачний. Козацькі повстання 30-х років XVII століття.

Початок Визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького. Основні етапи війни. Створення Козацької держави - Гетьманщини, її територія й устрій. Зовнішня політика Богдана Хмельницького. Переяславська Рада (1654 рік) її наслідки. Україна після смерті Б. Хмельницького. Гетьман І. Виговський. Гадяцький договір.

Ю.Хмельницький. Переяславський договір 1659 року. Поділ України на Лівобережну й Правобережну. Початок «Руїни» в Україні. Андрусівське перемир'я 1667 року. «Вічний мир»

П.Дорошенко та союз із Туреччиною. Боротьба Польщі і Туреччини за Правобережну Україну.

Гетьманство І. Самойловича. І. Мазепа. Участь України в Північній війні. Союз І.Мазепи і Карла XII. Полтавська битва. П.Орлик і його Конституція. Політика Російського уряду стосовно Гетьманщини.

Ліквідація Запорізької Січі. (1775рік) П. Калнишевський. Польська влада на Правобережній і Західній Україні. Приєднання Правобережної України до Росії, Галичини й Буковини до Австрії. Входження Північного Причорномор'я, Приазов'я і Правобережної України до складу Російської імперії.

10-15%

5. Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій у кін. ХVІІІ - поч. ХІХ ст.

Суспільно-політичний рух в Україні наприкінці ХVIII – першій половині ХIХ ст. Скасування кріпосного права. Індустріалізація економіки України. Розвиток міст. Реформи адміністративно-політичного керування 70-х років ХIХ ст.

Декабристи на Україні. Початок національного відродження в Галичині. Революція 1848 року й перші політичні організації галицьких українців. Кирило-Мефодіївське братство.

Т.Шевченко і його місце в українській історії. «Хлопоманство». В. Антонович. Зародження українського соціалізму. М. Драгоманов. Національний рух українців у Галичині, його радикалізація. Російсько-українська радикальна партія. М. Грушевський.

5-10%

6. Наддніпрянська Україна і західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток на українських землях на початку ХХ століття. Завершення промислового перевороту.

Створення політичних партій в Україні, їхні програми й політична діяльність. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 років.

Національний рух. М. Міхновський. С.Єфремов.

Економічний розвиток західноукраїнських земель, залежність від іноземного капіталу.

Суспільно-політична діяльність, основні напрямки. К.Левицький, М. Павлик.

5-10%

7. Україна в роки Першої світової війни.

Плани різних воюючих сторін щодо українських земель.

Відношення до війни українських партій і суспільних рухів. Воєнні дії на території України в 1914 році.

Створення загону Українських січових стрільців. Галицька битва. Вступ російських військ у східну Галичину й Північну Буковину. Створення Галицько-Буковинського губернаторства.

Хід воєнних дій на землях України в 1915-1916 роках.

Хід воєнних дій в 1917-1918 роках.

Вихід з війни. Брестський мирний договір. Закінчення й підсумки війни.

5-10%

8. Українська національно-демократична революція. Боротьба за збереження державної незалежності.

Україна в період Лютневої революції. Створення Української Центральної Ради.

Перший і Другий Універсали Центральної Ради, створення уряду України, Генерального Секретаріату. В.Винниченко

Перший і Другий українські військові з'їзди. С.Петлюра.

Взаємини Центральної Ради й Тимчасового уряду Росії влітку й восени 1917 року.

III Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

Проголошення у Харкові Радянської Української Народної Республіки. М.Скрипник.

IV Універсал Центральної Ради, проголошення незалежності УНР.

Брестський договір. Вступ австро-німецьких військ в Україну.

Прихід до влади генерала П. Скоропадського.

Створення українськими партіями антигетьманської опозиції – Національного союзу.

Падіння Гетьманщини й прихід до влади Директорії УНР. Інтервенція Антанти. Зовнішньополітичний курс Директорії.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Акт «Злуки».

