Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на тесты и методичка по политекономии.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
262.66 Кб
Скачать

Тема 10. Підприємництво та підприємства

Вправа 1.

 1. Підприємство - відокремлена економічна структура, яка виробляє та реалізує певні товари та послуги.

 2. Підприємництво - ініціативна, самостійна діяльність людей, пов’язана з організацією нового підприємства, розробкою нового товару, прийняттям інших оригінальних рішень, яка передбачає ризик та повну відповідальність і має на меті отримання прибутку.

 3. Лінизнг - форма довгострокової оренди, строк якої становить 40 – 90% тривалості звичайного терміну експлуатації об’єктів, що здаються в оренду.

 4. Індивідуальне підприємство - підприємство, яке створюється і контролюється однією особою.

 5. Акціонерне товариство - форма об’єднання капіталів учасників підприємства, яка засвідчує внесення капіталу у формі акцій, що дає право на отримання доходу та участь в керуванні підприємством.

 6. Венчурне підприємництво - підприємництво, яке здійснюється у сфері фінансування високотехнологічних проектів з метою отримання максимального прибутку.

 7. Товариства - підприємство, в якому дві або більше осіб домовляються про його володіння і керування з метою спільної підприємницької діяльності.

 8. Закрите акціонерне товариство - акціонерне товариство, яке випускає акції без права вільної купівлі-продажу.

 9. Повне товариство - товариство, члени якого зберігають повну самостійність, але несуть відповідальність за зобов’язаннями не тільки майном підприємства, а й власним майном.

 10. Відкрите акціонерне товариство - акціонерне товариство, яке випускає акції, що вільно купують та продають.

 11. Змішане товариство - об’єднання кількох фізичних і (або) юридичних осіб, що поділяються на дійсних членів і членів-вкладників.

 12. Інжиніринг - система надання послуг фірмою-консультантом фірмі-клієнту при будівництві промислових та інших об’єктів.

 13. Франчайзинг - форма інтеграції малого і великого підприємництва у галузі збуту, суть якої полягає у тому, що головна велика компанія укладає угоду з малими та середніми незалежними підприємствами про надання їм виключного права на продаж її товарів чи послуг під своєю торговельною маркою.

 14. Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, члени якого несуть відповідальність за діяльність підприємства тільки в межах розмірів своїх внесків.

Вправа 2.

1. Суть підприємництва точніше передає визначення:

б) підприємництво – це ініціативна, самостійна діяльність людей, спрямована на отримання прибутку завдяки організації та використанню ресурсів з метою виробництва і реалізації товару;

2. До функцій підприємницької діяльності не належить:

в) розробка статуту підприємства та формування господарського законодавства;

3. Підприємницька діяльність неможлива, якщо:

в) відсутні права власності на підприємницький доход;

4. Для підприємницької діяльності нехарактерно:

б) необмежена самостійність в господарській діяльності;

5. Капітал, використаний підприємцем:

а) має бути його власністю;

б) може бути його власністю;

в) може не бути його власністю;

г) не має бути його власністю;

д) правильно пп. б, в;

6. З перелічених суб’єктів не можна віднести до підприємців:

в) власника облігацій державної позики;

7. Відсутність прибутку – це:

б) свідоцтво нереалізації кінцевої підприємницької мети;

8. Ризик у бізнесі:

а) абсолютно неминучий;

9. Культура підприємництва:

в) має певний вплив на прибутковість фірми;

10. Виділення різних видів підприємницької діяльності дає змогу:

а) раціональніше використовувати суспільні ресурси внаслідок спеціалізації;

б) повніше реалізовувати специфіку підприємницьких здібностей;

в) отримувати більший прибуток шляхом проведення узгодженої політики;

г) правильно пп. а, б.

11. Особливості підприємництва в сільському господарстві не пов'язані з такими чинниками:

б) найбільшою, порівняно з іншими сферами, тривалістю виробничого циклу;

12. До функцій кредитного підприємництва не належить:

а) акумуляція тимчасово вільних грошових коштів;

б) надання кредитів підприємницьким структурам;

в) надання споживчого кредиту населенню;

г) правильна відповідь відсутня.

13. Підприємство – це:

а) відокремлена економічна структура, яка виробляє та реалізує певні товари та послуги;

14. Головна мета функціонування підприємства – задоволення потреб:

в) власника підприємства;

15. Товариство з обмеженою відповідальністю передбачає:

г) відповідальність у межах паю.

16. Повне товариство характеризується:

г) створенням, як правило, додаткових органів контролю та управління.

17. Кожний акціонер:

г) співвласник підприємства.

18. Розмір дивіденду не залежить від:

б) зміни курсової вартості акції;

19. Для акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю спільною характеристикою є те, що:

б) учасники відповідають за зобов’язаннями товариства тільки своїми вкладами до статутного фонду;

20. Критерієм класифікації підприємств за розмірами не може бути:

в) продуктивність праці;

21. До особливостей діяльності недержавного підприємства в ринковому середовищі не належить:

а) самостійне здійснення відтворювального процесу;

б) економічна відповідальність за результати своєї діяльності;

в) використання, поряд із власними, позичених коштів;

г) правильна відповідь відсутня.

22. До переваг акціонерного товариства не належить:

г) частина акціонерів несе повну відповідальність, а частина – обмежену.

23. Вищий виконавчий орган влади в акціонерному товаристві:

а) загальні збори акціонерів;

24. До характеристик кооперативу не належить:

а) абсолютна орієнтація на прибуток;

25. Найбільш ефективні фірми в питаннях залучення грошових заощаджень:

а) одноосібні підприємства;

26. Найважливіша мета фірми:

а) одержання прибутку;

27. Не мають вигоди від спеціалізації щодо управління підприємством:

а) одноосібні підприємства;

28. Поява торговельного підприємництва призводить до скорочення часу обігу авансованих коштів, оскільки:

а) спеціалізація з відповідного виду діяльності дає можливість краще враховувати кон'юнктуру ринку;

б) скорочується час перебування засобів виробництва у виробничих запасах;

г) правильно пп. а,б;

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове:

 1. Мета підприємницької діяльності – задоволення потреб суспільства. «-»

 2. Дотримання принципів ділової етики ніяк не впливає на прибуток. «-»

 3. Існують такі види підприємницької діяльності, для яких ризик не характерний. «-»

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю – це найменш ризикована форма діяльності підприємця. «+»

 5. Зниження ризику банкрутства не належить до переваг товариств над одноосібними підприємствами. «-»

 6. Акціонерні товариства відкритого та закритого типів відрізняються тільки назвою. «-»

 7. Малі підприємства не потребують державної підтримки. «+»

 8. Венчурні компанії – це великі за розміром підприємства. «-»

 9. Прикладом франчайзингу може бути мережа підприємств однієї галузі. «+»

 10. В одній галузі можуть працювати різні за розміром підприємства. «+»

 11. Партнерство з обмеженою відповідальністю – це об'єднання партнерів з різними правами та відповідальністю. «-»

 12. Кооператив – це підприємство, в якому поєднуються засоби та зусилля партнерів для виконання визначених господарських функцій. «+»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.