Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на тесты и методичка по политекономии.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
262.66 Кб
Скачать

Тема 7. Перетворення грошей на капітал

 1. Постійний капітал - частка авансованого промислового капітала, вкладена у засоби виробництва та перенесена конкретною працею на новостворений продукт, не збільшуючи його вартості.

 2. Змінний капітал - частка авансованого промислового капіталу, вкладена в найм робочої сили, яка змінює свою вартість у процесі виробництва і стає джерелом додаткової вартості.

 3. Додаткова вартість - вартісна форма додаткового продукту, створеного додатковою працею найманих робітників.

 4. Капітал як економічна категорія - самозростаюча вартість; вартість, яка дає додаткову вартість.

 5. Маса прибутку - абсолютний розмір прибутку в грошовому вираженні.

 6. Норма прибутку - показник, який характеризує ступінь прибутковості капіталу як відсоткове відношення маси прибутку до всього авансованого капіталу.

 7. Обіг капіталу - безперервно повторюваний кругообіг капіталу, що визначається не як окремий акт, а як періодичний процес.

 8. Кругообіг капіталу - процес руху капіталу, який забезпечує його відтворення і створення додаткової вартості та охоплює стадії, де капітал послідовно набуває трьох різних форм.

 9. Основний капітал - складова промислового капіталу, яка функціонує у формі засобів виробництва протягом кількох виробничо-технологічних циклів, переносячи свою вартість на вироблену продукцію частками.

 10. Оборотний капітал - частка промислового капіталу, яка впродовж одного періоду виробництва втрачає свою стару споживну вартість, повністю переносячи її у вартість виробленого товару.

 11. Амортизація - процес поступового перенесення вартості основного капіталу на вироблену продукцію в міру його зношення.

 12. Фізичне зношення основного капіталу - зношення основного капіталу, яке відбувається в процесі виробничого використання його елементів, а також під впливом навколишнього природного середовища.

 13. Моральне зношення основного капіталу - техніко-економічне старіння елементів основного капіталу, що виявляється у втраті доцільності їх подальшої експлуатації через появу дешевших або досконаліших засобів праці.

 14. Норма амортизації - виражене у відсотках відношення річної суми амортизації до вартості елементів основного капіталу.

 15. Прискорена амортизація - метод амортизації, пов’язаний із завищенням норм амортизації та штучним скороченням нормативного строку функціонування засобів праці.

 16. Норма додаткової вартості - відношення величини додаткової вартості до змінного фактора, виражене у відсотках.

 17. Маса додатної вартості - абсолютна величина додаткової вартості.

 18. Органічна будова капіталу - відношення вартості постійного капіталу до вартості змінного.

 19. Витрати капіталу - витрати постійного капіталу на купівлю засобів виробництва і змінного – робочої сили.

 20. Середній прибуток - однаковий прибуток на рівновеликі капітали незалежно від того, в яких галузях виробництва їх застосовують.

 21. Час виробництва - частка обороту капіталу, яка складається з робочого періоду, часу перерв у процесі праці, часу знаходження у виробничих запасах.

 22. Час обігу - частка обороту капіталу, яка складається з періоду придбання та доставки засобів виробництва та періоду реалізації виробленої товарної продукції і перебування її у товарних запасах.

 23. Ціна виробництва - сукупність витрат виробництва і середнього прибутку на капітал.

 24. Авансований капітал - промисловий капітал, вкладений у засоби виробництва та робочу силу.

Вправа 2.

1. Виберіть правильне визначення основного капіталу:

б) капітал, що повністю задіяний у процесі виробництва і переносить свою вартість на створений продукт частками у міру зносу;

2. З названих витрат до чистих витрат обігу належить:

б) оплата праці торгових працівників, витрати на рекламу, утримання торговельних контор;

3. Споживна вартість робочої сили полягає у здатності:

в) створювати вартість більшу, ніж коштує робоча сила;

4. Централізація капіталу – це:

в) зосередження вже сформованих капіталів у руках зменшуваного числа самостійно функціонуючих капіталістів.

5. Напрямок виробництва абсолютної додаткової вартості:

в) підвищення продуктивності праці на окремому підприємстві.

6. Неможливість продажу праці робітника капіталісту найбільшою мірою доводить те, що:

б) праця – цілеспрямована і доцільна діяльність людини, під час купівлі-продажу робочої сили її не існує;

7. Капіталіст не одержить додаткової вартості, якщо:

в) у вигляді заробітної плати працівник одержує всю новостворену вартість.

8. Категорія органічної будови капіталу відображає:

в) вартісна будова капіталу, оскільки вона зумовлена його технічною будовою і відбиває зміну в останньому.

9. Абсолютна додаткова вартість – це:

в) додаткова вартість, отримана за рахунок подовження робочого дня та інтенсифікації праці.

10. Назвіть правильне визначення оборотного капіталу:

б) частка авансованого капіталу, що повністю переносить свою вартість на продукт і повністю повертається в грошовій формі протягом кожного обороту;

11. Оборотні засоби – це:

б) сукупність оборотних фондів і фондів обігу;

12. Правильне визначення обороту капіталу – це:

б) кругообіг, обумовлений не як окремий акт, а як періодичний процес;

13. Капітал поділяється на основний і оборотний:

в) у продуктивній формі.

14. Шлях відшкодування додаткових витрат обігу:

а) включення їх у величину вартості товару;

15. Відносна додаткова вартість – це:

а) додаткова вартість, отримана завдяки скороченню необхідного і відповідному збільшенню додаткового робочого часу;

16. Умова перетворення робочої сили на товар:

б) власник робочої сили стає позбавленим засобів виробництва, і особисто вільним;

17. Надлишкова додаткова вартість – це:

б) додаткова вартість, отримана шляхом підвищення продуктивності праці на окремому підприємстві понад середній рівень;

18. Джерело оплати праці працівників, зайнятих у сфері товарного обігу:

в) додаткова вартість, створена в сфері виробництва.

Вправа 3.

 1. Первісне нагромадження капіталу – це відокремлення виробників одне від одного і перетворення їх у самостійних товаровиробників. «-»

 2. Гроші стають капіталом лише тоді, коли приносять додаткову вартість. «+»

 3. Додаткова вартість створюється у результаті товарного обігу. «-»

 4. Вартість робочої сили полягає у здатності працівника в процесі праці створювати нову вартість. «- »

 5. У процесі найму робітник продає свою працю. «-»

 6. Прагнення додаткової вартості виступає основним рушійним мотивом будь-якого підприємництва, скерованого на отримання прибутку. «+»

 7. Гроші, товари, засоби виробництва самі по собі є капіталом у політекономічному розумінні. «-»

 8. Норма прибутку, за інших рівних умов, обернено пропорційна нормі додаткової вартості. «-»

 9. Норма додаткової вартості не може бути сталою. «+»

 10. Основою експлуатації найманої праці є економічний примус. «+»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.