Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Op-nya_nepribut_organizatsiy (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
62.98 Кб
Скачать

Оподаткування неприбуткових установ та організацій

Оподаткування доходів установ та організацій здійснюється тільки після їх реєстрації в органах ДПС та присвоєння ознаки неприбутковості - від 0001 до 0016.

Залежно від фінансування неприбуткові організації (НО) класифікують на:

 • бюджетні установи та організації, основними джерелами фінансування для яких є цільове фінансування та цільові надходження з бюджету;

 • небюджетні неприбуткові організації, що функціонують за рахунок коштів цільового фінансування та цільових надходжень з бюджету та позабюджетних фондів, а також від зовнішніх донорів (юр та фіз осіб), безповоротної допомоги.

В основі діяльності НО - неп/д, що не передбачає отримання прибутку. Зазначені юр особи можуть проводити за окремим кошторисом операції підприємницького характеру. При цьому під очікувані надходження від госпрозрахункової діяльності плануються відповідні витрати, пов'язані з її веденням.

НО є:

а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

б) благодійними фондами і благодійними організаціями; громадськими організаціями, створеними з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій інвалідів та їх місцевими осередками; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III—IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;

в) кредитними спілками, пенсійними фондами;

г) іншими, ніж в підпункті "б", юр особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку;

ґ) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юр осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів), що утримуються лише за рахунок внесків засновників (членів) та не провадять г/д, за винятком отримання пасивних доходів;

д) релігійними організаціями;

е) житлово-будівельними кооперативами та об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку;

є) професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

Доходи, що звільняються від оподаткування:

Для органів державної влади, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (ознака неприбутковості 0001-0004), це:

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивні доходи;

 • кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг (у тому числі доходи державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, послуг (платних), пов'язаних з їх основною статутною діяльністю);

 • дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НО або через них їх одержувачам з метою зниження рівня цін).

Для благодійних фондів і благодійних організацій, громадських організацій, творчих спілок, політичних партій, науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації, заповідників, музеїв (ознака непр.0005-0008, 0014):

 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 • пасивні доходи;

 • кошти або майно, які надходять від ведення їх основної діяльності;

 • дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НО або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін).

Для кредитних спілок, пенсійних фондів (ознака непр. відповідно 0010, 0009):

- кошти, які надходять у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством;

 • доходи від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивні доходи) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління;

 • дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються НО або через них їх одержувачам з метою зниження рівня цін).

Для інших юр осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку (ознака непр.0011);

 • кошти або майно, які надходять від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

 • дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НО або через них їх одержувачам з метою зниження рівня цін).

Для спілок, асоціацій та інших об'єднань юр осіб (ознака непр. 0012):

 • разові або періодичні внески засновників і членів;

 • пасивні доходи;

 • дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, що надаються НО відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана ВРУ (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються організаціям або через них їх одержувачам з метою зниження рівня цін).

Для релігійних організацій (ознака непр. 0013):

 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 • будь-які інші доходи від надання культових послуг;

 • пасивні доходи.

Для житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ознака непр.0015):

 • внески;

 • кошти або майно, які надходять НО для забезпечення потреб їх основної діяльності;

 • пасивні доходи.

Для професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань (ознака непр. 0016):

 • вступні, членські та цільові внески;

 • відрахування коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

 • безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування;

- пасивні доходи.

Отже, не підлягають оподаткуванню кошти цільового фінансування та цільових надходжень, безповоротної допомоги, що забезпечують основну діяльність НО.

У разі якщо неприбуткова установа отримує дохід із інших, ніж ці джерел (операції підприємницького характеру: реалізація зайвих активів, надання послуг неосновної діяльності, проведення культмасових заходів), така організація зобов’язана сплатити ПНП, який визначається як:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]