Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма практики ЕП 1112.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

5. Програма проходження практики і розподіл часу

У період проходження практики студенти повинні засвоїти зміст та методи виконання роботи економіста, а потім набути навички самостійної роботи на основних ділянках, діяльності підприємства.

Студенти денного відділення проходять практику в 6-му семестрі, студенти заочного відділення - в 9-му семестрі.

Для студентів денного відділення практика проводиться протягом 10 тижнів, у два етапи: 5 тижнів на початку 6-го семестру і 5 тижнів в кінці 6-му семестрі. Студенти заочного відділення проходять практику протягом 4 тижнів, в кінці 9-го семестру.

Програма економічної виробничої практики для студентів денного відділення Перший етап (5 тижнів)

1. Підприємство, як суб'єкт господарювання.

1.1. Головні напрями діяльності підприємства.

1.2. Державна підтримка підприємницької діяльності.

2. Управління підприємством

2.1. Методи управління діяльністю підприємства.

додаток:

■ Схема організаційної структури управління.

3. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

3.1. Персонал підприємства.

3.1.1. Поняття персоналу, його кваліфікація.

3.1.2. Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою.

3.1.3. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві.

3.1.4. Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві.

3.1.5. Показники руху персоналу на підприємстві.

3.1.6. Кадрова політика підприємства.

3.2. Продуктивність, мотивація і оплата праці.

3.2.1. Соціально-економічна сутність заробітної плати.

3.2.2. Особливості організації оплати праці на підприємстві.

3.2.3. Форми і системи оплати праці на підприємстві.

3.2.4. Особливості преміювання працівників.

3.2.5. Продуктивність праці: поняття і види.

3.2.6. Методи обчислення продуктивності праці, їх переваги та недоліки, сфера застосування.

3.2.7. Фактори зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки.

3.3. Капітал і виробничі фонди.

3.3.1. Сутність капіталу, його класифікація.

3.3.2. Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура.

3.3.3. Особливості обліку і оцінки основних виробничих фондів.

3.3.4. Переоцінка основних виробничих фондів.

3.3.5. Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об'єкта основних засобів.

3.3.6. Поняття зносу, методи його розрахунку.

3.3.7. Показники ефективності використання основних фондів.

3.3.8. Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємством.

3.4. Нематеріальні ресурси та активи

3.4.1. Поняття нематеріальних ресурсів, їх види та характеристика.

3.4.2. Поняття нематеріальних активів та особливості їх обліку.

3.4.3. Оцінка нематеріальних активів підприємства.

3.4.4. Методи і способи оцінки нематеріальних активів підприємства.

3.4.5. Амортизація нематеріальних активів.

3.5. Оборотні кошти підприємства.

3.5.1. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві.

3.5.2. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства.

3.6. Інвестиційні ресурси підприємства.

3.6.1. Поняття інвестиційних ресурсів, їх види і класифікація.

3.6.2. Поняття, види і стадії інвестиційних проектів.

3.7. Витрати і ціни на продукцію

3.7.1. Поняття витрат, їх класифікація та роль.

3.7.2. Поняття собівартості продукції.

3.7.3. Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах.

3.7.4. Напрямки зменшення собівартості продукції на підприємствах.

3.7.5. Показники оцінки витратності виробництва.

3.7.6. Поняття цін, їх види та функції.

3.7.7. Методи ціноутворення.

3.7.8. Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві.

4. Характеристика планування на підприємстві

4.1. Система планів підприємства

4.2. Методи планування

5. Планування виробничої програми підприємства

5.1. Планування потужності підприємства та рівня її використання

5.1.1. Планування фонду робочого часу використання потужностей

5.1.2. Розрахунок виробничої потужності

6. Планування обсягу виробленої та реалізованої продукції

6.1. Аналіз обсягу реалізованої продукції

6.2. Аналіз впливу окремих чинників на обсяг виробництва продукції

7. Оперативно-календарне планування

7.1. Календарне планування

7.2. Диспетчерське регулювання

7.3. Ритмічність виробництва

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.