Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекцiя 3 .docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
37.55 Кб
Скачать

Лекція № 3. Використання рухливих ігор для вирішення завдань фізичного виховання План

 1. Завдання фізичного виховання учнів шкільного віку.

 2. Особливістю автономно - фізіологічного розвитку школярів та зумовлені ними рекомендації з організації та проведення фізичного виховання в школі.

 3. Особливості психічного розвитку школярів та зумовлені ними рекомендації з організації та проведення шкільного фізичного виховання.

 4. Засоби і методи навчання.

 5. Вікові особливості розвитку фізичних здібностей.

 6. Рухливі ігри в вирішенні завдань фізичного виховання.

Вступ.

Одним з основних завдань педагогіки є розробка система, яка забезпечила б оптимальний розвиток індивідуальних здібностей учнів, диференційоване навчання відповідно до їхніх запитів і нахилів. Побудова такої системи потребує, передусім глибоких, і всебічних знань об'єкта - росту і розвитку учня.

У процесі занять фізичною культурою зміцнюється здоров'я і удосконалюються особисті якості, а й розкриваються індивідуальні здібності.

Теорія і практика фізичної підготовки підростаючого покоління має великий досвід у формуванні всебічно розвинутої особистості. Керування процесом спортивної підготовки потребує від педагога - вчителя великого запасу знань, умінь, навичок, основ які він набуває під час навчання в вузі,а потім в процесі самостійної підготовки.

Для успішної педагогічної діяльності потрібно, щоб набуті знання були використані на практиці і позитивно вплинули на закономірності розвитку дітей та підлітків.

Учитель є основною ланкою педагогічної системи суспільство наділило його функціями керівника, організатора, який систематично впливає на психіку вихованця розвиваючи його індивідуальні здібності, прищеплюючи йому якості корисні для суспільства.

Працю педагога за інтелектуальністю можна порівняти з діяльністю вченого, письменника, артиста. У процесі роботи перед педагогом постає безліч різноманітних завдань.

Правильне їх вирішення і визначає професійну готовність учителя до педагогічного впливу, який має бути спрямований на всебічний гармонійний розвиток особистості учня.

1. Завдання фв учнів старшого шкільного віку.

ФВ учнів старшого шкільного віку покликане вирішувати комплекс завдань: освітні, оздоровчі і виховні.

Враховуючи загальну логіку шкільної освіти та можливості учнів різного віку передбачається повідомлення учням та засвоєння ними доступних знань у галузі ФВ і С. Зокрема:

 • якщо у середньому шкільному віці ставилось завдання про розширення та поглиблення відомостей про руховий режим підлітка, то у старшому шкільному віці передбачається поглиблення знань про значення фізичних вправ у підлітковому віці для підготовки юнаків та дівчат до професійної освіти, виробничої праці, служби в армії тощо;

 • поповнення знань учнів про руховий режим старшокласника;

 • ознайомлення з правилами самостійних занять фізичними вправами;

 • засвоєння основ планування розвитку рухових якостей, методики самоконтролю за впливом фізичних навантажень тощо.

До групи освітніх завдань належать завдання формування необхідного в житті основного фонду рухових умінь і навичок, їх закріплення та удосконалення. Так, шкільному віці передбачається:

 • поглиблене засвоєння рухових дій, що включені у програмний матеріал з предмету ФК в ЗОШ;

 • розширення фонду спортивних та прикладних рухових навичок (туристських, військово-прикладних та ін.);

 • в даному віці передбачається вироблення вміння застосовувати придбані вміння та навички в ускладнених умовах, доведення до рівня досконалості, що є необхідною умовою підготовки школяра до майбутньої суспільно-важливої діяльності, також до успішного складання вимог державних тестів.

До групи специфічних освітніх завдань належить формування і закріплення гігієнічних навичок. У випадку, коли йдеться про навички підтримання чистоти тіла та утримання в порядку фізкультурного костюма, то ставиться завдання закріплення цих навичок. Коли йдеться про знання, вміння і навички у здійсненні самоконтролю за станом організму під час занять фізичними вправами, то ставляться завдання не тільки закріплення набутих, а й формування нових знань, вмінь і навичок.

Завдання, вирішення яких сприяє гармонійному формуванню організму школяра, зміцненню здоров'я, всебічному розвиткові рухових якостей складають другу групу завдань ФВ школярів шкільного віку -групу, так званих, оздоровчих завдань. Ці завдання є специфічними для фізичного виховання.

В шкільному віці актуальними залишаються вирішення завдань загартування організму юнаків і дівчат, і зокрема, підвищення його опірності до температурних впливів зовнішнього середовища (як зниженої, так і підвищеної температури), сонячної радіації та негативного впливу радіаційного фону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]