Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ССО .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
76.8 Кб
Скачать

Питання самостійного опрацювання

1. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

Платники І і ІІ груп та платники ІІІ групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються МФУ.

Платники ЄП ІІІ групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені МФУ.

Платники ІV групи використовують дані спрощеного б/о щодо доходів та витрат.

Платники І групи подають до органу ДПС податкову декларацію платника ЄП у строк, встановлений для річного звітного періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

Така податкова декларація подається, якщо платник ЄП не допустив перевищення протягом року обсягу визначеного доходу та/або самостійно не перейшов на сплату ЄП за ставками, встановленими для платників ІІ або ІІІ групи.

Платники ІІ - ІV груп подають до органу ДПС податкову декларацію у строки, встановлені для квартального звітного періоду.

Податкова декларація подається до органу ДПМ за місцем податкової адреси.

Отримані протягом звітного періоду доходи, що перевищують встановлені обсяги доходів відображаються платниками ЄП в податковій декларації з урахуванням наступних особливостей:

1. Платники І групи подають до органу ДПС податкову декларацію у строки, встановлені для квартального звітного періоду, у разі перевищення протягом року обсягу визначеного доходу або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку ІІ або ІІІ групи.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників І групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15%, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою ЄП, обраною згідно з визначеними умовами, авансові внески.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального звітного періоду, звільняє платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного звітного періоду.

2. Платники ІІ групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок ЄП;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення обсягу доходу).

3. Платники ІІІ групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення обсягу доходу).

4. Платники ІV групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою 3%;

2) обсяг доходу, оподаткований за подвійною ставкою 6, 10% (у разі перевищення обсягу доходу).

5. У разі застосування іншого способу розрахунків, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати ССО, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платників ЄП І і ІІ груп, платники в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за звітний період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників І і ІІ груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками.

Податкова декларація складається наростаючим підсумком. Уточнююча податкова декларація подається у встановленому порядку.

Платники для отримання довідки про доходи мають право подати до органу ДПС податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) звітний період, що не звільняє платника від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) звітного періоду.

Така податкова декларація складається не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

Платники І - ІІІ груп не застосовують РРО.