Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_pract_GDK_2007.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
336.38 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з ДИСЦИПЛІНИ “Групова динаміка і комунікації”

для студентів всіх форм навчання

галузі знань 0501 -“Інформатика та обчислювальна техніка” напряму 6.050103 - „Програмна інженерія”

Харків 2007

ЗМІСТ

Вступ.................................................................................................................................................

4

1 Психологія роботи в команді. Психологічні правила спілкування. Бізнес-етикет. Прийоми впливу на людей................................................................................................................................................................................

5

2 Когнітивна складність проблем..................................................................................................................................

6

3 Діяльність в умовах невизначеності і двозначності..................................................................................................

7

4 Робота в мультикультурних середовищах..................................................................................................................

10

5 Організація. Комунікації і стратегія в організації. Взаємодії і повноваження в організації..........................................................................................................................................................................

12

6 Групова динаміка......................................................................................................................……………………...

16

7 Принципи розробки програмної документації.........................................................................................................

17

8 Стандарти та призначення ділового письма (призначення, звіти, оцінки, обґрунтування). Презентаційні навички..............................................................................................................................................................................

19

Перелік посилань..............................................................................................................................................................

20

Програмне забезпечення ЕОМ з дисципліни................................................................................................................

20

Додаток А..........................................................................................................................................................................

21

Вступ

У ході розвитку обчислювальної техніки історично склалося так, що спеціалісти з комп’ютерних наук писали програмне забезпечення, а електронники виробляли апаратне забезпечення, на якому потім працювали програми. По мірі зростання розмірів, складності і критичності програмного забезпечення збільшилась і потреба в відповідності програмного забезпечення вихідним вимогам. Стало очевидним, що для грамотної розробки програмного забезпечення недостатньо простого використання основних принципів інформатики. Виникла потреба в аналітичних засобах і засобах опису, які розроблені спеціалістами з інформатики.

Таким чином програмна інженерія якісно відрізняється від інших інженерних дисциплін нематеріальністю програмного забезпечення і дискретною природою його функціонування. Програмна інженерія інтегрує принципи математики і інформатики з інженерними підходами, які розроблені для виробництва матеріальних цінностей; включає реалізацію проекту, контроль якості і технічно-документальне супроводження програмного забезпечення.

Діяльність в умовах ринкової економіки – це інтелектуальна діяльність енергійного, ініціативного чоловіка, який володіє матеріальними цінностями, інформацією, кваліфікацією, для організації: свого бізнесу, яким він буде керувати, або для своєї роботи в організації. У вільному суспільстві використовується природна честолюбність людини, її прагнення до самореалізації та самоствердженню. Одним з ключових факторів швидкого росту і успіху в бізнесі є індивідуальні ділові навички людини, а саме професійна етика, ділові комунікації, групова динаміка, психологія та соціальна і професійна відповідальність.

Метою викладання дисципліни "Групова динаміка і комунікації" є основи усної, письменної і графічної комунікації для програмних інженерів.

Ставиться за мету вивчення і використання: принципів написання документації, типів документів, презентацій, основ ефективної роботи і усної комунікації з колегами та в міжособистому спілкуванні, мотивації людей, концепції групової динаміки, принципів спілкування, переконання і впливання на людину, принципів уникнення стресових та конфліктних ситуацій.

Необхідно навчити студентів глибоко розуміти і застосовувати класифікацію сучасних психологічних, соціальних, інформаційних, економічних методів, які надалі будуть використовуватися в їх інженерної діяльності.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • психологічні і соціальні аспекти впливу на людину;

 • основні стандарти написання технічної документації;

 • основні нормативні і законодавчі документи України та інших країн, на базі яких проводиться розробка і застосування програмного забезпечення;

 • етичні питання бізнесу;

 • фактори, що визначають політику і філософію організації;

 • кваліфікаційні посадові інструкції.

