Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Op-nya_nepribut_organizatsiy (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
62.98 Кб
Скачать

ДО ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКА

Згідно з п. 156.3 ПКУ платники податку ведуть окремий облік доходів та витрат, пов’язаних із отриманням прибутку, що звільняється від оподаткування або оподатковується за ставкою нижчою, ніж 21%.

Особливості оподаткування до 31.12.2012 року

З 1 квітня 2011 по 31 березня 2012 страховики, які отримують доходи від провадження страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також від діяльності, що не пов'язана із страхуванням, обчислюють та сплачують податок на прибуток таким чином:

- протягом звітного податкового року страховики щокварталу сплачують податок за ставкою 3% суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, отриманих (нарахованих) страховиками - резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами.

Тобто в 2012 році податок на прибуток у розмірі 3% страховики мають сплачувати від своїх страхових доходів без зменшення їх на суму страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договорами перестрахування.

В даному випадку фактично буде діяти подвійне оподаткування доходів страховиків на суму, яка нараховується перестраховикам.

Поняття доходу страховика у вигляді страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за договорами страхування, спiвстрахування i перестрахування ризикiв на територiї України або за її межами протягом звiтного перiоду, зменшених з урахуванням цих вимог на суму страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за договорами перестрахування, почне діяти з 01.01.2013 року.

Відповідно до норм ст. 156 до кінця 2012 року буде підготовлена нова форма декларації страховика.

Оподаткування страховиків Страхування/перестрахування у нерезидентів

0%”:

1. Суми, що перераховуються страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів:

2.1) у межах договорів зі обов’язкових видів страхування за страховими виплатами, що здійснюються на користь фізичних осіб – нерезидентів, а також за договорами „Зелена карта”;

2.2) при страхуванні/перестрахуванні ризиків у страховиків з високим рейтингом фінансової надійності (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів).

4%”:

Суми, що перераховуються страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів (у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати здійснюються на користь нерезидентів).

12%”:

Суми, що перераховуються страховиками в інших випадках у межах договорів страхування або перестрахування ризиків.

Звітнім податковим періодом є календарні квартал, півріччя, 3 квартали, рік.

При квартальному звітному податковому періоді податкова декларація подається протягом 40 днів після завершення звітного кварталу, а сплачується податок протягом 10 днів, що настає після граничного терміну подання декларації до ДПІ за місцем реєстрації.

При річному звітному податковому періоді податкова декларація подається протягом 60 днів після завершення звітного року, а сплачується податок протягом 10 днів, що настає після граничного терміну подання декларації до ДПІ за місцем реєстрації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]