Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Plyasnyuvalna_zapiska_1-1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
302.59 Кб
Скачать

ВСТУП

Залізничному транспорту належить ведуча роль в задоволенні потреб народного господарства в перевезенні вантажів і пасажирів.

Транспорт має велике значення для розвитку та нормального функціонування економіки країни. Транспорт - це сфера матеріального виробництва, так як він продовжує та завершує процес виробництва, переміщує продукцію із сфери матеріального виробництва до місця використання.

Транспорт займає важливе місце в розташуванні виробничих сил. Виробничі підприємства розташовують таким чином, щоб вартість продукції на місці її споживання при рівних умовах була мінімальною для всього підприємства. При цьому зменшуючи сумарні загальні витрати на виробництво і звертання, з перевезеннями.

В багатогалузевій системі залізничного транспорту одне з важливих місць займає колійне господарство, до якого відносяться залізнична колія та багато чисельні його споруди, снігозахисні лісонасадження, технічні та лінійно-колійні будівлі, промислові підприємства, підприємства, які забезпечують експлуатацію та ремонт колії і споруд. Розвиток та подальше прискорення удосконалення цього складного господарства базується на впровадженні досягнень науки і техніки, передовому досліді кращих колективів, досягненнях зарубіжних країн.

Перед робітниками колійного господарства постають відповідальні задачі по утриманню залізничної колії в постійно виправному стані. Вона заключається в подальшому посиленні потужності колії та споруд, широкому упровадженні механізації і автоматизації, удосконаленні організації і технології робіт, а також у безумовному забезпеченні безпеки та безперебійного руху поїздів з максимально допустимими швидкостями.

1 Загальна частина

1.1 Сутність курсової роботи

В курсовій роботі на тему “Виконання техніко-економічних розрахунків з плануванням виробничо-фінансової діяльності околодку” необхідно зробити адміністративний розподіл дільниці на робочі околодки з використанням правил переводу в приведену систему. Для кожного робочого відділення розраховується контингент з обліком даної технічної характеристики дільниці. Плановий контингент монтерів колії розподіляється по розрядам з урахуванням середнього тарифного розряду базового підприємства.

Контингент робітників з охорони колії та поточного утримання споруд визначається, виходячи з норм охорони на один обєкт та кількості обєктів. Система зарплати для монтерів колії - акордно-преміальна, а для робітників з охорони колії - погодинно-преміальна.

Планування робіт з поточного утримання колії виконується за результатами натурного огляду, з урахуванням складу бригади та тривалістю виконання робіт.

Середній відсоток премії визначається в залежності від стану колії, акордний заробіток розподіляється за коефіцієнтом трудової участі.

Для безперебійної роботи транспорту, необхідно створювати запас елементів верхньої будови колії для поточного утримання.

1.2 Призначення поточного утримання колії

Основною задачею поточного утримання колії є забезпечення безпечного та безперебійного руху поїздів без зниження встановлених найбільших швидкостей із-за стану колії та споруд. Ця задача повинна вирішуватись утриманням колії в постійній справності на всьому його протязі, виявленням та своєчасному усуненні причин виникнення несправностей як всієї колії, так і окремих її елементів. Головним в поточному утриманні колії є попередження появи несправностей.

Щоб попередити несправність, треба знати ті умови і обставини , при яких вона може виникнути. Тому необхідно добре знати колію, кожен його елемент; знати, які в ньому відбуваються зміни під дією прохідних поїздів та під впливом навколишнього середовища, метеорологічних явищ.

Багато змін, що виникають в колії, відомі. Наприклад, при забруднені баласті і поганому відводі води від баластної призми взимку спостерігається випучення колії. Під дією прохідних поїздів рейки переміщуються за напрямком руху, тобто відбувається угин колії. Але в колії можуть виникати і такі процеси, які притаманні тільки даній ділянці або окремому місцю колії, причому причини їх розвитку можуть бути невідомі, наприклад, просади.

В таких випадках керівник дистанції колії, околодку або робочого відділення, щоб запобігти небажаним наслідкам, повинен знайти причину тієї чи іншої зміни в колії та усунути її. Отже, керівники підрозділів повинні вивчати стан колії, постійно спостерігати за змінами, що в ній виникають, і аналізувати їх.

Неменше важливою задачею поточного утримання є подовження строків служби кожного елементу верхньої будови колії.

Роботи з поточного утримання колії виконуються в плановому порядку. Вони плануються на основі аналізу результатів півмісячних оглядів колії, споруд та устроїв з обліком сезонних особливостей роботи колії. Планування робіт направляє зусилля колійників, зайнятих на поточному утриманні колії, на попередження появи несправностей в колії і спорудах. При цьому важливі поєднання постійного надзору та систематичних оглядів колії з плануванням і виробництвом робіт, зацікавленість робітників бригад не стільки в кількості, скільки в якості виконуючих робіт. Це гарантує тривалість стійкості колії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]