Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка АТЛ для студентов.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
275.97 Кб
Скачать

Критерії оцінювання курсової роботи

Критерії

Максимальні бали

1

2

Правильне і повне виконання завдання, систематизоване викладення матеріалу з теми курсової роботи за планом

50

Вміння грамотно інтерпретувати одержану інформацію та результати пошуку на рівні творчого виконання

Використання сучасних літературних джерел та глибина наукового пошуку; обсяг літературних джерел, правильне та структуроване оформлення списку літератури та картотеки

30

Використання іноземної наукової літератури

5

Правильне оформлення курсової роботи

5

Грамотна, чітка доповідь матеріалу курсової роботи

5

Правильна відповідь на запитання під час захисту курсової роботи

5

ВСЬОГО:

100 балів

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК з АТЛ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

«Технологія лікарських засобів, управління та економіка у фармації»

 1. Перевіряти разові, добові дози отруйних, наркотичних, сильнодіючих речовин та норми відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин,

 2. Визначати у пропису та усувати фізичні, фізико-хімічні, хімічні та фармакологічні несумісності.

ПОРОШКИ

 1. Розраховувати кількість лікарських речовин для приготування простих і складних порошків.

 2. Здійснювати основні технологічні операції приготування простих і складних порошків з лікарськими речовинами, прописаними в рівних і різних кількостях, що відрізняються будовою частинок, величиною і формою кристалів, агрегатним станом, насипною масою (відважувати, подрібнювати, змішувати, дозувати).

 3. Здійснювати основні технологічні операції приготування тритурацій і складних порошків з отруйними і сильнодіючими лікарськими речовинами, прописаними в малих кількостях (відважувати, подрібнювати, змішувати, дозувати).

 4. Здійснювати основні технологічні операції приготування складних порошків з барвними, пахучими та важкоподрібнюваними лікарськими речовинами (відважувати, подрібнювати, змішувати, дозувати).

 5. Здійснювати основні технологічні операції приготування порошків з екстрактами (сухими, густими, розчинами густих екстрактів) та напівфабрикатами (відважувати, подрібнювати, змішувати, дозувати)..

 6. Використовувати засоби малої механізації для змішування і дозування порошків.

 7. Підбирати пакувальний матеріал у відповідності з властивостями інгредієнтів та оформляти виготовлений препарат до відпуску.

Рідкі лікарські форми

 1. Розраховувати кількість води і лікарських речовин для виготовлення концентрованих розчинів.

 2. Здійснювати основні технологічні операції по виготовленню концентрованих розчинів (відважувати, відмірювати, розчиняти, фільтрувати). Користуватися бюретковою системою.

 3. Розраховувати кiлькiсть лiкарських речовин, концентрованих розчинів i води для приготування розчинiв, що мiстять до 3% i бiльше 3% сухих речовин, концентрованi розчини яких вiдсутнi.

 4. Здiйснювати основнi технологiчнi операцiї по приготуванню рiдких лiкарських препаратiв з використанням концентрованих розчинiв i розчиненням лiкарських речовин (вiдмiрювати, вiдважувати, розчиняти, процiджувати).

 5. Розраховувати кiлькiсть води, лiкарських i допомiжних речовин для приготування розчинiв i крапель.

 6. Розраховувати кiлькiсть води i фармакопейних рiдин в залежностi вiд способу їх прописування.

 7. Розраховувати кiлькiсть спирту i води для приготування спирту заданої концентрацiї, використовуючи формулу розведення та алкоголеметричнi таблицi.

 8. Здiйснювати основнi технологiчнi операцiї по приготуванню неводних розчинiв (вiдважувати, вiдмiрювати, пiдiгрiвати, розчиняти, якщо необхiдно, процiджувати).

 9. Вибирати i обгрунтовувати оптимальну технологiю розчинiв ВМС i захищених колоїдiв за iндивiдуальними прописами.

 10. Здійснювати основнi технологiчнi операцiї по приготуванню розчинiв ВМС i захищених колоїдiв (вiдважувати, вiдмiрювати, пiдiгрiвати, розчиняти, проціджувати).

 11. Розраховувати кiлькiсть лiкарських речовин i розчинника при приготуванні суспензій, а при приготуваннi суспензiй з гiдрофобними речовинами - кiлькiсть стабiлiзатора.

 12. Здійснювати основнi технологiчнi операцiї по приготуванню суспензiй з рiзними лiкарськими речовинами i дисперсiйним середовищем (вiдважувати, диспергувати, змiшу­вати, вiдмiрювати).

 13. Пiдбирати вiдповiдний емульгатор в залежностi вiд фiзико-хiмiчних властивостей iнгредiєнтiв, що входять до складу емульсій.

 14. Розраховувати кiлькiсть олiї, емульгатора i води для приготування емульсiй.

 15. Вибирати i обгрунтовувати спосiб приготування емульсiй в залежностi вiд природи емульгатора.

 16. Здійснювати основнi технологiчнi операцiї по приготуванню олiйної емульсiї (вiдважувати, вiдмiрювати, розчиняти, пiдiгрiвати, змiшувати, емульгувати, процiджувати).

 17. Вводити лiкарськi речовини з рiзними фiзико-хiмiчними властивостями до складу емульсiй.

 18. Розраховувати кiлькiсть лiкарської рослинної сировини i води для приготування настоїв i вiдварiв.

 19. Здiйснювати основнi технологiчнi операцiї по приготуванню настоїв i вiдварiв (подрiбнювати, просiювати, вiдважувати, вiдмiрювати, екстрагувати, охолоджувати, процiджувати, доводити до об’єму).

 20. Використовувати засоби малої механiзацiї в процесі приготування водних витяжок (iнфундирний апарат з електропiдiгрiвом та iн.).

 21. Розраховувати кiлькiсть екстрактiв-концентратiв і води, а також рослинної сировини та екстрагента для приготування різноманітних витяжок.

 22. Здiйснювати основнi технологiчнi операцiї по приготуванню настоїв i вiдварiв за допомогою екстрактiв-концентратiв i водних витяжок iз сировини, що мiстить слизи (подрiбнювати, просiювати, вiдважувати, екстрагувати, про­цiджувати, розчиняти).

 23. Вводити лiкарськi речовини з рiзноманiтними фiзико-хiмiчними властивостями до складу водних витяжок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.