Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_mova.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
166.4 Кб
Скачать

Подвоєння та подовження приголосних

Вправа 1. Перепишіть. Вставте, де потрібно, пропущені букви. Запишіть слова у дві колонки:

1) слова, в яких приголосні подвоюються;

2) слова, в яких приголосні подовжуються.

Спі...відносити, узбіч...я, Поділ...я, єдніс...тю, бов...аніти, вихован...ість, вогнян...ий, востан...є, в...ічливий, роз...ява, священ...ик, війсь...комат, зіл...я, роздвоєн...я, доніс...я, спросон...я, передміст...я, з...аду, повноліт...я, кут...я, старан...ість, л...яний, сторіч...я, нагороджен...я, дол...ють, довгождан...ий, княгин...я, воз...’єднати, Запоріж...я, збіж...я, швидкоплин...ість, за...вишки, від...зеркалювати, юн...ат, обе...зброїти, качен...я.

Вправа 2. Поставте іменники в орудному відмінку однини.

Даль, мить, свіжість, печаль, велич, паморозь, вічність, папороть, деталь, герань, юність, певність, блакить, сіль, почесть, ясність, повість, міць, любов, кров, мати.

Вправа 3. Від кожного з наведених слів утворіть нові слова на -ний та -ність за зразком: закон - законний, законність. Слова з подвоєними буквами нн підкресліть.

  1. Туман. 2. Пісня. 3. Врожай. 4. Тьма. 5. Підвищити. 6. Будень.

  1. Піднестися. 8. Вина. 9. Сон. 10. Схвилюватися. 11. Віра.

12. Переконатися. 13. Впевнитися. 14. Старатися. 15. Замріятися.

16. Шаліти. 17. Викінчити. 18. Віддати. 19. Обмежити. 20. Шаблон.

Для самоконтролю. Подвоєні букви нн треба вжити 7 разів. Сума номерів при цих словах має дорівнювати 60.

Вправа 4. Випишіть у колонку лише слова, у яких букви, взяті в дужки, подвоюються.

Доне(ч)ина, о(б)ризкати, за(б)ризкати, (с)ати, ві(д)ячити, на(д)ворі, іме(н)ий, Туре(ч)ина, ві(д)окремити, на(д)ністрянський, іме(н)ик, ро(з)умний, о(в)а, гайдама(ч)ина, бе(з)успішний, небе(з)ахисний, істи(н)ий.

Ключ. З перших букв прочитаєте назву відомого вірша Лесі Українки.

Вправа 5. Перепишіть текст. Замість крапок поставте, де треба, пропущені орфограми. З підкресленими словами складіть речення.

Користуван...я суміш...ю з двох мов – це одно з найтривожніших явищ загальнопедагогічного характеру. Говорити такою скалічен...ою мовою – це все одно, що грати на розстроєн...ій скрипці. Все одно, що з дерева красуню різьбити тупою щербатою сокирою.

Скалічен...а мова отупляє, оглупляє людину, зводить її мислен...я до примітива. Бо мова – це лад мислен...я, це віконця, через які людина бачить світ. Що ж вона побачить, коли віконця кіптяві, заснован...і павутин...ям, засиджен...і мухами?.. Отже, шлях боротьби за високу успішн...ість лежить передусім через мовну культуру, бо мовна культура – це живодайн...ий корінь культури розумової, усього розумового вихован...я, високої, справжньої інтелектуальності (В. Сухомлинський).

Ненаголошені голосні Вправа 1. Вставте пропущені букви і підкресліть їх.

Верес...нь, ст...повий, зал...вати, скр...піти, віддз...ркалювати, чов...н, г...лубка, л...вада, к...сіль, бл...щати, дер...во, тр...вога, л...пух, хр...бет, к...жух, л...ман, ш...лестіти, к...шеня, ч...реда, в...л...чати, доб...ратися, доб...руся, тр...мтіти, к...рявий, к...чан, г...рячий, ст...ж...чка.

Вправа 2. У ліву колонку випишіть слова зі вставленою буквою и, у праву – зі вставленою буквою е.

Бл....зенько, ос...литися, справ...дливий, д...вовижний, греб...лька, зш...вати, дал...ч, неприм...ренний, зв...чайний, сп...нити, квіт...нь, дж...рело, кр...ниця, зн...сти, в’єтнам...ць, заст...лати, ущ...мити, зат...кти, оц...нкований, ос...ледець, ст...лити, відд...рати, дят...л.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З цих букв прочитаєте вислів.

Вправа 3. Подовжіть кожний ряд дібраними спорідненими словами із [ е ] , [ и ] , [ о ] у наголошеній позиції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]