вміти:

 • впливати на людей;

 • створювати точну технічну документацію згідно зі стандартами з форматування;

 • рецензувати письменну технічну документацію з метою виявлення різних проблем;

 • розробляти і проводити формальні презентації;

 • уникати конфліктних і стресових ситуацій;

 • володіти психологічними правилами спілкування і переконання;

 • володіти правилами документознавства.

1 Психологія роботи в команді. Психологічні правила спілкування. Бізнес-етикет. Прийоми впливу на людей

1.1 Мета

Розглянути правила спілкування. Визначити індивідуальні особливості психології (естетичний бар'єр, інтелект). Оцінити переваги і недоліки кожного з особливостей. Розглянути вплив іміджу людини на спілкування.

Розглянути основні правила впливу, та принципи спілкування в групі.

Набути практичних навичок під час організації різних видів співбесіди, з урахуванням принципів спілкування в групі.

1.2 Запитання для підготовки до заняття

Що таке імідж? Як він впливає на спілкування людей? Які методи зміни іміджу бувають? Як пов’язані між собою етикет та імідж? Які індивідуальні особливості визначають у психології? Які види інтелекту виділяють психологи за теорією Таллента? Як впливають види інтелекту на зміну іміджу? Ділові правила спілкування. Діловий імідж. Як і де використовуються особистий вплив людини? В яких галузях людина не може протистояти впливу?

1.3 Методичні вказівки до самопідготовки

При підготовці до заняття доцільно повторити матеріал лекцій з дисципліни "Групова динаміка і комунікації", ознайомитися з літературою [1, с.40-57; 2, с.14-36; 3, с.126-148; 4, с.45-150; 5, с.25-55, 310-325; 6, с.463-524; 7, с.286-289].

1.4 Хід виконання

Розглянути приклади іміджу. Оцінити переваги та недоліки впливу іміджу на спілкування людей. Врахувати можливі перешкоди, які виникли як наслідок іміджевої поведінки людини протягом деякого часу. Розглянути взаємозв’язок між етикетом, іміджем та поведінкою особистості в залежності від різних ситуацій (формальний та неформальний підхід).

Розглянути психологічні правила спілкування. приклади успішних особистих справ у житті відомих людей. Оцінити переваги та недоліки кожного з них, враховуючи різні ситуації. Обрати оптимальні правила ділового спілкування в організації (колеги, начальник, чоловік, жінка та ін.).

Розглянути правила впливу, іменні принципи спілкування, принципи спільної групи. Оцінити переваги та недоліки кожного з принципів та правил. Введення поняття ділової етичності. Врахувати можливі перешкоди, які виникли як наслідок застосування принципів спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Загальні положення

Індивідуальні особливості психології (естетичний бар'єр, інтелект) особистості

Бар'єри взаєморозуміння виникають на різних етапах взаємовідносин. Але є один бар'єр, який зростає, як правило, при першому ж контакті, – естетичний.

Перше враження про людину складається з зовнішнього вигляду, манери поведінки, стилю, одягу. Звичайно ж проводжають по розуму, але зустрічають по вбранню. Хоч нас зустрічають по вбранню, але важливіше те, як проводжають, а це залежить від розуму. Важко знайти людину, яка б скаржилася на нестачу розуму.

Американський психолог Н.Таллент виділяє три види інтелекту.

Вербальний – здатність оперувати словами, символами, числами, ідеями, логічними доказами.

Механічний – здатність сприймати і розуміти зв'язки фізичних сил і елементів механізмів у практичних ситуаціях, швидко схоплювати принципи машинних операцій.

Соціальний – почуття такту, уміння здобути розташування інших людей і створити сприятливу атмосферу у взаємовідносинах з ними. Низький рівень розвитку даного типу інтелекту приводить до постійних виявів нетактовності, труднощів пристосування до соціального оточення, до проблем спілкування і самотності.

Імідж – це зовнішній вигляд + манера одягатися + тримати себе + уміння вести бесіду + ерудиція + інтелект + …+ ….+.

