Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на тесты и методичка по политекономии.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
262.66 Кб
Скачать

Теми 13-14. Монополія у ринковій економіці. Економічна система сучасного капіталізму

Вправа 1.

 1. Картель - форма монополістичного об’єднання, учасники якого, зберігаючи свою виробничу і комерційну самостійність, домовляються про запровадження спільної ціни на продукт, обсяги виробництва окремих фірм та географічний поділ ринків збуту продукції.

 2. Монополія - ринкова ситуація, за якої одна фірма повністю виробляє (продає) певний товар чи послугу на ринку.

 3. Синдикат - форма об’єднання підприємств, що передбачає збереження виробничої самостійності при втраті права на самостійний збут продукції.

 4. Трест - одна з форм монополій, за якої всі об’єднані підприємства втрачають свою комерційну та виробничу самостійність і підпорядковуються єдиному управлінню.

 5. Концерн - форма об’єднання формально самостійних підприємств різних галузей промисловості, транспорту, торгівлі на основі повної фінансової залежності від власників контрольного пакета акцій.

 6. Фінансовий капітал - якісно нова форма капіталу та усуспільнення засобів виробництва, яка виникає в наслідок злиття монополістичного банківського та монополістичного промислового капіталів.

 7. Концентрація виробництва - процес зосередження засобів виробництва, робочої сили та обсягів виробництва на великих підприємствах.

 8. Централізація виробництва - збільшення розміру виробництва внаслідок об’єднання або злиття раніше самостійних підприємств.

 9. Державно- монополістичний капіталізм - зростання економічної ролі держави, її об’єднання з економічною силою монополій в один механізм з метою пристосування до потреб продуктивних сил, збагачення монополій та утримання в залежності широких верств населення.

 10. Антимонопольна діяльність - комплекс заходів, розроблених і впроваджених у багатьох країнах світу, спрямованих на обмеження діяльності монополій, а також створення відповідного законодавства

Вправа 2.

1. Визначальна ознака монополії:

б) контроль за ринковими цінами;

2. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Такий тип розширення підприємства зветься:

в) диверсифікований.

3. Трест як форма монополістичного об'єднання формується в результаті:

а) концентрації виробництва на одному підприємстві;

4. Процес монополізації базується на:

в) централізації виробництва;

5. Форма об'єднання підприємств, учасники якого домовляються про запровадження спільної ціни на продукт, обсягів виробництва та поділ ринків збуту – це:

а) картель;

6. Зростання обсягів виробництва на підприємстві у межах однієї галузі – це результат:

б) вертикального об’єднання підприємств;

7. Зростання обсягів виробництва на підприємстві за рахунок проникнення в технологічно суміжні галузі – це результат:

б) вертикального об’єднання підприємств;

8. Зростання обсягів виробництва на підприємстві за рахунок проникнення в технологічно не пов’язані галузі – це результат:

в) диверсифікованого об’єднання підприємств.

9. Форма об’єднання підприємств, що передбачає збереження виробничої самостійності при втраті права на збут продукції – це:

б) синдикат;

10. Фінансовий капітал – це:

б) монополістичний промисловий капітал, об’єднаний із монополістичним банківським і торговельним капіталом;

11. Особиста унія – це:

а) взаємне представництво в органах управління;

12. Система участі – це:

б) взаємні вклади капіталів;

13. Головна мета фінансової олігархії – це:

а) привласнення монопольного надприбутку;

14. До негативних наслідків монополізму не належить:

в) зниження цін на продукцію;

Вправа 3.

 1. Централізація виробництва – це зосередження засобів виробництва, працівників і обсягів виробництва на відокремлених великих підприємствах.«-»

 2. Монополії завжди незаконні. «-»

 3. Цінова дискримінація не впливає на прибуток підприємця. «-»

 4. При утворенні синдикату підприємства втрачають свою юридичну самостійність. «-»

 5. Поняття “монополістичний капітал” і “державно-монополістичний капітал” тотожні. «-»

 6. Фінансова олігархія привласнює основну частину монопольного прибутку. «+»

 7. Конгломерат – монополістичне об’єднання одногалузевих підприємств. «-»

 8. Природна монополія – економічно доцільна. «+»

 9. Диверсифікація – це проникнення великих фірм у галузі прямого виробничого зв’язку з основною сферою їх діяльності. «-»

 10. За умов монополії внутрішньогалузева конкуренція не діє. «-»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.