Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дереш. ВІЛ-СНІД.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
74.75 Кб
Скачать

Тема 1. Перебіг віл/сніДу. Медичні аспекти віл. (2 години)

План

 1. Розвиток епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та у світі. Етіологія та патогенез ВІЛ-інфекції.

 2. Шляхи передачі ВІЛ та методи профілактики.

 3. Діагностика та перебіг ВІЛ-інфекції у дорослих.

 4. Діагностика та перебіг ВІЛ-інфекції у дітей.

 5. Принципи диспансеризації людей, які живуть з ВІЛ.

 6. Сучасні підходи до лікування Віл-інфекції. Антиретровірусна терапія.

Ключові поняття теми: терапія, диспансеризація, антиретровірусна терапія, АА, АРВ, АРТ, ВААРТ, ВІЛ, ДКТ, ВООЗ, ЗПСШ, ЛЖВ, ЛЖВС, МОЗ, НДО, НУО, ПАР, СІН, СНІД, ЮНЕЙДС.

Практичні завдання

 1. Скласти словник основних термінів і скорочень.

 2. Які тенденції у розвитку епідемії ВІЛ/СНІ Ду в Україні за останні роки Ви можете назвати?

 3. Який інфекційний статус має дитина, народжена ВІЛ-позитивною матір'ю?

 4. Назвіть проблеми, які виникають при диспансерному спостереженні окремих груп населення:

I - дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями;

II - дітей з помірно вираженими ознаками ВІЛ-інфекції;

 1. - дітей у стадії СНІДу;

 2. - ВІЛ-інфікованих дорослих.

Визначте, що можуть зробити соціальні працівники для уникнення або зменшення цих проблем.

Література:

 1. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: Навч. посібник для персоналу дитячих установ, батьків, опікунів, соціальних працівників та інших осіб, що доглядають за ВІЛ-інфікованими дітьми. - К.: Кобза, 2003.

 2. Люди и ВИЧ: Книга для неравнодушных / Под ред. Е. Пурик. - К., 2004.

 3. Запорожан В.Н., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - К.: Здоров'я, 2004.

Тема 2. Соціально-психологічні аспекти життя з віл (2 години)

План

 1. Кризові ситуації у житті ВІЛ-позитивної людини.

 2. Основні кризові стани у житті ВІЛ-позитивних людей.

 3. Соціальна адаптація ВІЛ-позитивних людей, стигма та дискримінація щодо них.

Ключові поняття теми: криза, стрес, фрустрація, адаптація, стигма, дискримінація.

Практичні завдання

 1. Чому у житті людини з ВІЛ/СНІ Дом є висока вірогідність виникнення кризи і які чинники сприяють цьому?

 2. Сформулюйте основні психологічні проблеми ВІЛ-позитивних людей та оцініть можливість розвитку критичних ситуацій у зв'язку з ними.

 3. Маємо три умовні джерела надання підтримки людині з ВІЛ-інфекцією - самодопомога, Ваша допомога як соціального працівника та переадресування її до інших організацій. Яке співвідношення, на Ваш погляд, має бути встановлено і як ці види підтримки можна скомбінувати для того, щоб запобігти кризам і зменшити їх у житті ВІЛ-позитивної людини? Відобразіть Вашу думку за допомогою трьох кіл. Обґрунтуйте свою позицію.

Література:

 1. Адлер М. Азбука СПИДа. - М: Мир, 1991.

 1. Гуськов Д. та ін. Досвід вивчення соціальних проблем та потреб ВІЛ-інфікованих людей в Україні // Соціальна політика й соціальна робота. - 1997.-№1(2).-С. 56-66

 1. Люди и ВИЧ / Под ред. Е. Пурик. - К.: АННА-Т, 2004.

 1. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: Навч. посібник для персоналу дитячих установ, батьків, опікунів, соціальних працівників та інших осіб, що доглядають за ВІЛ-інфікованими дітьми. - К.: Кобза, 2003.

 2. Бородкина О.И. Социальная работа с ВИЧ-инфицированными // ВИЧ/СПИД и родственные проблемы. - 2001. - №2. - С. 106.

 3. Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / За ред. Т,В, Семигіної. - К.: КМ Академія, 2005.

 4. Недзельский Н., Морозова Е. Поддержка людей, живущих с ВИЧ. - М.: Инфо-плюс, 2003.

 5. Шаповал А., Леончук Н. Потреби людей, які живуть з ВІЛ/СНІД на Україні: Звіт за результатами проведеного дослідження. - К., 2000.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.