Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_programi_vmeste.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
231.63 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

ПРОГРАМА

проходження навчальної практики курсантами 3-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ у підрозділах ДСБЕЗ.

Спеціальність: 6.030402 - правознавство

Спеціалізація: - боротьба з економічними злочинами

Спеціальність: 6.030508 – фінанси і кредит

Спеціалізація: боротьба з економічними злочинами

Спеціальність: 6.030509 – облік і аудит

Спеціалізація: - боротьба з економічними злочинами

- контроль та ревізія в ОВС

Харків-2010 загальні положення

Навчальна практика є складовою частиною навчально-виховного процесу в Університеті і має на меті закріплення та вдосконалення в процесі практичної роботи професійних знань та умінь, одержаних курсантами в ході вивчення теоретичних дисциплін, необхідних їм для виконання обов’язків за певними посадами та освоєння прийомів роботи органів внутрішніх справ.

Проходження навчальної практики курсантами третього курсу передбачає набуття практичних навичок роботи у підрозділах кримінальної міліції..

Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції (ННІПФКМ) та методичні рекомендації щодо її проведення розроблено відповідно до вимог наказу МВС України від 25.01.2008 № 30 «Положення про практичну підготовку слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України», типової програми навчальної практики курсантів навчальних закладів системи МВС України у підрозділах ДСБЕЗ, положенням про організацію проходження практики в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

І. Мета та завдання практики

Основною метою навчальної практики є закріплення і вдосконалення отриманих курсантами теоретичних знань, формування у них професійних вмінь та навичок для самостійного виконання майбутніх функціональних обов'язків.

Основними завданнями курсантів під час навчальної практики є:

1) опанування основ організації та тактики проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення та розкриття злочинів у сфері економіки; 2) засвоєння організаційно-тактичних особливостей документування злочинів за конкретними напрямами роботи ДСБЕЗ в реальних умовах.

Під час проходження навчальної практики курсанти повинні вміти:

 • вивчати оперативну обстановку на об'єктах обслуговування;

 • заводити справи оперативного обліку;

 • документувати злочинні дії у справах оперативного обліку;

 • планувати проведення оперативно-розшукових заходів;

 • організовувати взаємодію з іншими правоохоронними та державними контролюючими органами у сфері боротьби з економічними злочинами.

Для формування зазначених вище вмінь та досягнення мети у процесі навчальної практики необхідно вирішувати наступні завдання:

1. Організаційно-службові питання, вивчення оперативної обстановки, планування роботи.

1.1. Вивчити:

 • структуру підрозділів ДСБЕЗ та їх місце серед правоохоронних органів держави;

 • обов'язки та права підрозділів ДСБЕЗ;

 • завдання підрозділів ДСБЕЗ;

 • підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами ДСБЕЗ;

 • оперативну обстановку на території обслуговування. 1.2. Навчитись:

 • планувати роботу на кожний день, тиждень, скласти план роботи на місяць;

 • основам взаємодії з іншими службами ОВС, правоохоронними та контролюючими органами, громадськими організаціями.

Робота з попередження та розкриття злочинів, по справах оперативного обліку.

Вивчити:

 • оперативно-розшукову характеристику злочинів, віднесених до компетенції ДСБЕЗ;

 • завдання, систему, структуру компетенцію та загальні положення організації діяльності підрозділів ДСБЕЗ;

 • тактичні прийоми попередження та розкриття злочинів;

2.2. Навчитись :

 • виявляти осіб, які причетні до вчинення економічних злочинів, здійснювати невідкладні оперативно-розшукові заходи щодо фіксації слідів злочинів (предметів, документів тощо);

 • виявляти осіб, що становлять оперативний інтерес, та порядку постановки їх на профілактичний облік;

 • використовувати основні практичні прийоми припинення задуманих та підготовлюваних злочинів у сфері економіки;

 • використовувати обліки ОВС у попереджені та розкритті економічних злочинів;

 • документувати злочинні дії осіб (за оперативно-розшуковими справами), виявлених при вивчені фінансово-господарської діяльності підприємств,

 • установ та організацій;

 • складати відповідні документи за результатами використання оперативно-розшукових сил, засобів та методів у боротьбі зі злочинами у сфері економіки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]