Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_системы_ЖОГ.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
389.12 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Конспект лекцій з курсу «системи життєзабезпечення міст»

(для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 6.050200 ‑ «Менеджмент організації»)

ХАРКІВ ‑ ХНАМГ – 2006

УДК 338.4

Карлова О.А. Системи життєзабезпечення міст: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2006. ‑ 66 стор.

У конспекті лекцій розкрито основні проблеми, що виникають у сфері систем життєзабезпечення міста. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Детально висвітлений механізм функціонування міського комунального комплексу, технологій виробництва галузевих підприємств міського господарства, технологій водопостачання і водовідведення, санітарного очищення міських територій, їх зовнішнього впорядкування, зеленого господарства, міського транспорту.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей, фахівців у галузі економіки і менеджменту в міському господарстві.

Рецензент: Доц., к.е.н. Штерн Г.Ю., доц.. кафедри менеджменту і маркетингу у міському господарстві

Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу

в міському господарстві, протокол від 28.08.2006р. № 1.

© Карлова О.А., ХНАМГ, 2006

ЗМІСТ

Стор.

Вступ………………………………………………………………………….

4

Загальні зауваження………………………………………………………….

5

Зміст лекційного курсу………………………………………………………

7

Тема 1. Інженерна інфраструктура міста, її види та сутність…………….

10

Тема 2. Типи класифікації інфраструктури…………………..…………….

16

Тема 3. Призначення, функції і склад галузей інфраструктури…………..

20

Тема 4. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста….

25

Тема 5. Розвиток інфраструктури в економіці й житті суспільства…..…

29

Тема 6. Потужності інфраструктури і обсяги споживаних благ…………..

35

Тема 7. Організація міського зеленого господарства……………………...

40

Тема 8. Транспорт……………………………………………………………

55

Тема 9. Шляхово-мостове господарство…………………………………

59

Список літератури……………………………………………………………

65

ВСТУП

Реформування економіки України впливає на зміну характеру організаційно-економічних відносин у процесі виробництва.

Сучасні підходи до ринкового господарювання ставлять перед підприємствами і організаціями завдання з випуску конкурентноздатності продукції або послуг, відповідних попиту і прогнозам. Тому завдання кожного підприємства є підвищення рівня його організації, використання методів ситуаційного менеджменту, гнучкість реагування на попит, ефективність і економічність виробництва продукції при забезпеченні високої культури праці.

Міське господарство є складним об'єктом управління, що має у своєму складі різні за характером і підлеглістю підрозділи, що надають населенню житлові й комунальні послуги. Робота служб і виробництв підлягає сезонним коливанням попиту і пропозиції. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності міського господарства як галузі народного господарства країни з іншими його галузями з діючими системами планування, фінансування і матеріально-технічного постачання.

Всі підрозділи міського господарства тісно взаємозв'язані, доповнюють один одного. Але своєрідним центром, базисом галузі по праву називають житлові фонди. Це легко пояснити тим, що значення існування всіх служб міського господарства – полегшити, зробити більш здоровим, зручним, комфортним життя людини. Отже, основне завдання житлового господарства ‑ завжди бути в готовності прийняти послуги галузей і довести їх безпосередньо до людини, до мешканця.

Житлово-комунальне господарство є найкрупнішою частиною міського господарства. Воно включає житлові фонди, комунальні підприємства і споруди зовнішнього впорядкування. Міське господарство ‑ це область господарської діяльності, функціонуюча протягом багатьох десятиріч. Питання удосконалення соціально-ринкових відносин в області менеджменту міського господарства для нашої держави є вельми актуальними.

Технічний стан значної частини основних фондів комунальних підприємств незадовільний. Спад економіки України негативно позначився на утриманні й експлуатації мережних споруд комунальних підприємств.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.