Зміна іміджу – це зміна уявлень, що встановилися, як ваших так і про вас. Відбувається спонтанно, під впливом зовнішнього тиску.

Імідж буває декількох типів: випадковий імідж, керований імідж, цілеспрямований керований імідж. Репутація, коло спілкування, стабільність, достаток, положення в суспільстві залежать від іміджу людини. Міняючи щось з перерахованого, людині необхідно міняти і імідж.

Імідж має бути переконливим. Ваша чарівність і привабливість мають відповідати етичним, традиційним та соціальним правилам.

Поведінка при бесіді зумовлена етикетом. Величезне значення має поведінка за столом.

Бізнес – організації різного роду передбачають чотири види організації застільної бесіди: коктейль (прохолодні напої, солодощі); фуршет (прохолодні спиртні напої, бутерброди); бізнес - ланч (мінеральна вода, друге блюдо, кава); прийом (стандартний варіант або шведський стіл).Кожна з цих видів організації вимагає певного одягу, певного стилю поведінки.

Існують правила, які допомагають сподобатися людям. Серед них основні такі: щиро цікавтеся іншими людьми; усміхайтеся; пам’ятайте ім'я людини; будьте хорошим слухачем; знайдіть тему, що цікавить вашого співрозмовника; вселяйте вашому співрозмовнику усвідомлення його значущості і робіть це щиро.

Також існують правила, які допомагають схилити людей до вашої точки зору. Основні правила такі: кращий спосіб отримати верх у спорі – це відмова від нього; виявляйте повагу до думки вашого співрозмовника. Ніколи не говоріть людині, що він не правий. Якщо ви не праві, визнайте це швидко і рішуче. З самого початку дотримуйтеся доброзичливого тону. Примусьте співрозмовника відразу ж відповісти вам «Так». Нехай більшу частину часу говорить ваш співрозмовник. Нехай ваш співрозмовник вважає, що це думка належить йому. Щиро старайтеся дивитися на речі з точки зору співрозмовника. Ставтесь співчутливо до думок і бажань інших. Драматизуйте свої ідеї. Подавайте їх ефектно. Кидайте виклик, зачіпайте за живе.

Можна виділити два основних різновиди розмови – діловий і приватний.

Характер розмови визначається не стільки лексикою, скільки інтонацією.

Будь-яку бесіду можна умовно розділити на: початок; передачу інформації; аргументування; вислуховування доводжень співрозмовника; прийняття або спростування цих доводжень; прийняття рішення – підведення підсумків.

Існує класифікація з восьми співрозмовників за МІЦІЧЕМ, яка може допомогти вибрати правильну тактику в розмові.

Існують правила ділової розмови, що не залежать від типу співрозмовника. До них відноситься аргументація думок, правильне застосування граматичних правил мови, не вживання слів паразитів, контроль за мімікою обличчя, жестами, тоном бесіди. У діловій розмові не доречно: відхилятися від суті справи; гарячкувати; виявляти упертість, не маючи доказів; поводитися зарозуміло.

Правила впливу на людей допомагають прийняти рішення з будь-якого питання. Сучасний менеджмент застосовує психологічні правила впливу для ефективного прийняття рішень в організації. Психологічних правил впливу нараховують понад 99. Психологічні правила впливу поділяються на іменні принципи спілкування і впливу; та принципи спілкування і впливу загальної групи. Іменні принципи спілкування і впливу названі так у зв'язку з тим, що були запропоновані людьми, і тому названі в їх честь.

Принцип «формуючого очікування» застосовується в діловій розмові або при обговоренні будь-якого питання.

Даний принцип містить два етапи, які проходять одночасно.

Етап 1. Завдання  Пошук рішення  Очікування Догадка Пошук обґрунтування  Одноразове відкриття

Етап 2. Породження чуток Спілкування з людьми Подання фактів або неправдивих фактів Очікування автентичності  Одноразове відкриття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.