Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аналітичний звіт про роботу за 2011 н !!!!!!!!....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
249.86 Кб
Скачать

4. Організація роботи з першокласниками

4.1.Методики для вивчення психологічної готовності до школи:

- iндивiдуальнi бесiди

- методика дослiдження зоровоi пам’ятi «Впiзнання фiгур» (тест Торенса)

- методика дослiдження властивостей уваги «Коректурна спроба»

4.2. Методики для вивчення адаптації першокласників:

- методика «Виключення зайвого»

- методика дослiдження властивостей уваги «Коректурна спроба».

- методика дослiдження зоровоi пам’ятi «Впiзнання фiгур» (тест Торенса)

- методика кодування знакiв (Векслера)

- проективна методика «Будинок, дерево, людина»

4.3. Інформування педагогічних працівників:

- з результатами дiагностики готовностi дiтей дошкiльного вiку до школи вчитель молодших класiв ознайомлюеться наприкiнцi серпня мiсяця (перед початком навчального року) (на педагогiчних радах, на iндивiдуальному консультуваннi)

- з результатами дiагностики адаптацii першокласникiв до навчання у школi вчитель та адмiнiстрацiя школи ознайомлюються на протязi навчального року (на педагогiчних радах, на iндивiдуальному консультуваннi)

4.4. Моніторинг психологічної готовності (за 3 роки):

Навч. рік

К-сть респондентів

Вище норми

Норма

Нижче норми

К-сть дітей

%

К-сть дітей

%

К-сть дітей

%

2011

5

-

-

3

60

2

40

4.5. Адаптація першокласників станом на грудень 2011н.р.

К-сть респондентів

Адаптовано

У процесі адаптації

Дезадаптовано

К-сть дітей

%

К-сть дітей

%

К-сть дітей

%

5

4

80

1

20

-

-

4.6. Корекційно-розвивальна робота з дошкiльниками за результатами проведеноi дiагностики готовностi дiтей до навчання у школi за програмою: Г. Домана «Як збiльшити розумовий потенцiал вашоi дитини»; Т.О. Пiроженко «Мовленневе зростання дошкiльникiв»;

- індивідуально: +

- групова: +

4.7.Виконання програм (станом на 15.12.11):

- проведено діагностику адаптації дітей 1,2 класів до навчання у школі, 4,5 до переходу із молодшої до середньої школи;

- проведено профілактичну роботу (з питань профілактики захворювання на СНІД, тютюнопаління і інші залежності; профілактики насильства, злочинності, наркоманії, ксенофобії; протидії торгівлі людьми; уроки гендерної рівності тощо.)

- на початку навчального року проведена діагностика адаптації до навчання у школі пройшли (вересень-жовтень 2011 року) 5 дітей – всi готовi – адаптованi.

- корекційно-розвивальна робота допомогла дітям швидше освоїтися у новому для них середовищі.

- профілактична робота сприяла поповненню запасу загально-соціальних знань, розуміння своїх прав тощо.

4.7.1. Індивідуальна робота розпочалася (20.10.11.)

Періодичність проведення: 1 раз на мiсяць

Фактично проведено занять: 3

4.7.2. Групова робота розпочалася (24.10.11.)

Періодичність проведення: 2 рази на семестр

Фактично проведено занять: 2

4.8. Результативність корекційно-відновлювальної роботи:

К-сть дітей у «групі розвитку»

Вище норми

Норма

Нижче норми

К-сть дітей

%

К-сть дітей

%

К-сть дітей

%

На початку

-

-

-

-

-

-

-

-

У кінці

-

-

-

-

-

-

4.9. Впровадження рекомендацій психологічної служби у НВП (плани, протоколи, накази, відвідування уроків тощо)

4.9.1. Планування контролю директором та заступником директора з НВР виконання вчителями рекомендацій, наданих психологічною службою: адмiнiстрацiя школи контролюе виконання рекомендацiй ПП i СП за зверненням працiвника психологiчноi служби закладу. . Складається протокол. Адміністрація школи бере під свій контроль виконання рекомендацій ПП і СП педагогічними працівниками.

4.9.2. Відвідано уроків (заходів) учителів з метою контролю виконання рекомендацій психологічної служби:

Всього

Директор

Заступник директора з НВР

К-сть: 1

Дати відвідування: 1 раз на семестр (15.11.11)

К-сть: 1

Дати відвідування: 1 раз на семестр (15.11.11.)

4.10. Відвідано уроків (заходів):

- практичним психологом: 2 Дати відвідування: (06.09.11) (15.11.11);

- соціальним педагогом: 2 Дати відвідування: (06.09.11) (15.11.11);

4.11.Інформування батьків про психологічну готовність дітей до школи та адаптацію проведено на батькiвських зборах та в ходi iндивiдуальних консультацiй з батьками п’ятикласникiв. Протокол №1 вiд 08.09.11.

Рекомендації: необхiдна можливiсть працювати у ДНЗ с. Огiiвка з метою своечасного обстеження, дiагностики i корекцiйно – розвивальноi роботи з дiтьми дошкiльного вiку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.