Установлення Радянської влади в Україні на початку 1919 року. III Всеукраїнський з'їзд Рад. Прийняття Конституції УРСР.

Х.Раковський. Економічна та культурна політика Радянської влади. «Воєнний комунізм». Селянсько-повстанський рух під керівництвом Н.Махно.

Поразка військ Денікіна.

Третій Радянський уряд в Україні (січень 1920 року).

Режим генерала Врангеля в Криму. Закінчення громадянської війни, її наслідки і підсумки.

15-20%

9.Українська РСР в умовах тоталітарного режиму.

Україна в 20-ті роки. Політика «воєнного комунізму». Голод 1921-1923рр.

Входження в СРСР. Політика Польщі, Румунії й Чехословаччини на західноукраїнських землях.

Соціально-економічні перетворення на основі НЕПу.

Індустріалізація й колективізація на Україні, їхнього наслідку. Голод 1932-1933рр.

Посилення тоталітарного режиму.

Культура в системі суспільних відносин 30-х років. Українізація, її сутність і наслідки. Поступове виключення релігії зі сфери духовного й культурного життя. Створення ОУН. Є. Коновалець.

Утворення Кримської АРСР.

5-10%

10. Україна в роки Другої світової й Великої Вітчизняної війни.

Пакт про ненапад між СРСР і фашистською Німеччиною й додатковий протокол до нього. Вступ Червоної Армії на західноукраїнські землі. Приєднання до УРСР Західної України. Розкол в ОУН. С.Бандера. А.Мірошник. Включення до складу УРСР Північної Буковини й Південної Бессарабії.

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Україна в плані «Барбаросса». Мобілізація. Фашистська окупація України й установлення «нового порядку». Радянський рух Опору. Створення й діяльність УПА. Партизанські райони й зони. С.Ковпак.

Корінний перелом у Великій Вітчизняній війні. Битва за Дніпро. Визволення Києва.

Звільнення України в 1944 р. Крим у роки Великої Вітчизняної війни. Визволення Севастополя. Насильницьке переселення народів Криму.

Звільнення України від німецько-фашистських окупантів. Бойові дії між Червоною Армією, УПА й польськими військовими формуваннями.

Історичний внесок України в перемогу у Великій Вітчизняній війні.

10-15%

11. Післявоєнне відновлення й розвиток в 1945-1950р. Україна в умовах десталінізації 1953-1964 рр.

Врегулювання територіальних питань між СРСР, Польщею, Чехословаччиною.

Відновлення й розвиток промисловості та сільського господарства. Колективізація в західних районах і її особливості.

Боротьба ОУН проти режиму Радянської влади на Західній Україні. Депортація населення. Ліквідація греко-католицької церкви.

Рішення Президії Верховної Ради СРСР про передачу Криму до складу УРСР (1954 рік).

Наслідки війни та німецької окупації. Голод 1946-1947 років.

Відлига (1953-1964). М.Хрущов. ХХ з'їзд партії. Суперечливий характер суспільно-політичного життя. Спроба розширення прав республік. П. Шелест.

Раднаргоспи. Економічні реформи 60-х років та причини невдач.

10-15%

12. Україна в період кризи радянської системи 1965-1985 рр.

Соціально-економічний розвиток УРСР. Період «застою». Л. Брежнєв.

Суспільно-політичне життя. Ідеологічний диктат. Перетворення КПРС у стрижень державної структури. Збільшення бюрократичного апарату.

Політичний та ідеологічний курс українського керівництва на чолі з В.Щербицьким.

Усвідомлення необхідності корінних змін у всіх сферах громадського життя. Чорнобильська катастрофа.

Курс на «перебудову» і зростання соціально-політичної активності населення з кінця 80-х років. Вибори в Раду народних депутатів.

Народний Рух України.

Створення нових громадських організацій і політичних партій. Діяльність Верховної Ради України.

5-10%

13. Розпад СРСР і відродження незалежності України.

