Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект__Ценооб_готов_копия (1).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

7.3. Методи розрахунку націнки

Ціноутворення за принципом “витрати плюс” - це метод ціноутворення, при якому ціна реалізації визначається на основі собівартості продукції (товарів, послуг) шляхом додавання до неї певної частини прибутку (націнки). Загальна формула ціни за принципом “витрати плюс” має вигляд

, (7.4)

де Ц – ціна одиниці продукції, грн.;

Вит – величині витрат, пов’язаних с виробництвом даної продукції, грн.;

Н – величина націнки до ціни, грн.

У свою чергу, націнка визначається як відсоток витрат (Н%), які є основою для розрахунку ціни:

. (7.5)

Відсоток націнки встановлюється на основі практики галузі, оцінки менеджера (яку націнку може витримати ринок) або виходячи з необхідної норми рентабельності. Останній підхід найпоширеніший.

Націнка може бути розрахована на основі:

- змінних виробничих витрат;

- повної виробничої собівартості;

- загальних змінних витрат;

- повних витрат.

Загальна формула визначення відсотка націнки має вигляд

, (7.6)

де Н% - відсоток націнки;

Пр - очікувана величина прибутку;

Витнб – витрати, що не ввійшли до складу базових видатків;

Витб – базові витрати підприємства.

Практичне використання даних методів розглянемо на прикладі. Дані про обсяг діяльності підприємства й витратах, пов'язаних з виробничо-господарською діяльністю, представлені в табл..7.5

Таблиця 7.5 - Вихідні дані для розрахунку націнки

Найменування, ед. изм

Загальні витрати

Питомі витрати

Виробничі витрати всього, грн

у тому числі

- змінні

- постійні

6 240

3 840

2 400

124,8

76,8

48

Видатки на збут і керування, грн

- змінні

- постійні

1440

480

960

28,8

9,6

19,2

Середній інвестований капітал, грн

6 000

-

Рівень рентабельності, %

20

-

Очікуваний прибуток, грн. ( 6 000 х 0,2)

1 200

-

Обсяг виробництва, шт

50

-

Використовуючи дані, подані в табл..7.5, визначимо величину націнки за допомогою різних методів.

1. Розрахунок націнки на основі змінних виробничих витрат. У випадку, якщо як базові витрати виступають змінні виробничі витрати (ЗМвир), то розрахунок націнки буде проводиться в такий спосіб:

, (7.7)

Н% =(1 200 + 2 400 + 1 440) / 3 840 х 100%= 131,25%.

Сума націнки до змінних виробничих витрат складе:

Н = (76,8 х 131,25%) / 100% = 100,8 грн.

2. Розрахунок націнки на основі повної виробничої собівартості продукції. Відсоток націнки до повної виробничої собівартості (Свир) визначається наступним чином:

, (7.8)

Н% = (1 200 + 1 440 ) / 6 240 х 100%= 42,3%

Сума націнки до повної продуктивної собівартості продукції:

Н = (124,8 х 42,3 %) /100%= 52,8 грн.

3. Розрахунок націнки на основі загальних змінних витрат. Відсоток націнки до загальних змінних витрат (ЗМ) становить:

, (7.9)

Н% = ( 1200 + 2 400 + 960 ) / ( 3840 + 480 ) х 100%= 105,56%

Сума націнки до загальних змінних витрат:

Н = (86,4 х 105,56%) / 100% = 91,2 грн.

4. Розрахунок націнки на основі повних витрат. Відсоток націнки до повних витрат (З) визначається відповідно до формули:

, (7.10)

Н% = 1200 / (6240 + 1440) х 100% = 15,63%.

Сума націнки до повних витрат становить:

Н = (153,6 х 15,63%) / 100% = 24,00 грн.

Результати розрахунку величин націнки, а також розрахунок ціни одиниці продукції представлені в табл.7.6.

Таблиця 7.6 - Результати розрахунку ціни

Спосіб розрахунку націнки

Розрахунок ціни, грн.

1. Змінні виробничі витрати + націнка

76,8 + 100,8 = 177,6

2. Виробнича собівартість + Націнка

124,8 + 52,8 = 177,6

3. Загальні змінні витрати + Націнка

86,4 + 91,2 = 177,6

4. Повні витрати + Націнка

153,6 + 24,0 = 177,6

Таким чином, можна зробити висновок про те, що використання різних баз для розрахунку націнки дає однаковий рівень ціни одиниці продукції. При існуючих умовах ціна одиниці продукції, що забезпечує відшкодування всіх витрат і одержання необхідного прибутку, становить 177,6 грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.