Погіршення економічної ситуації на Україні. Політика гласності та політичні реформи.

Початок формування багатопартійності на Україні.

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року.

Підсумки Всесоюзного референдуму, республіканського опитування й регіонального референдуму 1990р.

Спроба державного перевороту в СРСР та Україна.

5-10%

14. Україна в умовах незалежності.

Акт проголошення незалежності України.

Обрання першого президента Л. Кравчука. Формування органів державної влади. Створення національної економіки.

Всекримський референдум 20 січня 1991 року.

Будівництво Збройних Сил. Підписання Україною Хельсинського Заключного Акту та Паризької Хартії.

Курс на стабілізацію соціально-економічної ситуації в країні.

Обрання другого президента Л. Кучма.

Конституція України 1996 року. Національне відродження культури.

Зовнішньополітичні орієнтири.

Конституційна реформа.

Вибори в Україні 2004 року. «Помаранчева революція». Президент В. Ющенко. Україна та ЄС.

Політична й економічна кризи 2004-2005рр., 2008-2009рр. Причини та наслідки кризових явищ у суспільстві.

5-10%

Мета екзаменаційного тестування

 1. Перевірити відповідності знань і вмінь абітурієнтів програмним вимогам.

 2. Визначити й оцінити рівень навчальних досягнень абітурієнтів.

 3. Оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів до подальшого навчання у вищих навчальних установах.

 4. Виявити знання:

 • про основних політичний, соціально - економічних і культурних подіях і видатних історичних діячах;

 • на встановлення причино - слідчих зв'язків, дій і явищ;

 • на вміння працювати з різними джерелами інформації, визначати хронологічні рамки соціально - економічних і політичних дій, їхній зміст і послідовність;

 • про найважливіші зміни, які відбувалися й відбуваються в житті людства;

 • на аналіз історичних джерел і їхню класифікацію;

 • на пояснення й застосування понять і термінів.

Технічні характеристики тесту до письмового тестування по Історії України у смгу

Екзаменаційний тест складається з 30 завдань, які охоплюють всі періоди української історії.

Питання різної структури. Виконання тесту здійснюється в писемній формі. На виконання виділяється 1,5 години (90 хвилин).

Орієнтовний розподіл завдань тесту по періодах в %

Найдавніша історія України – перша половина ХVІ століття

15-20 %

Друга половина ХVІ – перша половина ХVІІІ століть

15-20%

Друга половина ХVІІІ століття – початок ХХ століття

15-20%

1914 – 1939 рр.

20-25%

1939 р. – початок ХХІ століття.

20-25%

У завданнях тесту відображаються різні аспекти української історії: державне, політичне, соціально-економічний розвиток, суспільне й культурне життя, роль і місце України в системі міжнародних відносин, у європейській і світовій історії.

Екзаменаційні тестові завдання мають наступну структуру й форми:

1. Закриті тестові завдання:

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді;

 • завдання з вибором декількох правильних відповідей;

 • завдання на встановлення відповідності;

 • завдання на встановлення правильної хронологічної або логічної послідовності.

2. Відкриті тестові завдання:

 • завдання із пропусками;

 • завдання з короткою відповіддю, які припускають запис прізвища історичного діяча, назви події або явища, поняття, року, у якому відбулася подія, висловлення на основі обробки наведеного тексту;

 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю двох типів:

а) допускають відповідь на поставлені питання з використанням інформації з тексту історичного джерела, а також застосування знань і вмінь за курсом історії відповідного періоду, умінь узагальнювати, робити висновки, висловлювати власну точку зору щодо описаних подій;

б) допускається розгорнута відповідь по темі, має комплексний характер, для його виконання абітурієнт повинен використовувати широке коло історичних знань, продемонструвати вміння робити опис, аналізувати, аргументувати, уміння виділити етапи, характерні риси, причини, наслідки подій, уміння правильно використовувати історичні поняття й терміни й робити висновки, тобто узагальнювати історичну інформацію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.